İçinde SOĞU geçen kelimeler

İçinde SOĞU geçen kelimeler 339 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SOĞU geçen kelimeler

25 harfli

soğuk aglutinin hastalığı, soğutmaç boşaltma musluğu

24 harfli

basınçlı havayla soğutma, birincil soğutma devresi, kızılaltı soğurum izgesi, sodyum soğutmalı reaktör, soğuk asitli temizleyici, soğuk çekilmiş çelik tel, soğuk su hemoglobinürisi, soğutma suyu sıcakölçeri

23 harfli

belsoğukluğuna uğratmak, havada soğutulmuş çelik, ışılelektriksel soğurum, ikincil soğutma devresi, skrotumda soğuk ısırığı, soğuğa duyarlı mutasyon, soğuk damga (ciltçilik), soğuk duş etkisi yapmak, soğutmaç saptama kuşağı, sürekli soğuma dönüşümü

22 harfli

hızlandırılmış soğutma, soğuk iklimler bölgesi, soğuk indirimli alaşım, soğuk seven bakteriler, soğutulmuş metal aygıt, sürekli soğuma çizgesi, yakıt soğutma donanımı

21 harfli

çifte borulu soğutmaç, gaz soğutmalı reaktör, ses soğurum katsayısı, sınırlı soğurgan küme, soğuk başlamalı lamba, soğuk indirimli çelik, soğuk kalıplı suverme, soğuk kanlı hayvanlar, soğuk karkas ağırlığı, soğukkanlı at ırkları, soğutmaç çıkış borusu, soğutmaç giriş borusu, soğutmaç taşma borusu, yavaşlatılmış soğutma

20 harfli

acil soğutma sistemi, giderin soğurtulması, hava soğutmalı dizge, Newton soğuma yasası, özek soğuması eğrisi, soğuk bozunmuş çelik, soğuk çözenli yıkama, soğuk haddeli alaşım, soğuk işlemlik çelik, soğukkanlı hayvanlar

19 harfli

dönüşül soğuma hızı, hava soğutma kanadı, soğuk duvarlı fırın, soğuk haddeli çelik, soğuk hava tedavisi, soğuk işlenik çelik, soğuk katotlu lamba, yüzey soğuma eğrisi

18 harfli

aşırı soğumuş sıvı, kritik soğuma hızı, soğuk galvanizleme, soğuk kaynak yapma, soğukta olgunlaşma, soğulcanımsı sıkım, soğurma süzgeçleri, tuzlu suda soğutma

17 harfli

birincil soğutucu, çınlanım soğurumu, denetimli soğutma, eski belsoğukluğu, havada soğutulmuş, Liebig soğutucusu, molekül soğurması, soğuk hava deposu, soğurma çizgileri, soğurma katsayısı, soğurma kuralları, soğurma spektrumu, soğurmalı denetim, yuvarlak soğutmaç

16 harfli

buz gibi soğumak, göz belsoğukluğu, ikincil soğutucu, ses soğurganlığı, soğuk fosfatlama, soğukçul pısırtı, soğukkanlı olmak, soğuksu akıntısı, soğukta depolama, soğutma makinesi, soğutmaç desteği, soğutmaç perdesi, soğutucu akışkan, suyla soğutulmuş, yüzü soğuk olmak, nötron soğurması

15 harfli

aşırısoğutulmuş, atomsal soğurma, havayla soğutma, içyükül soğurum, kireçle soğutma, kocakarı soğuğu, nötron soğurucu, soğuk aglutinin, soğuk algınlığı, soğuk haddeleme, soğuk indirimli, soğuk tütsüleme, soğuk yansıtıcı, soğulaz soğulaz, soğulcan toprak, soğuma evreleri, soğuma kısalığı, soğutmaç borusu, soğutmaç kapağı, terini soğutmak

14 harfli

arayı soğutmak, atomik soğurma, derin soğutucu, dönüşül soğuma, havada soğutma, hoşaf soğutmak, ışık soğurması, ölüm soğukluğu, soğuk alt-üşek, soğuk çekilmiş, soğuk denkleme, soğuk elektrot, soğuk ısırması, soğuk iklimler, soğuk tedavisi, soğuklaştırmak, soğuma çatlağı, soğurma cihazı, soğurma yasası, soğurum izgesi, soğurum kıyısı, ...

13 harfli

aşırı soğumuş, aşırı soğutma, bel soğukluğu, belsoğukluklu, beton soğutma, Büyüksoğuklar, derin soğutma, geri soğutucu, hava soğutucu, horan soğumak, ışık soğurucu, kritik soğuma, Kurtlusoğuksu, Küçüksoğuklar, külde soğutma, soğuk ateşlik, soğuk bozunum, soğuk dalgası, soğuk indirim, soğuk işlenik, soğuk marinat, ...

12 harfli

ağzın soğuya, aşırı soğuma, belsoğukluğu, ışık soğurma, ses soğurucu, Soğucakpınar, soğuk çalmak, soğuk çıkmak, soğuk durmak, soğuk emlemi, soğuk işleme, soğuk nevale, soğuk sınama, soğuk tezlik, soğuk yastık, soğuk zincir, soğurma gücü, soğurumölçer, soğutabilmek, soğutma gücü, soğutma hızı, ...

11 harfli

içinsoğurma, öküz soğuğu, ses soğurma, soğuk almak, soğuk basma, soğuk çekme, soğuk damga, Soğuk Deniz, soğuk germe, soğuk hadde, soğuk işlem, soğuk nokta, soğuk savaş, soğuk sıtma, soğuk tüten, soğuklaşmak, soğuklatmak, soğuklukotu, soğuma hızı, soğumsuzluk, soğun etmek, ...

10 harfli

belsoğuklu, karsoğudan, kuru soğuk, ön soğutma, öz soğurma, soğuk apse, soğuk büfe, soğuk harp, soğuk ışık, soğuk para, soğuk şaka, soğuk şoku, Soğukbulak, Soğukçeşme, soğukkanlı, soğuklamak, soğuklaşma, Soğukpınar, soğulcanca, soğulcanlı, soğulcansı, ...

9 harfli

Özsoğuksu, soğubilim, soğuk bez, soğukalın, soğukaltı, Soğukdere, Soğukgöze, soğukguyu, soğukkuyu, soğuklama, Soğukoluk, Soğukyurt, soğultmaç, soğultmak, soğulyort, soğurmalı, soğurulma, soğutulma, karasoğul

8 harfli

Soğucalı, soğuk su, Soğukçam, soğukçul, soğukevi, soğuklan, soğukluk, soğuktaş, Soğulcak, soğulcan, soğuldan, soğulmak, soğumsuz, soğurgan, soğurmak, soğurucu, soğuşmak, soğutkan, soğutmaç, soğutmak, soğutucu, ...

7 harfli

soğucak, soğudan, soğukaş, soğukça, Soğuksu, Soğulca, soğuleş, Soğullu, soğulma, soğuluk, soğumak, soğumlu, soğuncu, soğunda, soğurma, soğurum, soğuruş, soğuşma, soğutan, soğutma, soğutum, ...

6 harfli

soğuca, soğula, soğuma

5 harfli

soğuh, soğuk, soğun

Kelime Ara