İçinde SUN geçen kelimeler

İçinde SUN geçen kelimeler 637 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sun aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sun anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SUN geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) borusunu çalmak, (birinin) kuyusunu kazmak, AAS sunucusu arama sırası, bireysel sunum fonksiyonu, frontpage sunucu uzantısı, gemi doğrultusunda teslim, geniş alan bilgi sunucusu, hisse senedi sunum fiyatı, istemci/sunucu uygulaması, pazar dönemi sunum eğrisi

24 harfli

atın ölümü arpadan olsun, bireysel sunum çizelgesi, çevirmeli arama sunucusu, dilini eşek arısı soksun, geç olsun da güç olmasın, kültürce yoksun çocuklar, müft olsun da zift olsun, ne pahasına olursa olsun, oya koymak (veya sunmak), suç duyurusunda bulunmak, yapıtın kamuya sunulması

23 harfli

âdet yerini bulsun diye, ağzının kokusunu çekmek, Allah senden razı olsun, buyruklusuna yazılı çek, eğrisi doğrusuna gelmek, el öpenlerin çok olsun!, faktör sunum fonksiyonu, geçici haktan yoksunluk, ısı il mantar-yosuncası, izleme /sunucu/ servisi, kısa dönem sunum eğrisi, piyasa sunum fonksiyonu, sundurmasal ısı tepkisi, suni tohumlama kateteri, toplantı dizin sunucusu, uzun dönem sunum eğrisi, yapraklı kara yosunları

22 harfli

Allah yazdı ise bozsun, antijen sunan hücreler, başı sağ olsuna gitmek, boyuna bosuna bakmadan, çizim sunucusu nesnesi, döviz sunum fonksiyonu, firma sunum fonksiyonu, gallet kuyusuna gitmek, gözünü toprak doyursun, hareket sunucu sistemi, toprak doyursun gözünü, zemzem kuyusuna işemek

21 harfli

aç kurt yavrusunu yer, bireysel sunum eğrisi, dışa aktarım sunucusu, emek sunum fonksiyonu, firma sunum çizelgesi, geçmiş olsun armağanı, hareket sunucu ortamı, ısı il deri yosuncası, istemci sunucu modeli, maksat muhabbet olsun, pano defteri sunucusu, suni kurutulmuş yonca, sunucu erişim noktası, sunum fiyat esnekliği, sunum ve istem kuramı, sunum ve istem modeli, sunum ve istem yasası, tilki uykusuna vermek, tilki uykusuna yatmak, YAA sunucu bağlantısı, yeşil yosun hücreleri

20 harfli

belgeçposta sunucusu, etkin sunucu sayfası, gözüne dizine dursun, işletme sunum eğrisi, kamuya sunma yetkisi, kavuşur su yosunları, kurt komşusunu yemez, mükemmel esnek sunum, sunucu geçiş noktası, sunucu tabanlı kesit, uğurlu kademli olsun

19 harfli

... olsun ... olsun, AAS sunucusu adresi, antijen sunan hücre, atipik sunum eğrisi, boş ol (veya olsun), emek sunumu miktarı, ervahına yuf olsun!, esnek olmayan sunum, iki gözüm kör olsun, iyi saatte olsunlar, kavuşur suyosunları, kişisel ağ sunucusu, namusunu temizlemek, piyasa sunum eğrisi, rahmet olsun canına, sunucu işleticileri, sunum yanlı iktisat, tuttuğu altın olsun, verilerin sunulması, yosun hayvancıkları

18 harfli

Allah hoşnut olsun, Allah´ından bulsun, ana haber sunucusu, anam avradım olsun, az olsun, uz olsun, büyük yosun balığı, çoklu ortam sunusu, dışsal para sunumu, döviz sunum eğrisi, emek sunum fazlası, esmer deniz yosunu, esmer su yosunları, firma sunum eğrisi, himmetin var olsun, itibarın sağ olsun, kızıl su yosunları, küllüğün çok olsun, Lucas sunum eğrisi, sağa sunum kayması, sertifika sunucusu, sola sunum kayması, ...

