İçinde SOR geçen kelimeler

İçinde SOR geçen kelimeler 571 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SOR geçen kelimeler

25 harfli

kromotografik adsorpsiyon, muskulus fleksor digiti I, muskulus fleksor digiti V, vena vajinalis aksessorya

24 harfli

Abadan petrolleri sorunu, denkbiçim soru çizinliği, sınırlı sorumlu ortaklık, sorumlu sınırlı ortaklık, üstlenme sorunu hipotezi, vena sefalika aksessorya

23 harfli

Angiostrongylus vasorum, dış yardım konsorsiyumu, ıcığını cıcığını sormak, karbondioksit absorbanı, mekanik işler sorumlusu, nervus tensoris timpani, organa okuli aksessorya, retinakulum ekstensorum, saygınlık ilintili soru, sorunlara dönük program, sponsorsuz depo belgesi, taahhüt sorunu hipotezi, uygulayımsal sorumluluk, yığınsal soru çizinliği

22 harfli

absorpsiyon filtreleri, Ahıska Türkleri sorunu, Alsace-Lorraine sorunu, Avrupa füzeleri sorunu, başlangıç değer sorunu, çalıştırma sorumluluğu, hastaya döşek sorulmaz, kepekli sorgum glüteni, prosessus ekstensoryus, sınırsız sorumlu ortak, sponsorlu depo belgesi, üstlenme sorunu önsavı

21 harfli

Aaland Adaları sorunu, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, ad sorgu istek paketi, âşığa Bağdat sorulmaz, banka konsorsiyumları, bankalar konsorsiyumu, Behrens-Fisher sorunu, hemadsorpsiyon deneyi, muskuli interfleksori, prosessus aksessoryus, retinakulum fleksorum, sensorinöral sağırlık, sınırlı sorumlu ortak, sorbitol dehidrogenaz, sözde olgusal sorular, yalın sorgu sihirbazı

20 harfli

biçkidikiş sorumlusu, lamella suspensoriya, os karpi aksessoryum, özdeşleştirme sorunu, özel bölme sorumlusu, sorgulayıcı sorulama, sorumluluk güvencesi, sorumluluk sigortası, sorun çözme yeteneği, sorun tarama listesi, tam sorumlu ortaklık, temel ekonomik sorun, temel iktisadi sorun, toplulaştırma sorunu, yazılı soru önergesi

19 harfli

ahlaksal sorumluluk, Bosna Hersek Sorunu, ezilmiş tane sorgum, işveren sorumluluğu, konsorsiyum kredisi, ortak çarpan sorunu, örneklemeli sormaca, örümsüz yapılı soru, pazarlama sorumlusu, sayışım sorumluluğu, sınırsız sorumluluk, sorguya çekme hakkı, sormak ayıp olmasın, sorun çözme yöntemi, sorun yönelimli dil, sözlü soru önergesi, sulkus ekstensoryus, supresor T lenfosit, tedirgin edici soru, ters evrişim sorunu, yazışmalı soruşturu, ...

18 harfli

absorbe edilebilen, absorpsiyon cihazı, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu soreks, atomik absorpsiyon, Batı Trakya Sorunu, bedavacılık sorunu, Cebelitarık Sorunu, çoklu karar sorunu, giysilik sorumlusu, Montessori yöntemi, nervus aksessoryus, orkestra sorumlusu, örümlü yapılı soru, özgür yanıtlı soru, Psoroptes cuniculi, sınır değer sorunu, sınırlı sorumluluk, sorgu suale çekmek, soru-yanıt yöntemi, soruna yönelik dil, ...

17 harfli

adsorplanma ısısı, Afganistan sorunu, azınlık sorunları, Batı Sahra Sorunu, beleşçilik sorunu, belirlenme sorunu, Çeçenistan Sorunu, çözümsel sorunlar, doğa-bakım sorunu, dokunca sorumlusu, dolaysız sorulama, effects processor, etkileşimli sorma, gösteri sorumlusu, lobus aksessoryus, orbuk gibi sormak, ortak sorumluluğu, ömeklem sormacası, özdeş soru deyişi, savsaklayıcı soru, sorgum glüten unu, ...

16 harfli

Acaristan sorunu, Apolyonüs sorunu, artlanmalık soru, Asi nehri sorunu, bulaştırıcı soru, Cavahetya Sorunu, Cursorius cursor, değer yüklü soru, denetleme sorusu, dengeleyici soru, dört renk sorunu, duygu yüklü soru, gensoru önergesi, guitar processor, ısındırma sorusu, kapalı uçlu soru, kesin sorumluluk, kovaryant tensor, Messor semirufus, nervus depressor, noise suppressor, ...

