İçinde TÜRE geçen kelimeler

İçinde TÜRE geçen kelimeler 421 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

türe aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. türe anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TÜRE geçen kelimeler

25 harfli

olasılıksal türevlenirlik, propiyonik asit türevleri, türetilmiş çıkarım kuralı, uluslararası tecim türesi

24 harfli

alt türeksel temelceliği, doğrusal türetik denklem, Hermite türetik denklemi, kızıl yuvar türemsizliği, son seste ünsüz türemesi, tek yanlı türevlenebilme, tektürel denklem sistemi, türevin geometrik anlamı, türevsel eşyapı dönüşümü

23 harfli

Bessel türetik denklemi, döneme özgü çoktürellik, fiilden türeme şekiller, gözlenmeyen çoktürellik, iç seste ünsüz türemesi, insanın türeyimi kuramı, ön seste ünsüz türemesi, son seste ünlü türemesi, tümden türem (pankines), tümlev-türetke denklemi, türetilebilme katsayısı, türetilmiş dizimsel tür

22 harfli

bayağı türetik denklem, çoktürel tepkileşimlik, denatüre olmuş protein, Devletler genel türesi, iç seste ünlü türemesi, ikinci Schwartz türevi, ön seste ünlü türemesi, para-aminofenol türevi, parametre tektürelliği, terim terim türevlenme, tikel türevsel denklem, türdeş türetik denklem, türetilebilme önermesi, türev titrasyon eğrisi

21 harfli

addan fiil türeten ek, çoktürellik yanlılığı, Devletler özel türesi, eylemden türeme eylem, konjonktürel işsizlik, kültürel antropolojik, nikotinik asit türevi, nortestosteron türevi, ortada ünsüz türemesi, sağdan türevlenebilme, sağın türetik denklem, tikel türetik denklem, tümel türetik denklem, türetik ilingebilgisi, türetik katmanlı uzay, türetilmiş gereksinme, yalın türetik denklem

20 harfli

başta ünsüz türemesi, çoktürel tezlendirme, dönüştüreç bağlaşımı, kendiliğinden türeme, kültürel antropoloji, ortada ünlü türemesi, özel türe ilişkileri, süksünimid türevleri, türevlenebilir işlev, türevsel çözümleyici, yalancı türek yanacı, yükseltir dönüştüreç

19 harfli

addan ad türeten ek, başta ünlü türemesi, çiftleşimsiz türeme, denatüre proteinler, dönüştüreç ikincili, düşürücü dönüştüreç, düzence ceza türesi, fiilden türeme fiil, fiilden türeme isim, ikinci türev eğrisi, indandion türevleri, isimden türeme fiil, isimden türeme isim, karışık kısmi türev, karşıdeğişkin türev, kültürel çevrebilim, kültürel insanbilim, tektürel X-ışınları, türedışı, heteronom, türetik uzambilgisi, türetilebilir atlas, ...

18 harfli

addan türeme eylem, ansatüre yağ asidi, bütirofenon türevi, eylemden türeme ad, kan yuvar türemcil, kas ilk türemleşik, konjonktürel bütçe, tektürellik kısıtı

17 harfli

addan türeme fiil, bir taraflı türev, çıktı dönüştüreci, fiilden türeme ad, ilk türemleşikçil, isimden türeme ad, kumarin türevleri, kültürel ruhbilim, propandiol türevi, sayısal türevleme, televizyon türesi, türeşik topraklar, türetilebilme imi, türevin iategrali

16 harfli

ak yuvar türeten, akyuvar türemcil, ayar dönüştüreci, birincil türetme, çelişme türetimi, çoktürel tepkime, dolaysız türetim, dürtüştüre gomak, eşdeğişkin türev, halk türeklemesı, kan yuvar türemi, katmalık türetme, kültürel gecikme, kültürel kalıtım, Logaritmik türev, pirazolon türevi, satüre yağ asidi, son ses türemesi, son seste türeme, tektürel akışkan, tektürel denklem, ...

15 harfli

addan türeme ad, ak yuvar türemi, balgam söktüren, biguanid türevi, bölüştürebilmek, budamlı türetme, büzüştürebilmek, çift türemcilik, çoktürel eğilim, çoktürel ışınım, çoktürel ucaylı, dövüştürebilmek, gaynanaküstüren, güç dönüştüreci, iç ses türemesi, ikincil türetme, kısmi türevleme, koşullu türetim, kovaryant türev, kültürel direnç, kültürel ikilem, ...

14 harfli

Anayasa türesi, benzeşik türem, bileşik türevi, Borçlar türesi, bölüştürebilme, büzüştürebilme, çoktürel denge, çoktürel panel, damıssız türem, dövüştürebilme, frechet türevi, görüştürebilme, iki türemcilik, ilk türemleşik, işok türelenim, katmerli türev, Kişiler türesi, kökensel türem, kültürel çevre, kültürel evrim, kültürel süreç, ...

13 harfli

büktürebilmek, döktürebilmek, kültüre girme, ötürek toprak, özgüsel türem, sidik götüren, sinema türesi, sosyokültürel, Taylor türevi, tektürellilik, tıkaç türeten, tümel türetke, türe çıkarmak, türek sesliği, türekçe keser, türekçe yurdu, türemiş eylem, türemiş sıfat, türemiş talep, türetik biçim, türetilebilme, ...

12 harfli

ardçıl türem, biçim türemi, büktürebilme, çişmik türem, döktürebilme, düzgen türev, götürebilmek, hüştürelemek, ilk türemcil, Kamusal türe, Kentlik türe, köstüre taşı, köstürelemek, kustürelemek, kültüre alma, kültürel güç, küstürelemek, Miras türesi, otürê düşmek, ötürek olmak, özdönüştüreç, ...

11 harfli

Ayle türesi, baba türesi, ceza türesi, çoktürellik, eyi türetki, götürebilme, hacıgötüret, hap götüren, kamu türesi, kas türemgi, kısmi türev, özsel türek, özsel türem, siğit türem, süt türeten, tektürellik, tikel türev, türe yapmak, türek eşili, Türel işlem, türem türem, ...

10 harfli

ana türesi, Başgötüren, dönüştüreç, ekti türem, genel türe, göptüreğüz, hapgötüren, işok türem, postmatüre, strüktürel, türekçecil, türekçelik, türekçemsi, türeme dil, türemiş ad, türeneksiz, türeyimsel, yanköstüre

9 harfli

akgötüren, alt türek, dış türev, em türesi, güç türem, hakgötüre, iç türeme, iş türesi, kütüredek, Oktüremiş, Özel türe, prematüre, sağ türev, sol türev, tere türe, terstürev, Türediler, türekleme, yad türem, saltüreti

8 harfli

ansatüre, çoktürel, denatüre, içtüreme, kültürel, meletüre, öntüreme, ötürekli, tektürel, türemcil, türetmek

7 harfli

Atatüre, Bektüre, bitürem, bitürev, bütürem, çüştüre, götüren, köstüre, kustüre, küntüre, küstüre, küştüre, natürel, öttüreç, pütürek, türecil, Türehan, türekçe, türemek, Türemen, türemgi, ...

6 harfli

çötüre, Ertüre, Kötüre, kütüre, Oktüre, ötürek, türedi, türefi, türeli, türeme, türene, üstüre

5 harfli

ötüre, türek, türel, türem, türen, türev

4 harfli

türe

Kelime Ara