İçinde TAM geçen kelimeler

İçinde TAM geçen kelimeler 1109 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tam aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tam anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TAM geçen kelimeler

25 harfli

belirtisiz isim tamlaması, D2 vitamini tamamlayıcısı, D3 vitamini tamamlayıcısı, devingen olarak tam model, ısılyoğruk renkli saptama, mutlak tamamlayıcı mallar, negatif tamsayılar kümesi, ortam hizmetleri yönetimi, pozitif tamsayılar kümesi, tam kerteli karesel biçim, tam koşullu ardıl dağılım, tam transandant fonksiyon, tam yağlı yemlik süt tozu, Tamm-Horsfallmukoproteini, yorumsal tutarlı tamdeyim, zincirleme isim tamlaması

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, antikseroftalmik vitamin, B1 vitamini yetersizliği, bakteriyel kontaminasyon, belirtili isim tamlaması, E vitamini tamamlayıcısı, en büyük ortak tam bölen, gama-glutamil transferaz, geçerlik saptama yolları, geniş tam olmayan matite, gerçel sayının tam kısmı, ortam çıkartma sihirbazı, pellegra karşıtı vitamin, Potamogeton obtusifolius, Potamogeton panorminatus, radyoaktif kontaminasyon, riboflavin tamamlayıcısı, sonuçta tamamlanmış fiil, ß-laktam antibiyotikleri, tam bilgi ML tahmincisi, tam fonksiyonlar sistemi, ...

23 harfli

bağırsak-tutamak yalımı, belirtisiz ad tamlaması, beta laktam antibiyotik, cümle tamamlama (testi), Dedekind tamlık teoremi, durum saptama gecikmesi, elektronik film saptama, eozinofil metamiyelosit, histamin içeren gıdalar, indirgenebilir tam sayı, kelimenin tam anlamıyla, Potamogeton berchtoldii, protein tamamlayıcıları, soğutmaç saptama kuşağı, suda çözünen vitaminler, tam belirlenmemiş süreç, tam doğrusal bağımlılık, tam gelmek (veya olmak), tam maliyet fiyatlaması, tampon stoklar programı, vitamin tamamlayıcıları, ...

22 harfli

ağ ortamı reklamcılığı, antienfeksiyöz vitamin, B kompleks vitaminleri, bağırsakçıl-tutamakçıl, belirtili ad tamlaması, biçim tamamlama ölçeri, cümle tamamlama ölçeri, Dalzell tamlık kriteri, Hippopotamus amphibius, kalsiferol (vitamin D), karınsal yatın saptamı, kontakt metamorfizması, metilendioksiamfetamin, nötrofil metamiyelosit, ödevce yetkin tamdurum, örtü kalınlığı saptamı, plazma transglutaminaz, Potamobius fluviatilis, Potamogeton pectinatus, tam aracılık yüklenimi, tam bilgi yöntembilimi, ...

21 harfli

ağız tamburası çalmak, antihemorajik vitamin, antipellegra vitamini, bazofil metamiyelosit, bitiş noktası ataması, çember saptama kafası, çevresel saptamacılık, devingen bellek atama, enine görüntü saptama, Entamoeba histolytica, Entamoeba hystolytica, erişilebilir tamdurum, fenil-asetil-glutamin, gama-glutamil döngüsü, glutamat dehidrogenaz, glutamik asit, Glu, E, hareket sunucu ortamı, histamin zehirlenmesi, içatım metamorfizması, karboprost trometamin, mineral tamamlayıcısı, ...

20 harfli

(gemi) baş tutamamak, A vitamini eksikliği, açık ortam çerçevesi, antiiskorbüt vitamin, C vitamini eksikliği, çapraz kontaminasyon, D vitamini eksikliği, Dientamoeba fragilis, dinoprost trometamin, E vitamini eksikliği, eğik görüntü saptama, Entamoeba gingivalis, giriş sürücü ataması, heteronom metamerizm, K vitamini eksikliği, ketorolak trometamol, kontaminatif antijen, merkez sinir sistami, oksitsizleyici ortam, ortama ayak uydurmak, Potamochoerus porcus, ...

19 harfli

5-hidroksitriptamin, antinöritik vitamin, antiraşidik vitamin, bırak yapsın ortamı, biyolojik tamponlar, Calyptamus italicus, çıkarılabilir ortam, Entamoeba hartmanni, güç saptama simgesi, hipovitaminozis B12, Hofman voltametresi, ketamin hidroklorür, monosodyum glutamat, positif tam sayılar, potamodrom balıklar, Potamogeton crispus, Potamon fluviatilis, tam bakım yaptırmak, tam denetimli deney, tam denklem sistemi, tam güneş tutulması, ...

18 harfli

belirtisiz tamlama, çoklu ortam sunusu, denizkulağı ortamı, dinomometamorfizma, Entamoeba buccalis, Entamoeba invadens, Eutamias asiaticus, fiil tamamlayıcısı, hipovitaminozis B1, homonom metamerizm, ısılyoğruk saptama, ikili çift (tamır), karbonlayıcı ortam, kârını tamam etmek, karşıyenimli ortam, negatif tamsayılar, nitrürleyici ortam, ortam sonu damgası, pentametilendiamin, Potamogeton densus, Potamogeton lucens, ...

