İçinde TABA geçen kelimeler

İçinde TABA geçen kelimeler 496 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

taba aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. taba anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TABA geçen kelimeler

25 harfli

çok tabakalı yassı epitel, kapalı kümeler için taban, tabansuyu düzeyi eğrileri, yüzüne göre tabanca urmak

24 harfli

fosfolipit çift tabakası, koşulsuz Schauder tabanı, nernst difüzyon tabakası, sayfa adresi veri tabanı, sistem kayıt veri tabanı, taban aşındırma maliyeti, taban düzeyi değişmeleri, taban tabana zıt (olmak)

23 harfli

ağrılı dışlak düz taban, düşman tabası, (tapası), elektriksel çift tabaka, ince tabaka kama modeli, sıfır tabanlı bütçeleme, tabanca tipi yağ yakıcı, tavan-taban bildirmelik, topoloji için alt taban

22 harfli

(birini) maytaba almak, durduraç taban perçini, hesaba kitaba gelmemek, kuramsal tabaka sayısı, tabansal bürgeç kesimi, tersine çeviren tabaka, vektör uzayının tabanı, yakınsak süzgeç tabanı

21 harfli

ekonomik taban kuramı, iç işitme yolu tabanı, ilişkisel veri tabanı, süzgeç için alt taban, taban alanı katsayısı, taban alanı ölçünleri, taban yastığı nekrozu, toplumsal tabakalaşma, veri tabanı bütünlüğü, veri tabanı penceresi, veri tabanı sihirbazı, veri tabanı sütun adı, veri tabanı yönetmeni

20 harfli

ara periyodik tabaka, bilgi tabanlı sistem, doğrusal uzay tabanı, Fistularia tabacaria, monomolekül tabakası, monomoleküler tabaka, sallar tabanlı fırın, sunucu tabanlı kesit, tabaka yüksekliği, H, taban dış yan siniri, tabana kuvvet kaçmak, tabanla top durdurma, tabansal kızıl damar, veri tabanı artalanı, yönetim bilgi tabanı

19 harfli

araba tabanlı fırın, aşınma taban düzeyi, beta kırmalı tabaka, çok tabakalı epitel, dağıtık veri tabanı, deri tabanı tepkisi, doğru-uzaysı tabanı, döner tabanlı fırın, eşit yönlü tabanlar, gözakı, sert tabaka, kararlı veri tabanı, karşı iyon tabakası, koryokapiler tabaka, püskürtme tabancası, taban iç yan siniri, taban yaşama düzeyi, tabana kayar vermek, tabancaya davranmak, tabanları kaldırmak, Tabanus ditaeniatus, tek tabakalı epitel, ...

18 harfli

ağtabaka yarışması, düz tabanlı çember, katı yağ tabancası, kayan ayrım tabanı, komşuluklar tabanı, meçhul fiil tabanı, mutabakat sağlamak, orta kaplar-tabaka, sınırlayıcı tabaka, tabakalı örnekleme, taban çakıl kayacı, taban suyu toprağı, tabanları patlamak, tabanları yağlamak, topolojinin tabanı, üstel işlev tabanı

17 harfli

atmosfer tabakası, Bileziktik tabanı, dıştaban yürüyüşü, döl yatağı tabanı, germinatif tabaka, ısı tabakalaşması, karataban asalağı, Malpighi tabakası, optik disk tabağı, silindirin tabanı, taban bildirmelik, taban suyu düzeyi, tabanı genişlemek, Tabanus fasciatus, yudaksal-tabansal

16 harfli

Adana Mutabakatı, aleuron tabakası, az büzülür taban, bağlantı tabanlı, deri altı tabaka, dış kas tabakası, el-taban köprüsü, iç kaplar tabaka, iner-çıkar taban, keratinli tabaka, kitaba el basmak, Kutlubeytabaklar, makineli tabanca, mantar tabancası, nişasta tabakası, normlanmış taban, ortonormal taban, palisat tabakası, perçin tabancası, periyodik tabaka, plazma tabancası, ...

15 harfli

ağtabaka çukuru, araknoid tabaka, çıkış tabancası, deri tabanı içi, dilsel-tabansal, durduraç tabanı, Gazideretabaklı, granüllü tabaka, hareketli taban, Herbrand tabanı, İki tabakalılık, ikitabanlı sayı, kafatası tabanı, karataban olmak, kaymak tabakası, konbiçim tabanı, mantar tabakası, mutabakat zaptı, polyester taban, Schauder tabanı, sigara tabakası, ...

14 harfli

almaşım tabanı, beylik tabanca, boya tabancası, cebirsel taban, damar tabakası, dikensi tabaka, ekonomik taban, iktisadi taban, kavrama tabanı, kütin tabakası, mehtaba çıkmak, sınama tabanlı, sınır tabakası, sinir tabakası, tabak döndürme, tabak sıyırmak, taban götürmek, taban ölçünler, taban seviyesi, tabanca boyası, tabanca cilası, ...

13 harfli

astaba gitmek, boya tabakası, denk tabanlar, dermal tabaka, dorsal tabaka, Gökçetabaklar, gövde ~ taban, ışıtaç tabanı, ilinge tabanı, kitaba ulaşım, nesne tabanlı, ordövr tabağı, ozon tabakası, parasal taban, piyata tabağı, saydam tabaka, servis tabağı, sosyal tabaka, süzgeç tabanı, Tabaklı burgu, taban açıları, ...

12 harfli

asetat taban, balık tabağı, bazal tabaka, boyalı taban, camsı tabaka, çapraztabaka, çift tabanca, çorba tabağı, damar tabaka, diş tababeti, eşlek tabanı, Hamel tabanı, iftar tabağı, kahve tabağı, kapalı taban, Karşıt taban, kitaba tapma, koyak tabanı, meçhul taban, nitrat taban, Ortabayındır, ...

11 harfli

? (pi)taban, altın tabak, ayak tabanı, banaktabağı, Cumatabaklı, daltabanlık, deve tabanı, dikey taban, doğal taban, düztabanlık, fiil tabanı, hafif taban, isim tabanı, kaltabanlık, kayık tabak, koni tabanı, mide tabanı, muştabalığı, Ocak tabanı, sert tabaka, sert-tabaka, ...

10 harfli

ağır taban, alt tabaka, aval tabal, ayaktabanı, bahtabakan, bahtabakar, bas tabanı, Cennetabat, çıtabaşlık, Dağtabaklı, devetabanı, Diş tabanı, geçme taba, kara taban, kuzutabağı, Mahmutabat, oraktabağı, ökçe taban, taba rengi, tabak gibi, tabakalama, ...

9 harfli

ad tabanı, ağ tabaka, Ahmetabat, alt taban, bertabane, düz taban, gri taban, Hamitabat, karataban, katabasis, kök taban, metabatik, metabazis, mutabakat, ortabağış, Ortabahçe, tabakasız, tabakhane, tabaklama, Tabanbükü, Tabanidae, ...

8 harfli

ağtabaka, alttaban, Atabakan, baltabak, baltabaş, bastaban, baştaban, daltaban, diytaban, düztaban, güntabak, kaltaban, kaytaban, kırtaban, martaban, noktabağ, ortabaşı, paltabaş, pattaban, Saitabat, saltabaş, ...

7 harfli

Atabağı, mastaba, Ortabağ, ortabaz, tababet, tabakçı, tabaklı, tabanca, tabanid, tabanlı, Tabanus, totabaz

6 harfli

aftaba, Atabay, hataba, tabaat, tabağa, tabaka, tataba, totaba

5 harfli

tabaç, tabah, tabak, tabar, tabaş

4 harfli

taba

Kelime Ara