İçinde TAY geçen kelimeler

İçinde TAY geçen kelimeler 603 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TAY geçen kelimeler

25 harfli

Arap taylarının pnömonisi, durum saptayıcı araştırma, elektronik film saptayıcı, Hausman-Taylor tahmincisi, tayfsal ışıklılık çarpanı, tayfsal ışıyıcılık değeri, yatay kesitsel bağımlılık

24 harfli

Altay Muhtar Cumhuriyeti, asit deterjan lif tayini, bir baltaya sap olamamak, hataya dayanıklı sürücü, yatay işgücü akışkanlığı

23 harfli

azotsuz öz madde tayini, Holştayn-Frizyan sığırı, tayfsal örtüler yöntemi, tayfsal yansıma çarpanı, yatay doğrusallık ayarı, yatay kesit bağımlılığı, yatay kesit çözümlemesi, yatay kesitsel birimler, yatay kesitsel verileri, yatay pazarlama sistemi

22 harfli

hastaya döşek sorulmaz, havlayan tay hastalığı, İsrail holştayn sığırı, ölçün tayfsal değerler, propiyonik asit tayini, tayf değiştiren yıldız, tayfsal dağılış eğrisi, tayfsal renk yoğunluğu, üçgenin kenarortayları, yatay dilimli göçertme, yatay emek akışkanlığı, yatay saptırma sarması, yatay ucaylanmış yayın

21 harfli

Hausman Taylor modeli, siyah-beyaz saptayıcı, “Tay-Sachs” sayrılığı, tayfsal geçme çarpanı, tayfsal yutma çarpanı, tayınmak, (tayrınmak), tereyağı asidi tayini, yatay demir (barfiks), yatay kaydırma çubuğu, yatay yönetilen kukla, yumurtaya kulp takmak

20 harfli

artayaklı kertenkele, başını ortaya koymak, Çağatay Türk Devleti, çürük tahtaya basmak, hataya dayanıklı DDS, Holştayn meme vebası, ısılyoğruk saptayıcı, noktaya göre simetri, suda tuzluluk tayini, tayf kaymalı reaktör, uykulu tay hastalığı, yatay kesit bağlaşım, yatay kesit tahminci, yatay kesit verileri

19 harfli

acısı ortaya çıkmak, baltayı taşa vurmak, başını ortaya komak, bütirik asit tayini, çift terimli taylam, ortaya balgam atmak, sermaye tayınlaması, Taylor yaklaşıklığı, Taylor-White süreci, yaftayı yapıştırmak, yatay ayırma işlemi, yatay ıraklık açısı, yemlerde üre tayini

18 harfli

ara tayflı reaktör, asetik asit tayini, bilimtay sözenliği, görünür tayf alanı, ham protein tayini, Katayama hastalığı, katayama sayrılığı, ortaya yaklaştıran, prizmalı tayfçeker, son noktayı koymak, tayfsal renk oranı, yargıtay duruşması, yarıksız tayfyazar, yatay yığım fırını, yumurtayı çalkamak

17 harfli

bir düziye taylam, çıtayı yükseltmek, döviz tayınlaması, horataya getürmek, Katayama sendromu, kredi tayınlaması, kuru madde tayini, ponutaya düşürmek, tahtaya kaldırmak, tayfsal ışıkölçer, üç terimli taylam, yarıklı tayfyazar, yatay depremçizer, yatay devingenlik, yatay merkezleşme

16 harfli

açıortay düzlemi, Avrupa Sayıştayı, detaylandırılmak, hataya dayanıklı, inkıtaya uğramak, işportaya düşmek, ortaya düşmüşlük, renkli saptayıcı, sapartayı vermek, saptayıcı yıkama, sitayukszoonozis, tay gonotrohlozu, tayf sınıflaması, tayfsal değerler, tayfsal yoğunluk, Taylor katsayısı, vartayı atlatmak, yatay bütünleşme, yatay çözünürlük, yatay yeryönelim, yumurtaya gelmek

15 harfli

bağ doku tayini, beta ışın tayfı, bilimtay övgüsü, cinsiyet tayini, detaylandırılma, eşit erke tayfı, filme saptayıcı, Holştayn sığırı, horataya dutmak, kalsiyum tayini, karmaşık taylam, oltaya takılmak, ortaya çıkarmak, ortaya konuşmak, ortaya söylemek, ortaya sürülmek, ortaya yayılmak, peroksit tayini, sustaya kalkmak, şeytantayyaresi, tahtaya kalkmak, ...

