İçinde TANI geçen kelimeler

İçinde TANI geçen kelimeler 417 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tanı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tanı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TANI geçen kelimeler

25 harfli

deniz kuvvetleri komutanı, dışarıda tanımlanan dosya, güvence tanıtlama belgesi, HDEK yoladı tanımlayıcısı, karmaşık anlamlı tanımlık, noktanın pseudo karakteri, pozitif tanımlı fonksiyon, tanımlayıcı istatistikler, tanımlayıcılık kat sayısı, tanımlık veya tanım edatı, yumurtanın özgül ağırlığı

24 harfli

ABD-Çin tanıma anlaşması, Ayastefanos Bulgaristanı, dañışıksız, (tañışıksız), dışarıda tanımlanan veri, insan insanın şeytanıdır, karşı örnekle kanıttanım, pozitif tanımlı çekirdek, saptanır mantıksal dizge

23 harfli

anatomik–patolojik tanı, bağlamsal yüklem tanımı, banka tanımlayıcı şifre, denklemin tanım bölgesi, iyeliği tanıtma yetkisi, mantalı şırlağan tanımı, patolojik-anatomik tanı, saptanır biçimsel dizge, sinyal tanıma partikülü, tanı analitik fonksiyon, tanımlı renksiz ışıklar, yüklemeli olmayan tanım

22 harfli

bağlamsal eklem tanımı, bağlamsal işlev tanımı, danışıkcı, (tanışıkçı), güvenlik tanımlayıcısı, markanın iyi tanınması, pozitif tanımlı matris, tanıtma yazısı dipliği, tanıtma yazısı kartonu, yalın anlamlı tanımlık

21 harfli

bölütleyici tanımlama, damga tanıma donanımı, dış ticaret çoğaltanı, etiyopatogenetik tanı, optik karakter tanıma, pozitif tanımlı dizey, program tanımlı dosya

20 harfli

ağız yer, yüz utanır, bireyi tanıma bölümü, denk bütçe çoğaltanı, dilsel olmayan tanım, egemen tanıma töreni, işlendirme çoğaltanı, izerge tanım bölgesi, kan bakımı ile tanım, pozitif yarı tanımlı, program tanımlı veri, tanımazlıktan gelmek, tanıtlayıcı belgeler, tarama tanı testleri

19 harfli

(...) hakkı tanımak, bağlamsal ad tanımı, dizeyin tanımlılığı, kahramanlık destanı, kaynakçasal tanıtım, şart şurt tanımamak, şeytanın gör dediği, tanımlayıcı bağıntı, televizyon tanıtısı

18 harfli

dışsatım çoğaltanı, hısımlık tanımlığı, içli dışlı tanımak, iyod'lu yağ tanımı, kan su boyartanımı, markanın tanınması, noktanın karakteri, olasılık tanımları, tanıtı araştırması, tanıtı renklenmesi, tanıtmalı kaynakça, topluluk tanımlığı, transfer çoğaltanı

17 harfli

belirsiz tanımlık, deyiş tanımazlığı, durum tanımlaması, göstermeyle tanım, harcama çoğaltanı, ilketki çoğaltanı, sermaye çoğaltanı, soyutlamalı tanım, şeytanı patlatmak, şeytanın ardayağı, tanımlık -in hali, tanımsal genleşme, tanımsal kısaltma, tanıtı yöneticisi, tanıtıcı çevrinme, tanıtım gösterisi, televizyonla tanı, tinsel tanımazlık, tümevarımlı tanım, utanıp sıkılmadan, yatırım çoğaltanı, ...

16 harfli

belirli tanımlık, bers özçül tanım, diskalifiye tanı, eğitsel tanılama, kısımlı tanımlık, konuşma tanıması, muafiyet tanımak, semptomatik tanı, şeytanın işi yok, tanı radyolojisi, tanıklık dilemek, tanımlama kuramı, tanımlı, sınırlı, tanıtı bulantısı, tanıtı görevlisi, tanıtıcı kılavuz, tanıtıcı kitapça, tanıtma haritası, Tanrı tanımazlık, türeyimsel tanım, uzak yol kaptanı, ...

