İçinde SİNO geçen kelimeler

İçinde SİNO geçen kelimeler 118 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SİNO geçen kelimeler

25 harfli

koryoit pleksus karsinomu

24 harfli

kalsinozis sirkumskripta, sinoatriyal kalp blokajı, skuamöz hücreli karsinom, yerinde sınırlı karsinom

23 harfli

adenoid kistik karsinom, akciğer karsinomatozisi, bağırsak adenokarsinomu, hepatohücresel karsinom

22 harfli

bazal hücreli karsinom, intrasinovyal anestezi, kalsinozis universalis, kimyasal karsinojenler, safra kanalı karsinomu, sinovyal kondromatozis, villonodüler sinovitis, yassı hücreli karsinom

21 harfli

başlangıç karsinojeni, kalsinojenik glikozit, karsinojenik bitkiler, kimyasal karsinogenez, paratrikiyal karsinom, radioulnar sinostozis, triamsinolon asetonür

20 harfli

adenokistik karsinom, enfeksiyöz sinovitis, karaciğer karsinoidi, kistik adenokarsinom, sinovya içi anestezi

19 harfli

embriyonel karsinom, enzootik kalsinozis

18 harfli

bakteriyosinojenik, kalsinojenik bitki, Pycnonotus arsinoe, sinoviyal eklemler, tendinöz sinovitis, testis kalsinozisi, tümöral kalsinozis, yumrulu kalsinozis

17 harfli

karsinoid sendrom, karsinojenik etki, kistadenokarsinom, kolanjiyokarsinom, sinoatriyal düğüm, yaygın kalsinozis

16 harfli

anjiyotensinojen, apokrin karsinom, bakteriyosinojen, bursa sinovyalis, deri kalsinozisi, kalsinozis kutis, karsinom in situ, müsinöz karsinom, plika sinovyalis, siderokalsinozis

15 harfli

asiner karsinom, asinöz karsinom, naftorezorsinol, nefrokalsinozis, silyar karsinom, sinoviyal hücre, siringokarsinom, skiröz karsinom, tarsal sinostoz

14 harfli

antikarsinojen, karsinomatozis, sinoviyal sıvı, sinovya sıvısı, tendosinovitis

13 harfli

adenokarsinom, fibrokarsinom, karsinosarkom, ko-karsinojen, kordokarsinom, koryokarsinom, sinoviyal zar, tenosinovitis, vaksinoterapi

12 harfli

glikosinolat, kalsinojenik, karsinogenez, karsinojenik, karsinolizis, karsinomatöz, salt sinonim, triamsinolon

11 harfli

sinoftalmus, sinorşidizm, tripsinogen, tripsinojen

10 harfli

kalsinozis, karsinojen, pepsinojen, rezorsinol, Sinopluluk, sinostozis, sinovyalis, sinovyolam

9 harfli

karsinoid, karsinoma, sinorşidi, sinorşizm, sinovitis

8 harfli

karsinom, Sinoloji, sinopsis, sinostoz, sinovyal, sinovyom

7 harfli

müsinoz, Sinolog, sinonim, Sinoplu, sinorci, sinovya

6 harfli

sinoti

5 harfli

Sinop, sinor

Kelime Ara