15 harfli

absorbsiyometri, absorbtif hücre, beslenme sorunu, beşboyutlu soru, Boğazlar Sorunu, çapalama sorunu, Çevre sorunları, çokanlamlı soru, davranış sorusu, duyarlıklı soru, hatırını sormak, ikibölümlü soru, işlik sorumlusu, kılavuz sormaca, mal sorumluluğu, Mesor semirufus, radiks sensorya, Sorel çimentosu, Sorghum bicolor, sorgulanabilmek, sorgulatabilmek, ...

14 harfli

Abhazya sorunu, açık uçlu soru, alan sorumlusu, Çamerya sorunu, eşçevre sorunu, eşya sorumlusu, gecikmiş sorun, iktisadi sorun, ilk soruşturma, malabsorbsiyon, oylaşımlı soru, örtüşme sorunu, özdeksel sorun, pekitmeli soru, Psoroptes equi, Psoroptes ovis, psoroptik uyuz, saptama sorunu, son soruşturma, sordurtabilmek, sorgulanabilme, ...

13 harfli

absorbe etmek, absorbe olmak, açıkuçlu soru, arayıp sormak, aşınma sorunu, belirsiz soru, Bengal Sorunu, Biafra Sorunu, birincil soru, dolaysız soru, eylem sorgusu, filtre sorusu, görünülü soru, hikâye sorusu, izleme sorusu, katmerli soru, kemosorpsiyon, mercek sorumu, Musca sorbens, orman soreksi, ön soruşturma, ...

12 harfli

absorbe etme, absorptivite, bilgi sorunu, bilgi sorusu, çapraz sorgu, çatallı soru, dizgeli soru, doksorubisin, dolaylı soru, ekstensoryus, eleme sorusu, hatır sormak, hesap sormak, keyif sormak, kısımlı soru, küçük soreks, liosorpsiyon, olgusal soru, önsoruşturma, psoryasiform, reassortment, ...

11 harfli

absorbsiyon, absorpsiyon, adsorplanma, adsorpsiyon, ayta sorusu, az sormuklu, Cursoriidae, göz sormacı, konsorsiyum, ökseli soru, Psoroptidae, sora gelmek, sora varmak, sorar olmak, sorbik asit, sorguçlanma, sorgulanmak, sorgulatmak, sorı-vırmek, sormuk işem, sormuklanım, ...

10 harfli

aksesoryus, compressor, eksik soru, kompressor, ondan sora, önsorunlar, Psorophora, sorabilmek, soradüşmek, sordurtmak, sorgu sual, sorgulamak, sorgulanış, sorgulanma, sorgulatma, Sorkoğlanı, sormaşeker, soru adılı, soru öbeği, soru sival, soru şekli, ...

9 harfli

absorbans, absorbent, absorbtif, açık soru, depressor, disoreksi, ekstensor, önsormaca, Prekürsor, processor, Psoroptes, psoroptik, psoryazis, reabsorbe, salt soru, sensoryum, sorabilme, sordurmak, sordurtma, sorguçlar, sorguçsuz, ...

8 harfli

absorban, adsorban, adsorbat, Aksorguç, lopresor, psoralen, simsorut, sorbitol, sordurma, soredyum, sorguçlu, sorgusuz, sorilmak, Sorkunlu, sormalık, sormuklu, Sortullu, soru eki, sorulama, sorulmak, sorumluk, ...

7 harfli

absorbe, asansor, asorcuk, asortik, fleksor, galisor, gensoru, malisor, soragan, sorağaç, sorağan, soramak, sorarat, sorgucu, sormaca, sortmak, sorudak, sorulma, sorumak, sorumgu, sorumlu, ...

6 harfli

asorti, onsora, simsor, sorahı, sorami, soranı, sorani, sorbat, sorbit, sorboz, Sorbus, sorgaç, sorgan, sorguç, sorgum, sorgun, sorğun, sorğuş, sorhun, sorkuç, sorkun, ...

5 harfli

gosor, kusôr, pisor, sorağ, sorah, sorak, soral, soram, sorfa, sorgu, sorği, sorik, sorit, sorma, soroğ, sorpa, sorti, soruk, sorum, sorun, sorus, ...

4 harfli

sora, sôre, sori, soro, soru

3 harfli

sor

Kelime Ara