İçinde TÜME geçen kelimeler

İçinde TÜME geçen kelimeler 98 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TÜME geçen kelimeler

25 harfli

tümel olumsuzluk yöneteni, tümevarımsal akıl yürütme

24 harfli

tümel değilleyici önerme, tümel olumluluk yöneteni, tümel sıralama bağıntısı, tümevarımlı öbek dizgesi

23 harfli

tümel-evetleyici önerme, üleşkelerin tümel oyutu

22 harfli

sıkı tümevarımsal erey, tümel bağlantısız uzay, tümevarımcı sayımbilim, tümevarımlı kanıtlanım

21 harfli

tümel özelleme kuralı, tümel türetik denklem, tümel-evetleme eklemi, tümevarımsal davranış

20 harfli

birli tümel-evetleme, sonluötesi tümevarım, tümel geçerli önerme, tümel olumsuz önerme, tümevarımcı bilimler, tümevarımlı usavurma, uzbilimsel tümevarım

19 harfli

tümel olumlu önerme, tümevarımsal ilinge, varım (tümevarımcı)

18 harfli

sinirsel tümevarım, tümel düzenli uzay, tümel niceleme imi, tümel sınırlı küme, tümevarımlı mantık, tümevarımlı yöntem, tümevarımsal dizge, tümevarımsal ispat, tümevarımsal sınıf

17 harfli

algısal tümevarım, alttümel-evetleme, olumsuz tümevarım, tümel düzgen uzay, tümel sıralı küme, tümevarım yöntemi, tümevarımlı tanım, tümevarımsal erey, tümevarımsal küme

16 harfli

tümel niceleyici, tümevarım metodu, tümevarımlı öbek, tümevarma ilkesi

15 harfli

sonlu tümevarım, tümel değilleme

14 harfli

tümel kestirim, tümel özelleme, tümel sıralama, tümel-evetleme

13 harfli

tümel değişim, tümel kapanış, tümel türetke

12 harfli

tümefaksiyon, tümel kavram, tümel önerme, Tümey açılar, ütümen olmak

11 harfli

tümen tümen

9 harfli

Tümenboğa, tümevarım, tümevarma

8 harfli

tümeller, tümellik, tümelmek, Tümenbay, Tümerdem, Tümerkan, Tümerkin

7 harfli

bitümek, börtüme, getümek, götümek, hötümen, kütümek, mültüme, şütümek, tümedek, tümeden, tümelen, tümelim, tümenat, Tümenli, yetümek, yitümek, yütümek

6 harfli

Tümerk

5 harfli

tümeç, tümek, tümel, tümen, Tümer, tümey, tümez

Kelime Ara