İçinde TED geçen kelimeler

İçinde TED geçen kelimeler 225 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TED geçen kelimeler

25 harfli

fizik tedavi uygulayıcısı, kızıl ötesi ışın tedavisi, ortalama tedavi edici doz

24 harfli

boşluk içi ışın tedavisi, rahleitedrisinden geçmek

23 harfli

ilaçla tedavi pnömonisi, iyonyuvarı tedirginliği, mor ötesi ışın tedavisi, Stizostedion lucioperca, üçüncü kerteden denklem, vergi teşvik tedbirleri

22 harfli

Aphyosemion sjoestedti

21 harfli

döl yatağından tedavi, güneş ışığıyla tedavi, handmade(handcrafted), toplumsal tedirginlik, yerine koyma tedavisi

20 harfli

antibiyotik tedavisi, antipiretik tedavisi, çapraz ışınla tedavi, magnetik tedirginlik, ne istediğini bilmek, paranın tedavül hızı

19 harfli

diş kanalı tedavisi, döner ışınla tedavi, elektrolit tedavisi, istikrar tedbirleri, kuru dönem tedavisi, soğuk hava tedavisi, tedirgin edici soru

18 harfli

diyagnostik tedavi, ekspektatif tedavi, gelir tedavül hızı, intrauterin tedavi, karaciğer tedavisi, konservatif tedavi, profilaktif tedavi, profilaktik tedavi, semptomatik tedavi, tedarikte bulunmak, tedavülden kalkmak, tedirgileme kuramı

17 harfli

compensated (nut), çifteduyargalılar, elektronla tedavi, infraruj tedavisi, mütedavil sermaye, östrojen tedavisi, tedavüle çıkarmak, teşvik tedbirleri

16 harfli

antivirüs tedavi, Associated Press, derivatif tedavi, Dryomys nitedula, güvertede teslim, preventif tedavi, protein tedavisi, tedahülde kalmak, tedavi genişliği

15 harfli

basınç tedavisi, endirekt tedavi, hormon tedavisi, ihtiyati tedbir, kimyasal tedavi, koruyucu tedavi, palyatif tedavi, rasyonel tedavi, tedavülde olmak, tedülülü şaşmak

14 harfli

ablatif tedavi, abortif tedavi, ampirik tedavi, aytedirginliği, bekleme tedavi, Bronsted asidi, demir tedavisi, distorted tone, diyet tedavisi, fizik tedavisi, havayla tedavi, hirudin tedavi, küratif tedavi, limited şirket, masaj tedavisi, muktedir olmak, mutedil rüzgâr, öteden beriden, pulse tedavisi, radikal tedavi, serum tedavisi, ...

13 harfli

ateş tedavisi, ayak tedavisi, ayakta tedavi, Bronsted bazı, direkt tedavi, hava tedavisi, ısıyla tedavi, ışın tedavisi, ışınla tedavi, istediği gibi, iyot tedavisi, koku tedavisi, koruma tedavi, orta tedrisat, ozon tedavisi, sıvı tedavisi, sümmettedarik, tedarik etmek, tedenni etmek, tedirginleşme

12 harfli

gen tedavisi, helyo tedavi, ısı tedavisi, katedebilmek, ötede beride, rahleitedris, suyla tedavi, süt tedavisi, şok tedavisi, şua tedavisi, tedarikçilik, tedariklemek, tedavi etmek, tedavül hızı, tedbir almak, tedbirsizlik, tedirgilemek, tediye etmek, tedvin etmek, tedvir etmek, vital tedavi

11 harfli

katedebilme, nüktedanlık, öteden beri, radyotedavi, son kertede, su tedavisi, tedarikleme, tedbirlilik, tedbirsizce, tedhişçilik, tedip etmek, tedirginlik, tediye emri

10 harfli

Çetederesi, görstedmek, mutedillik, mütedeyyin, tedariksiz, tedirgemek, tedirginci

9 harfli

laminated, mütedavil, tedarikçi, tedarikli, tedbirsiz, tedhişsiz

8 harfli

ertteden, katedral, kirteden, küttedek, muktedir, mütedair, nüktedan, tedavici, tedbiren, tedbirli, tedemiri, tedhişçi, tedhişli, tedirgin, tedirğin, tedirkin, tedricen, tedrisat, tedürgün, tedviren, tütedive

7 harfli

antedon, fretted, kütedek, küteden, mötedil, mutedil, mühtedi, müptedi, nitedür, quilted, spalted, tedafüi, tedahül, tedarik, tedavül, tedenni, tederik, tedirgi, tedricî

6 harfli

örsted, stedit, tedavi, tedbir, teddah, teddek, tedfin, tedhiş, tediye, tedriç, tedris, tedvin, tedvir

5 harfli

tedai, tedik, tedil, tedip

4 harfli

Tedü

Kelime Ara