İçinde TÜM geçen kelimeler

İçinde TÜM geçen kelimeler 798 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tüm aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tüm anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TÜM geçen kelimeler

25 harfli

açıklayıcı dolaylı tümleç, bulaşıcı çiftleşme tümörü, eştümleşik zaman serileri, eştümleşim kerte sınaması, gözün melanotik tümörleri, interstisyel hücre tümörü, nöroendokrin hücre tümörü, oksifilik hücre tümörleri, ortalama tümdeger yöntemi, ötümsüz veya üflek abanık, panel eştümleşme sınaması, tümdeğerle orantılı ücret, tümel olumsuzluk yöneteni, tümevarımsal akıl yürütme, tümör yıkımlanma sendromu, zarf cümlesi veya tümcesi

24 harfli

bulgu belgesini tümleyen, çok büyük çapta tümleşme, dev hücreli kemik tümörü, gastrin salgılayan tümör, karotis cisimciği tümörü, karotit cisimciği tümörü, kesirli eştümleşik model, olasılık tümlev dönüşümü, tümdengelimci sayımbilim, tümel değilleyici önerme, tümel olumluluk yöneteni, tümel sıralama bağıntısı, tümevarımlı öbek dizgesi, tümör baskılayıcı genler, tümüyle bağımsız olaylar, ultimobranşiyal tümörler

23 harfli

açıklayıcı zarf tümleci, eksiltilmiş köke tümler, Hurthle hücre tümörleri, ilgilikli uyrumlu tümce, incik-tüm boğuncuk üstü, olasılıksal tümlenirlik, oligodendrogliyal tümör, sahte birlikte tümleşim, tüm hakları korunmuştur, tümden bağlantısız uzay, tümden türem (pankines), tümel-evetleyici önerme, tümlev-türetke denklemi, tümüyle rasgele tasarım, üleşkelerin tümel oyutu, Yürütüm ve batkı hukuku

22 harfli

asıl tümleç veya nesne, bağlaçlı uyrumlu tümce, dolaylı tümleç birliği, eştümleşik değişkenler, granüloza hücre tümörü, ilgeçli tümleç birliği, inan-köprücük-tümükçül, kesirli tümleşik model, perianal bez tümörleri, sıkı tümevarımsal erey, tümdengelimci bilimler, tümdengelimli usavurma, tümel bağlantısız uzay, tümevarımcı sayımbilim, tümevarımlı kanıtlanım, tümleyici kütüğe yazım

21 harfli

bağımsız sıralı tümce, “bezold” tümük yalımı, dışsatım kötümserliği, gonadal stromal tümör, granüler hücre tümörü, ikilemeden düz tümleç, insan tümör virüsleri, kromafin hücre tümörü, mastarlı uyumlu tümce, ornatmayla tümlevleme, ortaçli uyrumlu tümce, ölçüştürmeli tümdeğer, tüm ışıyıcılık değeri, tümdengelim kanıtsavı, tümel özelleme kuralı, tümel türetik denklem, tümel-evetleme eklemi, tümevarımsal davranış, tümleşik GARCH modeli, tümlevlenebilir işlev, tümü ödenmemiş anamal

20 harfli

açıklayıcıdan tümleç, agrusal-tümük altsal, bağımlı sıralı tümce, betümbetmez konuşmak, birli tümel-evetleme, büyük çapta tümleşme, doğuşsal tümüksüzlük, eşey hücre tümörleri, eştümleşim bağlaşımı, girişmede tümlenişli, ihracat kötümserliği, küçük çapta tümleşme, resim tümleme ölçeri, sonluötesi tümevarım, temel ölçün tümdeğer, tüm ayrımlı markalar, tüm hakları saklıdır, tüm ışınım sıcaklığı, tümdengelimci yöntem, tümdengelimli mantık, tümdengelimli yöntem, ...

19 harfli

avellis tüm beldeği, bağlantılı tümdeğer, eştümleşme ilişkisi, eştümleşme sınaması, götüm götüm getmeyh, katkılı tümgelirler, kesirli tümleştirme, Leydig hücre tümörü, Merkel hücre tümörü, orta çapta tümleşme, plazma hücre tümörü, RNA tümör virüsleri, sağracık dış tümüğü, tüm kuşak dalgalığı, tüm yansıma çarpanı, tümdengelim yöntemi, tümdengelimli dizge, tümdengelimli kuram, tümel olumlu önerme, tümevarımsal ilinge, tümlevleyici çevrim, ...

18 harfli

aritmetik tümleyen, bazal hücre tümörü, bildirme tümceleri, boyunsal-tümşüksel, demeyle tümlevleme, dört özekli tümlev, eştümleşim kertesi, eştümleşme kertesi, Hermite tümleşmesi, ikilemeli yantümce, kesirli eştümleşme, lipit hücre tümörü, malign karma tümör, olasılıksal tümlev, ortogonal tümleyen, ölçüştürmeli tümce, parçalı tümlevleme, sağracık tümsükçül, sayısal tümlevleme, sinir-tümsü yalımı, sinirsel tümevarım, ...

17 harfli

algısal tümevarım, alttümel-evetleme, bağlaçlı yantümce, bitümlü yapraktaş, C hücre tümörleri, çeneksel-tümüksel, dalgıcık-tümükcül, değişken tümdeğer, dev hücreli tümör, eşikli eştümleşme, eştümleşik sistem, eştümleşim yöneyi, eştümleşme dizeyi, eştümleşme yöneyi, gırtlak tüm açımı, halkbilim tümgesi, işletme tümdeğeri, işlevsel tümgeler, kümenin tümleyeni, küstümotu, mimoza, marjinal tümleşme, ...

