İçinde TASA geçen kelimeler

İçinde TASA geçen kelimeler 280 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tasa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tasa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TASA geçen kelimeler

25 harfli

kapsamlı kırsal tasarlama, Latin dikdörtgen tasarımı, marjinal tasarruf eğilimi, negatif içsel tasarruflar, ortalama tasarruf eğilimi

24 harfli

rasgele bölükler tasannu

23 harfli

eksi dışsal tasarruflar, nesne yönelimli tasarım, tümüyle rasgele tasarım, üç-boyutlu örgü tasannu, yarı-yinelemeli tasarım, yatırım-tasarruf eğrisi

22 harfli

geniş kapsam tasarrufu, kasaba kümeleri tasarı, noktasal yakınsak dizi, noktasal yakınsak seri, toprak kullamım tasarı

21 harfli

aşırı tasarruf kuramı, bahçe yapıtasarcılığı, bölge kullanım tasarı, dengeli örgü tasarımı, görey yapıtasarcılığı, küçük tasarruf bonosu, Latin dördül tasarımı, noktasal sınırlı dizi, tasası sana mı düştü?, tasavvufî halk yazını, yarı-etkensel tasarım

20 harfli

ayrık panel tasarımı, bağlı bölük tasarımı, düşülküsel tasarlama, eksik bölük tasarımı, geniş kapsamlı tasar, gerçekleşen tasarruf, grafik tasarımcılığı, işletme tasarrufları, noktasal yakınsaklık, örgü dördül tasarımı, toplu birim tasarımı

19 harfli

anakent tasarlaması, çok-etkenli tasarım, endüstriyel tasarım, havalandırma tasarı, tasarlama ölçünleri, tasarruf fonksiyonu, toplumsal tasarlama, yalın örgü tasarımı, yeniden tasarımlama

18 harfli

araştırma tasarımı, ayak bilek-ortasal, ayak tarak-ortasal, bölgesel tasarlama, çizimsel tasarlama, dışsal tasarruflar, grafik tasarımcısı, iyileştirme tasarı, kentsel tasarçizim, muhtasar beyanname, noktasal fonksiyon, örnekleme tasarımı, planlanan tasarruf, savunucu tasarlama, tasar soruşturması, tasarruf çelişkisi, tasarruf paradoksu, ulaşım tasarlaması, uyarılmış tasarruf, üçül örgü tasarımı

17 harfli

bireysel tasarruf, bölge tasarlaması, coşumcu tasarlama, çevre düzentasarı, çevre tasarlaması, dekor tasarımcısı, genişletme tasarı, giysi tasarımcısı, içsel tasarruflar, ihtiyat tasarrufu, konum tasarlaması, köprücük-tahtasal, mantıksal tasarım, noktasal kestirim, tasarımlayabilmek, tasarımlı gelecek, tasarlama kipleri, tasarruf mevduatı, tasarrufî muâmele, tasavvuf şiirleri, uygulama tasarısı, ...

16 harfli

bölgeleme tasarı, deneysel tasarım, dizgesel tasarım, döngüsel tasarım, ex-ante tasarruf, ex-post tasarruf, gönüllü tasarruf, işlevsel tasarım, kişisel tasarruf, negatif tasarruf, ömeklem tasarımı, örümcekağı tasar, simgesel tasarım, sormaca tasarımı, tasar çizimcilik, tasarı sihirbazı, tasarımlayabilme, tasarlama kurulu, tasarlama örgütü, tasarruf bankası, tasarruf eğilimi, ...

15 harfli

bölge tasarcısı, dengeli tasarım, dirik tasarlama, otonom tasarruf, örneklem tasarı, tasarı geometri, tasarlanabilmek, tasarlayabilmek, tasarruf bonosu, tasarruf işlevi, tasasına düşmek, yapısal tasarım, yerel tasarlama, yerleşme tasarı

14 harfli

ana düzentasar, bölgesel tasar, bütçe tasarısı, cebri tasarruf, çapraz tasarım, çevrel tasarım, deney tasarımı, dolaşım tasarı, iç tasarruflar, iradi tasarruf, izlem tasarımı, kamu tasarrufu, kanun tasarısı, kapsamlı tasar, kent tasarcısı, noktasal kafes, noktasal lamba, şahsi tasarruf, tasaca karşıtı, tasallut etmek, tasar yazanağı, ...

13 harfli

damak-ortasal, düzlük tasarı, eksi tasarruf, genel tasarcı, kasaba tasarı, mutasarrıflık, noktasal küme, ortak tasarım, örgü tasarımı, rektasansiyon, tasar bölgesi, tasar çizimci, tasarımlanmak, tasarımsızlık, tasarrufçuluk, tasasız olmak, uzman tasarcı, üçken ortasal, yapı tasarımı, yasa tasarısı, yatlık tasası, ...

12 harfli

ayrıntıtasar, Baltasarılar, bezem tasarı, eşözek tasar, görsel tasar, kesin tasarı, noktasal yük, onaylı tasar, tasa gideren, tasarçizimci, tasarım kipi, tasarımcılık, tasarımlamak, tasarımlanma, tasarıvarlık, tasarlı kent, yürek tasası

11 harfli

damalıtasar, dik tasarım, döşemtasarı, esnek tasar, ilk tasarım, ocak tasarı, ortasandığı, Ortasarıbey, tasa çekmek, tasa dökümü, tasar çizim, tasar onayı, tasar-çizim, tasarımlama, tasarlanmak, tasarlatmak

10 harfli

çizimtasar, düzentasar, geneltasar, konumtasar, muhtasaran, mutasarrıf, mutasavver, mutasavvıf, tahtasakal, tasa etmek, tasaklamak, tasalanmak, tasarçizim, tasarımsız, tasarlamak, tasarlanış, tasarlanma, tasarlatma, tasarlayış, tasarrufçu, tasarruflu, ...

9 harfli

atasarısı, tasalanma, tasamhara, tasarımcı, tasarımlı, tasarlama, tasavvufi, yapıtasar

8 harfli

Atasagun, atasağan, atasağın, cırtasan, muhtasar, ön tasar, tasacağı, Tasaceae, tasallut, tasallüp, tasarruf, tasatmak, tasavvuf, tasavvur, yöntasar

7 harfli

tasalık, tasanas, tasannu, tasarcı, tasarım, Tasarlı, tasasız

6 harfli

Atasan, Atasay, tasaca, tasalı, tasarı

5 harfli

tasak, tasar

4 harfli

tasa

Kelime Ara