15 harfli

arayüz tanıtımı, bağlamsal tanım, bütçe çoğaltanı, engel tanımamak, etiyolojik tanı, etken tanımlama, görgü tanıklığı, karakter tanıma, kısaltıcı tanım, kişilik kaftanı, Laplace şeytanı, markanın tanımı, olasılıklı tanı, pozitif tanımlı, ruhsal tanılama, tanımlayabilmek, tanımlayıvermek, tanısal görüşme, tanısal kontrol, tanısal testler, tanışık eylemek, ...

14 harfli

belirtik tanım, biçimsel tanım, birarada tanım, Çin Türkistanı, doğrudan tanım, gebelik tanısı, gözersel tanım, haktanır değer, haktanır fiyat, iş tanımlaması, işlemsel tanım, kalyon kaptanı, kamuya tanıtma, kişi tanımlığı, kurşun gaytanı, para çoğaltanı, sancak kaptanı, saptanır kuram, Sarıtanışmanlı, tanıdık çıkmak, tanıklık etmek, ...

13 harfli

ayırçıl tanım, baştanımazlık, beze tanıtımı, egemen tanıma, film tanıtısı, hassa kaptanı, işlevsel tanı, kale komutanı, ordu komutanı, ölü tanım evi, ön tanımlamak, örnekle tanım, örüntü tanıma, reji asistanı, saptanımcılık, saptanır küme, sözcük tanımı, tanı koyduran, tanım belgisi, tanımlı dizey, tanışık etmek, ...

12 harfli

acem şeytanı, ayırıcı tanı, cansal tanıt, damga tanıma, dilsel tanım, görgü tanığı, kaptanıderya, kuşkulu tanı, nesne tanımı, ortanın sağı, ortanın solu, sorun tanımı, şafi şeytanı, şans tanımak, tanı iletisi, tanık vermek, tanım kalıbı, tanım kümesi, tanımamazlık, tanınabilmek, tanış çıkmak, ...

11 harfli

açık tanıma, biliş tanış, borç tanımı, direkt tanı, haktanırlık, hatalı tanı, kauzal tanı, kısa tanıtı, örtük tanım, şeytanılain, tanı işlevi, tanı koymak, tanık deney, tanık olmak, tanıma yeri, tanımlanmak, tanımlatmak, tanınabilme, tanınmışlık, tanısal kit, tanış olmak, ...

10 harfli

akşam tanı, baştanımaz, deniz tanı, destanımsı, DNA tanısı, ışın tanıt, kabuktanım, kan tanımı, kitaptanır, sabah tanı, saptanımcı, ses tanıma, şeytanımsı, tanıdıklık, tanık tepe, tanıkçalar, tanıklamak, tanıksamak, tanımazlık, tanımışlık, tanımlamak, ...

9 harfli

iş tanımı, öntanışma, tanıklama, tanıktepe, tanılamak, tanım imi, tanımlama, tanınmalı, tanışıkcı, tanışmant, tanıtılış, tanıtılma, tanıtlama, tanıtmacı, Türktanır

8 harfli

haktanır, hırtanış, ön tanıt, saptanım, saptanış, tañı yoh, tañı yok, tanıklık, tanılama, tanılğan, tanılmak, tanımaca, tanımcıl, tanımlık, tanınmak, tanınmış, Tanırcan, tanırmak, tanıslak, tanışlıh, tanışlık, ...

7 harfli

gaytanı, Öztanır, saptanı, tanıdık, tanıduh, tanılma, tanımag, tanımak, tanımaz, tanınış, tanınma, Tanırer, tanısal, tanısga, tanısık, tanısız, tanıska, tanışıg, tanışıh, tanışık, tanışış, ...

6 harfli

atanış, tanıma, tanıtı, utanış

5 harfli

tanık, tanım, Tanın, Tanır, tanış, tanıt

4 harfli

tanı

Kelime Ara