İçinde TÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 5868 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TÜ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) üstüne gelmek, (bir şeyin) üstüne yatmak, (biri için) kötü söylemek, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) üstünden geçmek, (birinin) üstüne yıkılmak, açıklayıcı dolaylı tümleç, akaryakıt tüketim vergisi, Amerikan tel tüylü kedisi, ardıl öngörü bilgi ölçütü, Avrupa kültür başkentleri, baskı-gereksinme örüntüsü, BM Bilim ve Kültür Örgütü, BM Sanayi Kalkınma Örgütü, Brüksel Antlaşması Örgütü, bulaşıcı çiftleşme tümörü, bütünleşik taşıma belgesi, bütünleyici benlik kuramı, dayanıklı tüketim malları, devingen adres dönüştürme, devinimsiz örtülü görüntü, ...

24 harfli

(birinin) üstüne yürümek, aksiliği üstünde (olmak), alt türeksel temelceliği, atardamar görüntülenmesi, atnan arpayı döğüştürmek, bacak bacak üstüne atmak, bağdaşabilir postülatlar, beyin infarktüs sendromu, bitmek tükenmek bilmemek, bulgu belgesini tümleyen, Cauchy türünden integral, çember görüntülük işlemi, çok büyük çapta tümleşme, dev hücreli kemik tümörü, dizimsel tür çözümlemesi, dizimsel tür indirgemesi, doğrusal türetik denklem, dönüştürülmemiş bozukluk, Düz tüylü tilki teriyeri, elektrotsuz boşalma tüpü, fosforlanmalı görüntülük, ...

23 harfli

(bir şeyi) kir götürmek, (bir yeri) sel götürmek, (birinin) üstüne kalmak, (birinin) üstüne sevmek, (birinin) üstüne varmak, (birinin) üstüne yıkmak, açıklayıcı zarf tümleci, aktüalitesini kaybetmek, Anadolu Türk beylikleri, ateş düştüğü yeri yakar, Avrupa kültür anlaşması, ayakları üstünde durmak, baltası kütükten çıkmak, Banar-Alan Türk Devleti, başı üstünde yeri olmak, Bayır Bucak Türkmenleri, Bessel türetik denklemi, BM Gıda ve Tarım Örgütü, böbrek üstü bezi kabuğu, bölüntülü dizey çarpımı, bütünsel birim esneklik, ...

22 harfli

“ bessel-hagen” tüzüğü, (bir şey) kir götürmek, (birinin) üstüne atmak, ABD Ölçünler Enstitüsü, Ahıska Türkleri sorunu, akaryakıt tüketim fonu, altını üstüne getirmek, asenkron hücre kültürü, asıl tümleç veya nesne, atmık kın görüntüyazım, ayak ayak üstüne atmak, bağlaçlı uyrumlu tümce, Bakü Türkiyat Kongresi, bayağı türetik denklem, bildirici kütüğe yazım, birincil hücre kültürü, börtükçül bağak yalımı, buz üstüne yazı yazmak, bütünleşik bilgi işlem, bütünleşme hareketleri, çatkı üstünde hokkabaz, ...

21 harfli

(üstüne) kalem çekmek, açık toplum enstitüsü, adamakla mal tükenmez, addan fiil türeten ek, Afrika Birliği Örgütü, akıl akıldan üstündür, alt çene tükürük bezi, Amemiya öndeyi ölçütü, astral mikrotüpçükler, aşırı et pürtüklenimi, aşırı tükürük salgısı, Avrupa Para Enstitüsü, ayağının türabı olmak, bağımsız sıralı tümce, “bezold” tümük yalımı, birbiri üstüne gelmek, bölüntülü evrik dizey, bütüncü davranışçılık, çapraz kültür yöntemi, çevresel halk kültürü, çoklu ölçünlü görüntü, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, (üzerine) tüy dikmek, AB kültür politikası, açıklayıcıdan tümleç, agrusal-tümük altsal, al üstüne mor giymek, alışkanlık çöküntüsü, altı alay üstü kalay, altüstetme (toprağı), alüminyum örtülü saç, artritis tüberküloza, Avrupa Patent Örgütü, bağımlı sıralı tümce, baş üstünde yeri var, başta ünsüz türemesi, Batı Trakya Türkleri, Bayesçi bilgi ölçütü, Bessemer dönüştürücü, betümbetmez konuşmak, binomial nomenklatür, birinci sınıf tüccar, ...

19 harfli

Abbe-Helmert ölçütü, addan ad türeten ek, Afganistan Türkleri, Akaike bilgi ölçütü, al üstüne al giymek, alt yan kötürümlüğü, altıncı tür dağılım, arteryovenöz fistül, aşağıdan götürülmek, at üstünde hokkabaz, avellis tüm beldeği, ayak götürüp gitmek, aydınlatma armatürü, Azerbaycan Türklüğü, bacası tütmez olmak, bağlantılı tümdeğer, baş üstünden iletme, başta ünlü türemesi, beşinci tür dağılım, beyinsel kötürümlük, birinci tür dağılım, ...

18 harfli

açık tür yazı tipi, açılı kötü kaynama, addan türeme eylem, Afanasyevo kültürü, akışkan sürtünmesi, ansatüre yağ asidi, ardıl bilgi ölçütü, aritmetik tümleyen, at üstünde piramit, ayak üstünde olmak, B- mod görüntüleme, badaküstü kıvırmık, baş üstünde tutmak, başım gözüm üstüne, bazal hücre tümörü, bildirme tümceleri, bitki doku kültürü, “bouillaud” tüzüğü, boyunsal-tümşüksel, bölüntülü bağlaşım, börkenek çöküntüsü, ...