17 harfli

ağ ortamı reklamı, atamayı kaldırmak, belirtili tamlama, çalıştırma ortamı, değişkin tamdurum, dientamoba ishali, Entamoeba polecki, geçersiz tamdeyim, hipovitaminozis A, hipovitaminozis D, hipovitaminozis K, ikilemeli tamlama, izafi tam sayılar, kakodilat tamponu, kendini tutamamak, ortam değiştirici, ortam mineralleri, ortam ön izlemesi, ön bellek tamponu, para tam eşitliği, peştamal kuşanmak, ...

16 harfli

almaşık tamdurum, arazi tamamiyeti, bağlaçlı tamlama, bileşik tamdeyim, çift tam sayılar, dekstroamfetamin, dilini tutamamak, Entamoeba dispar, geçerli tamdeyim, glutamin, Gln, Q, hipervitaminozis, iyelikli tamlama, kendini tutamama, kullanıcı ortamı, metamizol sodyum, ortam yöneticisi, ortam yürütücüsü, ortamalı yazılım, ön tampon bellek, P-kloroamfetamin, pigment tutamama, ...

15 harfli

A vitamini yağı, akantamebiyozis, asaleten atamak, çıkmalı tamlama, çoğaltıcı ortam, çoklu ortam ağı, D vitamini yağı, dekontaminasyon, düzgün tamdeylm, gartambeç olmak, gaynatamın gızi, gerçek tamdurum, girişik tamlama, görüntü saptama, hipermetamorfoz, hipopotamgiller, hipovitaminozis, iğne ortam türü, iletişim ortamı, ilgeçli tamlama, kalmalı tamlama, ...

14 harfli

açıktan atamak, adıl tamlaması, antihistaminik, asaleten atama, aşırtma saptam, ayırma tamburu, coşkusal ortam, çalışma ortamı, dağılım ortamı, denetim ortamı, disvitaminozis, ekolojik ortam, Entamoeba coli, genel tamdeyim, hipervitaminoz, Hippopotamidae, idrar tutamama, isim tamlaması, jukstamedullar, karmsal saptam, Kastamonululuk, ...

13 harfli

A provitamini, açık tamdeyim, açıktan atama, akarsu ortamı, aklı tam ayar, Amasya Tamimi, B vitaminleri, bale tutamağı, batiyal ortam, belirli ortam, beta laktamaz, devrim ortamı, dumanlıtaması, düzme saptama, entamobiyozis, etken saptama, filme saptama, glütamik asit, görüşme ortam, halat tamburu, hipovitaminoz, ...

12 harfli

ad tamlaması, allik taması, asetaminofen, atama deyimi, avitaminozis, B10 vitamini, B11 vitamini, B12 vitamini, B13 vitamini, B15 vitamini, B17 vitamini, bellek atama, boyun saptam, çift (tamır), deniz ortamı, dibir saptam, dil tutamağı, florasetamit, gökbilim tam, görüş ortamı, güç tamızdım, ...

11 harfli

alpeştambal, antivitamin, aşağa tamar, atama atama, ayak tamışu, b1 vitamini, b2 vitamini, B3 vitamini, b5 vitamini, B6 vitamini, B7 vitamini, B9 vitamini, bc vitamini, betametazon, BT vitamini, Bw vitamini, Bx vitamini, çıngıştamak, çoklu ortam, D2 vitamini, D3 vitamini, ...

10 harfli

A vitamini, ağır ortam, avitaminoz, B vitamini, beytambala, C vitamini, cağıştamak, cığıştamak, D vitamini, dağıştamak, darüleytam, davıştamak, demen tamı, dımıştamak, dıvıştamak, DNA tamiri, dutamlamak, E vitamini, F vitamini, fiğıştamak, G vitamini, ...

9 harfli

amfetamin, baltamalı, bastambak, beytambal, bir tutam, butamifos, butamizol, dobutamin, Entamoeba, hipopotam, ıstampacı, ibretamiz, karatamas, Kastamonu, katamaran, kontrtams, metameriz, meytambal, mutamadın, niketamit, ök tamarı, ...

8 harfli

al tamga, asetamid, asetamit, aspartam, Atamtürk, aytamlik, bastamba, butamben, darıtamı, deltamsı, destamaz, doktamak, estampaj, glutamat, glütamat, glütamin, haftamal, hıltamak, hırtampa, hıştamak, hıştaman, ...

7 harfli

altamak, artamak, Atambay, baltama, çatamak, çotamak, dutamah, dutamak, dutamık, gantama, gaytama, hartama, hetamin, hıştama, hotamak, hotaman, hotamış, ıstampa, istamek, iştampa, kataman, ...

6 harfli

aştami, atamak, ataman, atamba, Atamer, Bantam, dutamk, estamp, etamin, hıştam, istama, kıntam, laktam, matama, otamak, Otamış, saptam, satama, stamen, tam er, tam ön, ...

5 harfli

artam, astam, atama, aytam, batam, dutam, eytam, hıtam, hitam, ıstam, imtâm, intam, notam, ortam, ostam, otama, sitam, STAMP, tamah, tamak, Tamal, ...

4 harfli

tama, tami, tamo, tamu

3 harfli

tam

Kelime Ara