İçinde TEKT geçen kelimeler

İçinde TEKT geçen kelimeler 139 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TEKT geçen kelimeler

25 harfli

ötektoid öncesi sementiti, tektepeli bakışımsız eğri, tektip bölgesel fiyatlama

24 harfli

ötektik öncesi sementiti, ötektiküstü dökme demiri, tektepeli bakışımlı eğri, tektürel denklem sistemi

23 harfli

ötektik öncesi osteniti, ötektikaltı dökme demir, ötektoid öncesi ferriti, radyoprotektif maddeler, tekteker üzerinde denge, tektip teslim fiyatlama

22 harfli

demir-karbon ötektoidi, ötektik öncesi perliti, parametre tektürelliği

21 harfli

demir-karbon ötektiği, ötektoidaltı bileşimi, ötektoidüstü bileşimi, tektip bölgesel fiyat, traktus tektospinalis

20 harfli

ötektikaltı bileşimi, ötektiküstü bileşimi, ötektoidaltı alaşımı, ötektoidüstü alaşımı, peritektoid sıcaklık, tektip teslim fiyatı, toynak (tektırnaklı)

19 harfli

ilkel tektanrıcılık, nükleus pretektalis, ötektik dökme demir, ötektoidaltı çeliği, ötektoidüstü çeliği, peritektik sıcaklık, peritektoid bileşim, peritektoid tepkime, radyasyon detektörü, tektekerde hokkabaz, tektürel X-ışınları

18 harfli

köstekten sıyrılma, ötektiküstü alaşım, peritektik bileşim, peritektik tepkime, tektum mezensefali, tektürellik kısıtı

17 harfli

membrana tektoria, ötektik sementiti, ötektoid sementit, ötektoid sıcaklık, peritektik nokta, peritektoid çizge, peritektoid dizge, peritektoid nokta

16 harfli

ötektik osteniti, ötektik sıcaklık, ötektoid bileşim, ötektoid tepkime, peritektik çizge, peritektik dizge, tektürel akışkan, tektürel denklem, tektürel tepkime

15 harfli

kriyoprotektant, ötektik bileşim, ötektik perliti, ötektik tepkime, ötektoid alaşım, ötektoid ferrit, ötektoid öncesi, tektürel ışınım, tektürel ucaylı

14 harfli

deferentektomi, kolesistektomi, kryoprotektant, ötektik alaşım, ötektik öncesi, ötektoid çelik, ötektoid çizge, ötektoid dizge, ötektoid nokta, pankreatektomi, tektepeli eğri, tektonik çukur, tektürel çözüm, tektürel denge, tektürel dizge, tektürelleyici

13 harfli

infarktektomi, ötektik çizge, ötektik dizge, ötektik nokta, prostatektomi, tektanrıcılık, tektaş çevrim, tektürellilik

12 harfli

lamina tekti, ötektik sıvı, ötektoid faz, ötektoidaltı, ötektoidüstü, tektürelleme

11 harfli

arkitektura, hepatektomi, keratektazi, obtekt pupa, omentektomi, orbitektomi, ötektikaltı, ötektiküstü, peritektoid, tekten tege, tekteş öbek, tektürellik

10 harfli

kistektomi, kostektomi, mastektomi, peritektik, Tektabanlı, tektanrılı

9 harfli

biotekton, ostektomi, protektif, tektüklük

8 harfli

ötektoid, ötektoit, tektarım, tektenci, tektirme, tektonik, tektonlu, tektüfek, tektürel, otektomi

7 harfli

ötektik

6 harfli

tektaş, tekten, tektor, tektum, tektük

Kelime Ara