14 harfli

ağlı tayfçeker, cartayı çekmek, çataynaş olmak, detaylandırmak, gosipol tayini, ham kül tayini, ham yağ tayini, holtayı çekmek, Katayama ateşi, kurtayağı tozu, ortaya atılmak, ortaya çıkarma, postayı kesmek, tahtalıtayyere, tay kızgınlığı, tay tay durmak, Tayassu pecari, taylamlı nazım, taylan vurgusu, Taylor açılımı, voltaya geçmek, ...

13 harfli

acılık tayini, açıktan tayin, bundsandştayn, çiftayaklılar, detaylandırma, dörtayaklılar, hataya düşmek, kesiksiz tayf, mangan tayini, oltaya düşmek, oltaya gelmek, oltaya vurmak, oltayı yutmak, ortaya çıkmak, ortaya dökmek, ortaya düşmek, ortaya koymak, saptayabilmek, tay tay etmek, taygan tavuğu, tayız karşıtı, ...

12 harfli

alkol tayini, Altay koyunu, asker tayını, bakır tayini, calğan tayak, çıtayı geçiş, çinko tayini, demir tayini, fîsyon tayfı, Holştayn atı, Işıltı tayfı, kesikli tayf, nicel taylam, nitel taylam, ortaya almak, ortaya atmak, saptayabilme, sürekli tayf, tayanıgörmek, tayf çizgisi, tayf lambası, ...

11 harfli

aynştaynyum, detaysızlık, eşey tayini, guloş tayak, Hatayhamamı, hayım tayım, iç-açıortay, jaketataylı, karşıtayrım, kenar ortay, maktaylamak, seks tayini, şakıbetayak, şerit tayfı, tahtayemişi, taya durmak, tayanamamak, Tayassuidae, tayf ölçümü, tayf örneği, tayf sırası, ...

10 harfli

Altayistik, at otayıcı, dartayumak, detaysızca, Hataylılık, kenarortay, lalettayin, lelettayin, nelettayın, nikotayrin, Ortayaprak, ortaybilim, sırtlantay, sitayişkâr, tay çuvalı, tay dalabı, tay durmak, tay düşmek, tay gelmek, tay gitmek, tay kalmak, ...

9 harfli

cantaymak, Çağatayca, jaketatay, kartaymak, kıyıortay, Kongurtay, kurtayağı, Ortayamaç, Ortayayla, Ortayokuş, ortayuvar, postayolu, saptayıcı, semetayuh, Tahtayazı, tay etmek, tay gamar, tay olmak, taya-nene, Tayakadın, tayalamak, ...

8 harfli

açıortay, ağ tayfı, alakıtay, Altayist, Altayköy, Atayurdu, Baykutay, Bilgetay, Bilgütay, cağatayı, Canaltay, çalıştay, çaltayak, danıştay, Demirtay, detaysız, dikortay, Dokuztay, Durumtay, Ertaylan, Gümüştay, ...

7 harfli

Altayca, altayit, Altaylı, ataycak, Atayolu, atayurt, Boğatay, Boratay, Bulutay, catayaz, cıgatay, cığatay, Çağatay, çatayak, çatayaz, daptayı, detaylı, Dorutay, Eraltay, Erkutay, haftaya, ...

6 harfli

Acatay, Akatay, al tay, Alatay, Asutay, Biltay, cantay, çantay, Çiltay, Çintay, Çontay, Göktay, hatayi, Kartay, Kırtay, Kortay, Köktay, kötâya, Okatay, Özatay, tayağa, ...

5 harfli

Aktay, Altay, bitay, detay, Ertay, Hatay, İltay, kötay, Kutay, kütay, Oktay, ortay, otayı, Örtay, Öztay, tayah, tayak, tayar, taycı, tayen, tayfa, ...

4 harfli

Atay, otay, taya, tayf, tayn, tayt, tayu

3 harfli

tay

Kelime Ara