17 harfli

alan adı sunucusu, Allah kavuştursun, birim esnek sunum, emek sunum eğrisi, esmer suyosunları, içsel para sunumu, kayusunu kayurmak, kızıl suyosunları, mutlak katı sunum, namusuna dokunmak, namusunu beklemek, nüfusunu çıkarmak, sıfır esnek sunum, sunucu yöneticisi, südüklen dutulsun, toprağı bol olsun, uygulama sunucusu, üç sunaklı kilise

16 harfli

avın kanlı olsun, bok canına olsun, bunnuñ doğrusuna, deniz yosunu unu, emek sunum açığı, hareket sunucusu, sunum fonksiyonu, teşrii masuniyet, turşusunu kurmak, yeşilsuyosunları, yoksunluk sıfatı, yolun açık olsun, yosun hayvanları, yosun-hayvanları

15 harfli

avın gannı ôsuñ, babam sağ olsun, bataklık yosunu, boğazı tolusuna, canı sağ olsun!, çember sunucusu, çenen tutulsun!, damarı kurusun!, hayırlısı olsun, ilaç için olsun, kapı sundurması, kaygusunu yimek, ne olursa olsun, ne söylüyorsun?, ruhu şad olsun!, samsuncu ortası, sıhhatler olsun, suncuğu sarkmak, sundurma rejimi, suni maden suyu, suni seleksiyon, ...

14 harfli

ağaç yosunları, akıldan yoksun, alacağı olsun!, az esnek sunum, başı yortusuna, bereket versun, bireysel sunum, ciğeryosunları, dizin sunucusu, dosya sunucusu, haberin olsun!, istemci/sunucu, işletme sunumu, izlanda yosunu, izlence sunucu, kademli olsun!, kara yosunları, mübarek olsun!, ne demek olsun, onayına sunmak, sunak tepeliği, ...

13 harfli

alma sunucusu, arda dursunum, aursundurtmak, avsun yaprağı, beymece olsun, bileşik sunuş, boğazın olsun, dili kurusun!, eksungulasyon, faktör sunumu, hayırlı olsun, iş olsun diye, işgücü sunumu, karbon sunumu, kaya sundurma, ömürler olsun, piyasa sunumu, sağlık olsun!, Sun`-ı taksîr, sundurma çatı, sunduruvermek, ...

12 harfli

ağzı kurusun, boyun sunmak, davun vursun, deniz yosunu, döviz sunumu, eli kurusun!, firma sunumu, geçmiş olsun, Giresunluluk, haber sunucu, haram olsun!, ılıca yosunu, ıscak yosunu, kabule sunma, kamuya sunma, karayosunlar, konut sunumu, lanet olsun!, rapor sunmak, samsuncubaşı, su yosunları, ...

11 harfli

ad sunucusu, afsunlanmak, ansunlatmak, aşırı sunum, avsunlatmak, avsunnanmak, avsunnatmak, duruksunmak, durumsunmak, eksik olsun, emek sunumu, esnek sunum, feda olsun!, ganet olsun, helal olsun, kara yosunu, kutlu olsun, NT sunucusu, oksundurmak, para sunumu, para sunusu, ...

10 harfli

afsunculuk, afsunlamak, afsunlanma, apsunlamak, avsunlamak, avsunnamah, avsunnamak, Büyükhusun, çin yosunu, Dursunfakı, efsunculuk, efsunlamak, gutl ossun, Hacısungur, inan olsun, işe sunmak, Karasungur, katı sunum, Küçükhusun, öyle olsun, Sarısungur, ...

9 harfli

afsunlama, ak sunkur, ant olsun, aşk olsun, aursunmak, baysungur, bemecôsuñ, boy bosun, çoğsunmak, çohsunmah, çohsunmak, çoksunmak, Dursunbey, Dursunköy, Dursunlar, dursunmak, efsunlama, el sunmak, Giresunlu, hamdolsun, haysunmak, ...

8 harfli

aksungur, Alatosun, alıbusun, arsunmah, aşkonsun, Aysungur, Baştosun, Bintosun, busunmak, Cansunar, Cansunay, Cansuner, Dursunlu, duruksun, efsunkâr, Erdursun, füsunkâr, Gülsunam, Gülsunan, Gülsunar, Horsunlu, ...

7 harfli

afsuncu, afsunlu, Ağlasun, ak ôsuñ, Aksunar, Aksuner, aşgôsuñ, avsunlu, Aysunar, Aysunay, Berksun, calasun, carasun, Celâsun, cılasun, cilasun, ciresun, çucûsun, Dursune, efsuncu, efsunlu, ...

6 harfli

aksuna, anasun, anusun, Ayasun, Aysuna, Baysun, Beysun, busunç, Cansun, çoksun, Dursun, Erksun, gavsun, Göksun, Hoşsun, Kansun, Mahsun, Nursun, porsun, pusunç, samsun, ...

5 harfli

afsun, Aksun, avsun, awsun, aysun, cosun, cusun, efsun, elsun, ersun, evsun, füsun, masun, ohsun, ossun, Özsun, sunah, sunak, Sunal, sunam, Sunar, ...

4 harfli

asun, suna, sune, suni, sunu, Usun

3 harfli

sun

Kelime Ara