İçinde SİMG geçen kelimeler

İçinde SİMG geçen kelimeler 132 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SİMG geçen kelimeler

25 harfli

çarpma ve bölme simgeleri

23 harfli

O ve o Landau simgeleri

22 harfli

Christoeffel simgeleri, simgeleştirme inceliği, simgeleştirme kabalığı, terim yöneteni simgesi

21 harfli

abeceli sayısal simge, akış çizeneği simgesi, en ince simgeleştirme

20 harfli

bireysel pil simgesi, dizimsel tür simgesi, Kristoffel simgeleri, niceleme imi simgesi, simgeleştirme biçimi, Ta Tantal’ın simgesi

19 harfli

cos ve tg simgeleri, fonksiyon simgeleri, güç saptama simgesi, para birimi simgesi, tg ve cos simgeleri

18 harfli

alfa-sayısal simge, değişiklik simgesi, faktöriyel simgesi, kaba simgeleştirme, kızılötesi simgesi, paralellik simgesi, Pochhammer simgesi, yöney simge kümesi

17 harfli

cebirsel simgeler, değişken simgeler, görüntü simgeleri, Kranecker simgesi, simgeli halka ağı, simgenin görünümü, simgesel davranış, simgesel karşılık, sonsuzluk simgesi

16 harfli

birleşme simgesi, Hamilton simgesi, kaligrafik simge, Legendre simgesi, özdeşlik simgesi, simgeleştirilmek, simgesel tasarım, simgesel usbilim, uygulama simgesi, yer tutucu simge, yükselme simgesi

15 harfli

büyük O simgesi, eşitlik simgesi, gerilim simgesi, kapsama simgesi, kesişme simgesi, küçük o simgesi, nitelik simgesi, oluşumsal simge, sanatçı simgesi, simgeleştirilme, simgesel mantık, simgesel yöntem, toplama simgesi, toplumsal simge, yeni simgecilik, yöneliş simgesi, yüklem simgeler

14 harfli

arcsin simgesi, azalma simgesi, bellenir simge, birey simgeler, diklik simgesi, dizimsel simge, ilişki simgesi, Jacobi simgesi, kendince simge, kimlik simgesi, kimyasal simge, önerme simgesi, simgeleştirmek, simgesel adres, simgesel deyim, simgesel durum, simgesel kalıp, simgesel organ, simgesel ölçme, üyelik simgesi, yüklem simgesi

13 harfli

? (pi)simgesi, aygıt simgesi, deyim simgesi, eklem simgesi, gövde simgesi, işlev simgesi, karışık simge, oylum simgesi, saf simgeleme, simge dizgisi, simge dosyası, simgeleştirme, simgeli resim, simgesel edim, simgesel oyun, simgesel renk, tecim simgesi, terim simgesi, yapısal simge, yazar simgesi

12 harfli

simgesel bağ, simgesel dil, simgesel yer, simgesel yön, süre simgesi

11 harfli

boy simgesi, büyük simge, lim simgesi, sabit simge, simgelentim, simgeleşmek, sin simgesi, yön simgesi

10 harfli

ad simgesi, simgebilim, simgecilik, simgelemek, simgeleşme

9 harfli

dış simge, i simgesi, saf simge, simgeleme

8 harfli

simgelem, simgesel

7 harfli

simgeci

5 harfli

simge

Kelime Ara