İçinde SOĞ geçen kelimeler

İçinde SOĞ geçen kelimeler 458 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

soğ aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. soğ anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SOĞ geçen kelimeler

25 harfli

soğuk aglutinin hastalığı, soğutmaç boşaltma musluğu

24 harfli

basınçlı havayla soğutma, birincil soğutma devresi, kızılaltı soğurum izgesi, sodyum soğutmalı reaktör, soğuk asitli temizleyici, soğuk çekilmiş çelik tel, soğuk su hemoglobinürisi, soğutma suyu sıcakölçeri

23 harfli

belsoğukluğuna uğratmak, havada soğutulmuş çelik, ışılelektriksel soğurum, ikincil soğutma devresi, skrotumda soğuk ısırığı, soğuğa duyarlı mutasyon, soğuk damga (ciltçilik), soğuk duş etkisi yapmak, soğutmaç saptama kuşağı, sürekli soğuma dönüşümü

22 harfli

hızlandırılmış soğutma, soğrulmuş maksimum doz, soğuk iklimler bölgesi, soğuk indirimli alaşım, soğuk seven bakteriler, soğutulmuş metal aygıt, sürekli soğuma çizgesi, yakıt soğutma donanımı

21 harfli

çifte borulu soğutmaç, gaz soğutmalı reaktör, sasımlı soğansal inme, ses soğurum katsayısı, sınırlı soğurgan küme, soğuk başlamalı lamba, soğuk indirimli çelik, soğuk kalıplı suverme, soğuk kanlı hayvanlar, soğuk karkas ağırlığı, soğukkanlı at ırkları, soğutmaç çıkış borusu, soğutmaç giriş borusu, soğutmaç taşma borusu, soyup soğana çevirmek, yavaşlatılmış soğutma

20 harfli

acil soğutma sistemi, giderin soğurtulması, hava soğutmalı dizge, Newton soğuma yasası, özek soğuması eğrisi, soğrulmuş doz debisi, soğuk bozunmuş çelik, soğuk çözenli yıkama, soğuk haddeli alaşım, soğuk işlemlik çelik, soğukkanlı hayvanlar

19 harfli

dönüşül soğuma hızı, hava soğutma kanadı, kaval yulun-soğanca, sınırlı soğruk uzay, soğuk duvarlı fırın, soğuk haddeli çelik, soğuk hava tedavisi, soğuk işlenik çelik, soğuk katotlu lamba, yüzey soğuma eğrisi

18 harfli

aşırı soğumuş sıvı, kritik soğuma hızı, soğuk galvanizleme, soğuk kaynak yapma, soğukta olgunlaşma, soğulcanımsı sıkım, soğurma süzgeçleri, tuzlu suda soğutma

17 harfli

birincil soğutucu, çınlanım soğurumu, denetimli soğutma, enerji soğrulması, eski belsoğukluğu, havada soğutulmuş, kamış başı soğanı, Liebig soğutucusu, molekül soğurması, soğuk hava deposu, soğurma çizgileri, soğurma katsayısı, soğurma kuralları, soğurma spektrumu, soğurmalı denetim, yuvarlak soğutmaç

16 harfli

buz gibi soğumak, göz belsoğukluğu, ikincil soğutucu, ses soğurganlığı, soğan başı kubbe, soğuk fosfatlama, soğukçul pısırtı, soğukkanlı olmak, soğuksu akıntısı, soğukta depolama, soğutma makinesi, soğutmaç desteği, soğutmaç perdesi, soğutucu akışkan, suyla soğutulmuş, yüzü soğuk olmak, nötron soğurması

15 harfli

aşırısoğutulmuş, atomsal soğurma, havayla soğutma, içyükül soğurum, kireçle soğutma, kocakarı soğuğu, nötron soğurucu, omurilik soğanı, soğan mildiyösü, soğanlı mıhlama, soğansı ayrışma, soğuk aglutinin, soğuk algınlığı, soğuk haddeleme, soğuk indirimli, soğuk tütsüleme, soğuk yansıtıcı, soğulaz soğulaz, soğulcan toprak, soğuma evreleri, soğuma kısalığı, ...

