İçinde TAKS geçen kelimeler

İçinde TAKS geçen kelimeler 108 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TAKS geçen kelimeler

25 harfli

yataksız sağlık örgütleri

23 harfli

cümle bilgisi ~ sentaks

21 harfli

taksîmi kabil olmayan

19 harfli

akyuvar kemotaksisi, taksitlendirebilmek, yataksal çıkıntılar

18 harfli

lokomotorik ataksi, negatif aerotaksis, pnömotaksik merkez, pozitif aerotaksis, taksîmi kabil olan, taksitlendirebilme

17 harfli

ilerleyici ataksi, negatif fototaksi, negatif kemotaksi, pozitif fototaksi, serebellar ataksi, taksimetre ölçevi, taksitlendirilmek, virüs taksonomisi

16 harfli

kesim taksitleri, olumlu kemotaksi, progresif ataksi, taksite bağlamak, taksitlendirilme

15 harfli

enzootik ataksi, neonatal ataksi, taksitlendirmek

14 harfli

idiyotaksonomi, taksi çevirmek, taksitlendirme

13 harfli

Allah taksimi, magnetotaksis, sitotaksonomi, Sun`-ı taksîr, taksit taksit, üretrostaksis

12 harfli

elektrotaksi, galvanotaksi, gastrotaksis, kantaksantin, taksi dolmuş, taksim etmek, taksirli suç, taksonometri

11 harfli

astaksantin, glikotaksis, intertakson, kul taksimi, psödoataksi, radyo taksi, taksifillin

10 harfli

aerotaksis, epistaksis, fototaksis, higrotaksi, ihnotakson, kaetotaksi, kemotaksis, lökotaksis, metaksalon, sefotaksim, sitotaksis, şimiotaksi, taksa pulu, taksicilik, taksimetre, taksulamak, termotaksi, trofotaksi

9 harfli

aerotaksi, baştaksız, filotaksi, fototaksi, kemotaksi, menotaksi, nistaksis, oksitaksi, ortaksama, ozmotaksi, sitotaksi, taksanlar, taksonomi, zigotaksi

8 harfli

bataksal, geotaksi, taksimat, taksirat, taksirli, taksitle

7 harfli

Çataksu, kotaksı, mastaks, sentaks, taksalı, taksici

6 harfli

ataksi, taksim, taksim, taksin, taksir, taksir, taksis, taksit, taksit, takson

5 harfli

taksa, taksi

Kelime Ara