16 harfli

anal kese tümörü, arjentafin tümör, belirli tümdeğer, belirtici tümleç, beyin tümsüzlüğü, bileşik tümdeğer, değişik tümdeğer, dilekti yantümce, DNA tümör virüsü, durağan tümdeğer, eksensel büyütüm, geçerli tümdeğer, gereklik tümcesi, ilgeçli yantümce, isteme tümceleri, kalp kökü tümörü, kaplaşım tümlevi, konbiçim tümlevi, koşullu yantümce, kötü huylu tümör, Lebesgue tümlevi, ...

15 harfli

bağıntılı tümce, bağırsak tümürü, belgisiz tümlev, bırakımlı tümce, bildirsel tümce, birim tümdeğeri, çene tümsüzlüğü, çevirge tümlevi, çok tümsüklülük, çokkatlı tümlev, doğal tümceleme, eksiksiz tümlev, Fourier tümlevi, gerçek tümdeğer, gerçek tümsetiş, gliyal tümörler, iki tümük arası, ikikatlı tümlev, iyi huylu tümör, kuduz tümükçüğü, küstümotugiller, ...

14 harfli

aya tümse yanı, bağımsız tümce, birleşik tümce, boyun-tümükçül, Burkitt tümörü, çıkmalı tümleç, dikey tümleyen, dolaylı tümleç, ependim tümörü, ilgeçli tümleç, kalmalı tümleç, kaygan tümşüğü, kayman tümşüğü, kötümserleşmek, ortası ötümsüz, ovidukt tümörü, örtümsü kıvrım, sebeplik tümce, sıfatlık tümce, sinir -tümsüce, soluklu ötümlü, ...

13 harfli

amaçlık tümce, bağımlı tümce, belgin tümlev, boyut tümleme, çizgi tümlevi, edatlı tümleç, epifiz tümörü, eylem tümcesi, girişik tümce, glomus tümörü, inan-tümukçül, inan-tümükçül, istek tümcesi, koşul tümcesi, kökteş tümleç, kötücül tümör, kötümserleşme, kurallı tümce, olumsuz tümce, ölçer tümgesi, ötümsüz ünsüz, ...

12 harfli

ağsak tümsek, ara tümdeğer, asıl ötümsüz, benign tümör, büyütüm gücü, çöv tümükçül, devrik tümce, edat tümleci, emir tümcesi, fiil tümleci, genel tümlev, Haar tümlevi, ikiye tümler, isim tümleci, iş tümdeğeri, iyicil tümör, malign tümör, muça tümlemi, olumlu tümce, ortak tümleç, ötümlü ünsüz, ...

11 harfli

adlık tümce, asıl ötümlü, basit tümce, bitümlü küm, guguk ötümü, habis tümör, horoz ötümü, hüngürtümsü, iki tümsülü, karma tümör, kesik tümce, kostümcülük, kötümserlik, kuru sürtüm, meme tümörü, örgetümgesi, ötümlüleşme, özel tümlev, özge tümlev, selim tümör, sonu ötümlü, ...

10 harfli

ad tümcesi, alt tümlev, bitümlemek, diş tümörü, düz tümleç, eştümleşik, eştümleşim, eştümleşme, kötümsemek, küstüm otu, miks tümör, ona tümler, öntümdeğer, ötümsüzlük, özküçültüm, tüm beldek, tüm benzet, tüm evirme, tüm görcül, tüm haklar, tüm memece, ...

9 harfli

apartüman, ara tümce, art tümce, bitümleme, dış tümük, kostümlük, kostümsüz, kötümseme, ötümlülük, püskürtüm, tüm beyit, tüm çıkız, tüm dizge, tüm ekran, tüm et öz, tüm etçil, tüm kesim, tüm korku, tüm salgı, tüm söküm, tüm şekil, ...

8 harfli

aratümce, ayatümük, baştümce, büyültüm, Çürüttüm, iç tümce, kostümcü, kostümlü, kötümser, küçültüm, ön tümce, sürtümlü, tüm doku, tüm onat, tüm sayı, tüm soru, tümbakış, tümbelis, tümbeyin, tümbölen, tümbütün, ...

7 harfli

bitümek, bitümlü, börtüme, büyütüm, getümek, götümek, hötümen, içtümce, kütümek, mültüme, ötümsüz, şütümek, tüm yol, tümedek, tümeden, tümelen, tümelim, tümenat, Tümenli, Tümkurt, tümleği, ...

6 harfli

boktüm, hörtüm, kostüm, kurtüm, küstüm, küştüm, ötümlü, tüm ad, tüm em, tüm et, tümaçı, Tümbay, tümbek, tümbet, tümbez, tümbül, tümbüs, Tümcan, tümcül, tümçek, tümden, ...

5 harfli

bitüm, bütüm, hötüm, tüman, Tümay, tümbe, tümbü, tümce, tümeç, tümek, tümel, tümen, Tümer, tümey, tümez, tümön, tümör, tümrü, tümse, tümsü, tümük, ...

4 harfli

ötüm, tümp, tümt, tümü

3 harfli

tüm

Kelime Ara