17 harfli

addan türeme fiil, adı kötüye çıkmak, aklimatize türler, al-yassı pürtükçe, algısal tümevarım, allokronik türler, allopatrik türler, alttümel-evetleme, Andronovo kültürü, anlam kötüleşmesi, aradan götürülmek, Arap-Türk Bankası, arkasına götürmek, askerî bütünleşme, at üstünde kaplan, at üstünde maymun, bağdaştırıcı türü, bağlaçlı yantümce, bağlayıcı görüntü, bakteriyel kültür, başabaşın üstünde, ...

16 harfli

adres dönüştürme, ağ (örtülüyôdun), Ağaçeri Türkleri, ak yuvar türeten, akganüstü gelmek, aklına tüküreyim, aktüel asitlilik, akyuvar türemcil, algısal bütünlük, anal kese tümörü, arjentafin tümör, at üstünde aslan, at üstünde köpek, at üstünde takla, ayaklı kütüphane, ayar dönüştüreci, balgam söktürücü, başlangıç bölütü, başlık bütünlüğü, belirli tümdeğer, belirtici tümleç, ...

15 harfli

açık tüberküloz, addan türeme ad, Ahıska Türkleri, ak yuvar türemi, aktüelleştirmek, alıcı gürültüsü, altkültür alanı, ameliyat örtüsü, aradan götürmek, ardışık görüntü, aşamalı görüntü, at üstünde üçlü, atlarda azotüri, avazın götürmek, Avrupa Türkleri, bağıntılı tümce, bağırsak tümürü, bakteri kültürü, balgam söktüren, Balkar Türkleri, baş üstü dolabı, ...

14 harfli

(lamda) ölçütü, Absidiatürleri, Acara Türkleri, Adonis türleri, ahlaki çöküntü, Akademi örtüsü, aksenik kültür, aktüelleştirme, alan üstünlüğü, algısal örüntü, Allah büyüktür, amele getürmek, Amerika tütünü, analık dürtüsü, Anayasa türesi, anlatı türleri, araştırma türü, arı götü olmak, arşunı götünde, at üstünde ayı, Atatürkçelengi, ...

13 harfli

A-mod görüntü, açık üstü ses, adalet örgütü, Akaike ölçütü, alıp götürmek, alkilbarbitür, altüst böreği, amaçlık tümce, ansal çöküntü, ardıl görüntü, atalar kütüğü, Ayaştürkmenli, aydın kültürü, aynalı örtücü, bacası tütmek, bağımlı kütük, bağımlı tümce, bağır tükenim, balık kültürü, baltur kültür, “bard” tüzüğü, ...

12 harfli

A türü bölge, Ağcaalantürk, ağsak tümsek, aktüelleşmek, ala götürmek, alkali tüten, altüst etmek, altüst olmak, Anav kültürü, anma türküsü, anotsal örtü, ara tümdeğer, ardçıl türem, artık sürtük, asıl ötümsüz, ata götürmek, Atatürkçülük, aya öttürmek, B türü bölge, baş götürmek, başabaş üstü, ...

11 harfli

(tüskürtmek, A türü dizi, adı üstünde, adlık tümce, agız tüfeği, ağız tüfeği, ağız tütünü, aktüelleşme, altostratüs, andan ötürü, ara görüntü, Aralı tüysü, asıl ötümlü, asi statüsü, aşma örtüsü, avantüriyer, Ayle türesi, B türü dizi, baba türesi, bağrı bütün, bal tükürüm, ...

10 harfli

-den ötürü, ad tümcesi, ağşak üstü, akşam sütü, akuakültür, al döküntü, ala börtük, alatürkiye, alt kültür, alt tümlev, ana kültür, ana türesi, antitüssif, arpa özütü, asıl kütük, Aşağıtütek, atık fetüs, avantüriye, Bağlarüstü, bağrıbütün, balık sütü, ...

9 harfli

abul üstü, açık örtü, afin örtü, ağ tüneli, ağız sütü, ağız üstü, akgötüren, akşamüstü, aktüalist, aktüalite, aktüalizm, aktüellik, aktüeryal, alt türek, altı üstü, altkültür, ana kütük, apartüman, ara tümce, arka üstü, art tümce, ...

8 harfli

Acartürk, adı kötü, ağızsütü, Akartürk, aktüerya, alatürke, alatürük, alt örtü, ana tüyü, anatüzük, ansatüre, aratümce, arı götü, arı sütü, Arktürüs, Atamtürk, ayaküstü, ayatümük, ayı götü, Balatürk, baş üstü, ...

7 harfli

ad türü, adıüstü, alt tür, alt tüy, altörtü, anasütü, apertür, armatür, artülke, Atatüre, Atatürk, avantür, azotüri, başörtü, Baştürk, başüstü, Baytüze, Bektüre, Bektürk, belürtü, Bentürk, ...

6 harfli

ah tüf, ah tüh, akörtü, aktüel, aktüer, Aktürk, alttüy, altüst, amentü, Aytürk, ayüstü, bertük, bestül, bitüri, boktüm, börtük, bûttün, bürtük, büttül, büttün, cötüle, ...

5 harfli

Aktün, altün, altüs, Aytül, Aytün, Betül, bitük, bitüm, bitün, bûtün, bütük, bütüm, bütün, cetük, cöttü, çetük, çöntü, çörtü, çötük, çötün, çötür, ...

4 harfli

bitü, ektü, etüt, etüv, iktü, itük, kotü, kötü, mutü, mütü, ortü, örtü, östü, ötük, ötüm, Ötün, ötür, ötüş, tüfa, tüfe, TÜİK, ...

3 harfli

ötü, tüf, tüğ, tüh, tük, tül, tüm, tün, tüp, tür, tüs, tüş, tüt, tüv, tüy, tüz, ütü

2 harfli

Kelime Ara