İçinde TÜR geçen kelimeler

İçinde TÜR geçen kelimeler 1723 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TÜR geçen kelimeler

25 harfli

Avrupa kültür başkentleri, BM Bilim ve Kültür Örgütü, devingen adres dönüştürme, geleneksel Türk tiyatrosu, görüntülenecek bilgi türü, hematüria vezikalis bovis, Hermite kuadratür formülü, ikinci tür Euler integral, konjonktür dalgalanmaları, kuvertürlü faiz arbitrajı, Kuznets konjonktür dönemi, Lobatto kuadratür formülü, olasılıksal türevlenirlik, potansiyel türlü integral, propiyonik asit türevleri, türdeş denklemler dizgesi, türetilmiş çıkarım kuralı, Türkiye İstatistik Kurumu, uluslararası tecim türesi

24 harfli

alt türeksel temelceliği, Cauchy türünden integral, dizimsel tür çözümlemesi, dizimsel tür indirgemesi, doğrusal türetik denklem, dönüştürülmemiş bozukluk, Hermite türetik denklemi, kızıl yuvar türemsizliği, kültürce yoksun çocuklar, özellenikçil ötürülükler, senkron hücre kültürleri, son seste ünsüz türemesi, tek yanlı türevlenebilme, tektürel denklem sistemi, türdeş bilgisayarlar ağı, türevin geometrik anlamı, türevsel eşyapı dönüşümü, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye-AET Geçiş Dönemi, atnan arpayı döğüştürmek

23 harfli

Anadolu Türk beylikleri, Avrupa kültür anlaşması, Banar-Alan Türk Devleti, Bayır Bucak Türkmenleri, Bessel türetik denklemi, (bir şeyi) kir götürmek, (bir yeri) sel götürmek, döneme özgü çoktürellik, dönüştürülebilir tahvil, fiilden türeme şekiller, götrülmek, (götürülmek), götürü usulde vergileme, gözlenmeyen çoktürellik, iç seste ünsüz türemesi, insanın türeyimi kuramı, iti öldürene sürütürler, ön seste ünsüz türemesi, özdönüştürücü karartıcı, saçları iki türlü olmak, sıyrımlı tepe çöktürümü, son seste ünlü türemesi, ...

22 harfli

Ahıska Türkleri sorunu, asenkron hücre kültürü, Bakü Türkiyat Kongresi, bayağı türetik denklem, (bir şey) kir götürmek, birincil hücre kültürü, çoktürel tepkileşimlik, denatüre olmuş protein, Devletler genel türesi, dizimsel tür değişkeni, dönüştürülmüş bozukluk, dönüştürülmüş yaklaşım, iç direnç dönüştürgeci, iç seste ünlü türemesi, ikinci Schwartz türevi, kaynak koda dönüştürme, kısaltılmış ölçüştürme, Minyatür boğa teriyeri, nicem türü ve uzunluğu, ön seste ünlü türemesi, para-aminofenol türevi, ...

21 harfli

addan fiil türeten ek, ayağının türabı olmak, çapraz kültür yöntemi, çevresel halk kültürü, çoktürellik yanlılığı, devamlı hücre kültürü, Devletler özel türesi, diploit hücre kültürü, dirimsel halk kültürü, dokuzuncu tür dağılım, eylemden türeme eylem, her ziyan bir öğüttür, karikatür kullanıcısı, konjonktürel işsizlik, kuvvetli iyot tentürü, kültür çağları kuramı, kültür çevresi kuramı, kültürel antropolojik, logaritmik dönüştürme, nikotinik asit türevi, nortestosteron türevi, ...

20 harfli

AB kültür politikası, başta ünsüz türemesi, Batı Trakya Türkleri, Bessemer dönüştürücü, binomial nomenklatür, birinci tür durdurma, Bulgaristan Türkleri, Çağatay Türk Devleti, çoktürel tezlendirme, dizimsel tür simgesi, dönüştüreç bağlaşımı, dördüncü tür dağılım, fermente Türk sucuğu, götürü gider yöntemi, kan gövdeyi götürmek, kendiliğinden türeme, kilit iğnesi türleri, konjonktür dalgaları, konjonktür işsizliği, konjonktür kuramları, Koşuburnutürkmenleri, ...

19 harfli

addan ad türeten ek, Afganistan Türkleri, alt yan kötürümlüğü, altıncı tür dağılım, aşağıdan götürülmek, ayak götürüp gitmek, aydınlatma armatürü, Azerbaycan Türklüğü, başta ünlü türemesi, beşinci tür dağılım, birinci tür dağılım, birinci tür yanılgı, çiftleşimsiz türeme, çöktürme titrasyonu, çöktürülmüş tebeşir, denatüre proteinler, dizimsel dönüştürme, dizimsel tür dizisi, doğrusal dönüştürme, dönüştüreç ikincili, düşürücü dönüştüreç, ...

18 harfli

açık tür yazı tipi, addan türeme eylem, Afanasyevo kültürü, ansatüre yağ asidi, bütirofenon türevi, çubuğunu tüttürmek, dönüştürme faktörü, duruk halk kültürü, eylemden türeme ad, fenilasetürik asit, getirgötür dosyası, götürü gider usulü, hıkâyeleme türleri, ikinci tür dağılım, ikinci tür yanılgı, işi ileri götürmek, Japon türü (kitap), kan yuvar türemcil, Karamanlı Türkçesi, karikatürize etmek, karikatürleştirmek, ...