14 harfli

arayı soğutmak, arpacık soğanı, atomik soğurma, derin soğutucu, dönüşül soğuma, havada soğutma, hoşaf soğutmak, ışık soğurması, ölüm soğukluğu, soğaraç tavası, soğlaç buğdayı, soğnadan görme, soğuk alt-üşek, soğuk çekilmiş, soğuk denkleme, soğuk elektrot, soğuk ısırması, soğuk iklimler, soğuk tedavisi, soğuklaştırmak, soğuma çatlağı, ...

13 harfli

aşırı soğumuş, aşırı soğutma, bel soğukluğu, belsoğukluklu, beton soğutma, Büyüksoğuklar, derin soğutma, geri soğutucu, hava soğutucu, horan soğumak, ışık soğurucu, kabalak soğan, kritik soğuma, Kurtlusoğuksu, Küçüksoğuklar, külde soğutma, soğan yahnısı, soğan yahnisi, soğrulmuş doz, soğuk ateşlik, soğuk bozunum, ...

12 harfli

ağzın soğuya, aşırı soğuma, belsoğukluğu, cavur soğanı, çiçek soğanı, deniz soğanı, fıska soğanı, garga soğanı, gâvur soğanı, ışık soğurma, karga soğanı, köpek soğanı, ses soğurucu, soğan çiçeği, soğan kebabı, soğan sineği, Soğanlıyürük, soğla toprak, soğlaz olmak, Soğucakpınar, soğuk çalmak, ...

11 harfli

alasaksoğar, içinsoğurma, kargasoğanı, koku soğanı, köpeksoğanı, mıttik soğa, ondan soğra, öküz soğuğu, ses soğurma, sığırsoğanı, soğan akarı, soğan ekmek, soğan taşır, soğan ufağı, soğan uşağı, soğanerkeği, Soğanlıtepe, soğantaşağı, soğuk almak, soğuk basma, soğuk çekme, ...

10 harfli

ada soğanı, ayı soğanı, belsoğuklu, Havasoğanı, karsoğudan, kayı soğan, kuru soğan, kuru soğuk, ön soğutma, öz soğurma, soğanbastı, soğancılık, soğanlamak, soğrumsama, soğuk apse, soğuk büfe, soğuk harp, soğuk ışık, soğuk para, soğuk şaka, soğuk şoku, ...

9 harfli

adasoğanı, allasoğen, çil soğan, dert soğa, kılsoğanı, ölüsoğanı, Özsoğuksu, Seyisoğlu, Soğanbükü, soğanımsı, soğanilik, soğanlama, Soğansuyu, soğertmek, soğkanmak, soğlanmak, sôğlanotu, soğrınmak, soğrulmak, soğubilim, soğuk bez, ...

8 harfli

göksoğan, itsoğanı, soğalmak, soğancık, Soğanköy, soğanlık, soğansal, Soğdakça, soğlamak, soğrulma, Soğucalı, soğuk su, Soğukçam, soğukçul, soğukevi, soğuklan, soğukluk, soğuktaş, Soğulcak, soğulcan, soğuldan, ...

7 harfli

soğacak, soğalak, soğancı, soğanlı, soğansı, soğaraç, soğlama, soğucak, soğudan, soğukaş, soğukça, Soğuksu, Soğulca, soğuleş, Soğullu, soğulma, soğuluk, soğumak, soğumlu, soğuncu, soğunda, ...

6 harfli

Soğdca, soğlak, soğluk, soğmak, soğnak, soğraç, soğuca, soğula, soğuma

5 harfli

kösoğ, soğan, soğla, soğna, soğon, soğra, soğuh, soğuk, soğun

4 harfli

soğn

3 harfli

soğ

Kelime Ara