17 harfli

addan türeme fiil, aklimatize türler, allokronik türler, allopatrik türler, Andronovo kültürü, aradan götürülmek, Arap-Türk Bankası, arkasına götürmek, bağdaştırıcı türü, bakteriyel kültür, bir taraflı türev, bölüştürülebilmek, büzüştürülebilmek, çıktı dönüştüreci, çiğinine götürmek, dinlendik türbesi, dönüştürme kuralı, dönüştürme sayısı, dönüştürülebilmek, dördüz kötürümlük, eksüğünü bitürmek, ...

16 harfli

adres dönüştürme, Ağaçeri Türkleri, ak yuvar türeten, akyuvar türemcil, ayar dönüştüreci, balgam söktürücü, biçim türdeşliği, birincil türetme, birleştirme türü, bölüştürülebilme, buhar türbinleri, büzüştürücü ilaç, büzüştürülebilme, çelişme türetimi, Çift kültürlülük, çin türü (kitap), çoktürel tepkime, dolaysız türetim, dönüştürülebilme, dürtüştüre gomak, edebiyat türleri, ...

15 harfli

addan türeme ad, Ahıska Türkleri, ak yuvar türemi, altkültür alanı, aradan götürmek, atlarda azotüri, avazın götürmek, Avrupa Türkleri, bakteri kültürü, balgam söktüren, Balkar Türkleri, biguanid türevi, bilmeceli türkü, bölüştürebilmek, bölüştürüvermek, budamlı türetme, büzüştürebilmek, çevresel kültür, çift türemcilik, çok kültürlülük, çoktürel eğilim, ...

14 harfli

Absidiatürleri, Acara Türkleri, Adonis türleri, aksenik kültür, Allah büyüktür, amele getürmek, Anayasa türesi, anlatı türleri, araştırma türü, Atatürkçelengi, avurt öttürmek, Batı Türkistan, benzeşik türem, bileşik türevi, Borçlar türesi, Bozkır kültürü, bölüştürebilme, bölüştürüverme, büzüştürebilme, Çin Türkistanı, çoktürel denge, ...

13 harfli

alıp götürmek, alkilbarbitür, Ayaştürkmenli, aydın kültürü, baltur kültür, baş költürmek, Batı Türkçesi, bildirme türü, biyolojik tür, bizon kültürü, bölüştürülmek, buhar türbini, büktürebilmek, Büyük Türkiye, büzüştürülmek, çift çöktürme, değişik türlü, deniz kültürü, Doğu Türkçesi, döktürebilmek, dönüştürülmek, ...

12 harfli

A türü bölge, Ağcaalantürk, ala götürmek, Anav kültürü, anma türküsü, ardçıl türem, ata götürmek, Atatürkçülük, aya öttürmek, B türü bölge, baş götürmek, belgesel tür, biçim türemi, birüyhtürmek, böğürttürmek, bölüştürülme, büktürebilme, büzüştürülme, C türü bölge, Çağlayantürk, çişmik türem, ...

11 harfli

A türü dizi, avantüriyer, Ayle türesi, B türü dizi, baba türesi, barbitürlük, biriktürmek, böğüttürmek, bölüştürmek, börüktürmek, börüttürmek, böyüktürmek, büktürülmek, büküştürmek, bütür yatır, büyüttürmek, büzüştürmek, C türü dizi, ceza türesi, cöttürdemek, çeküştürmek, ...

10 harfli

akuakültür, alatürkiye, alt kültür, ana kültür, ana türesi, avantüriye, barbitürat, Başgötüren, birim türü, bölüştürme, börktürmek, börttürmek, büktürülme, Büyüktürbe, büyüttürme, büyütürlük, büzüştürme, çöktürtmek, çöktürülme, çözüştürme, -den ötürü, ...

9 harfli

akgötüren, alt türek, altkültür, Atatürkçü, Atürküten, Bilgetürk, bin türlü, bir türlü, böktürmek, börttürme, börtürmek, böttürmek, büktürmek, cibtürmek, Çeliktürk, Çetintürk, çöktürmek, çöktürtme, çöktürücü, Demirtürk, deptürmek, ...

8 harfli

Acartürk, Akartürk, alatürke, alatürük, ansatüre, Arktürüs, Atamtürk, Balatürk, bitürmek, bu türlü, büktürme, bütürmek, büyültür, çoktürel, çöktürme, çötürmek, denatüre, Dinçtürk, döktürme, Durutürk, Erentürk, ...

7 harfli

ad türü, alt tür, apertür, armatür, Atatüre, Atatürk, avantür, azotüri, Baştürk, Bektüre, Bektürk, Bentürk, bistüri, bitürem, bitürev, buletür, bütürem, bütürüm, Cantürk, çötürge, çüştüre, ...

6 harfli

Aktürk, Aytürk, bitüri, cüttür, çöntür, çörtür, çötüre, ditürü, Ertüre, Ertürk, götürü, koğtür, köftür, Kötüre, kötürü, kültür, küntür, kürtür, kütüre, metürü, montür, ...

5 harfli

çötür, fetür, götür, kütür, matür, natür, nötür, ötüre, ötüri, ötürü, pütür, sütür, türap, türbe, türek, türel, türem, türen, türev, türke, türki, ...

4 harfli

ötür, türe, türh, türk, türz

3 harfli

tür

Kelime Ara