İçinde TEN geçen kelimeler

İçinde TEN geçen kelimeler 1704 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ten aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ten anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TEN geçen kelimeler

25 harfli

(birine) yüksekten bakmak, (birini) teneşir paklamak, Adriyatik'ten Çin Seddine, boncuklu kertenkelegiller, boncuklu-kertenkelegiller, dayak cennetten çıkmıştır, dişten tırnaktan artırmak, etten önce çömleğe düşmek, İ`timâda müstenid muâmele, iki yönlükertenkelegiller, ikinci temel form tensörü, keten tohumu pres küspesi, Michaelis-Menten eşitliği, muskulus tiroaritenoideus, ostenit dayanıklılaştırma, ostenitli paslanmaz çelik, ödeme yetenekli borçlanma, per sekundem intensiyonem, tengil tengil yuvarlanmak, tikel olumsuzluk yöneteni, tümel olumsuzluk yöneteni, ...

24 harfli

arkasından teneke çalmak, Asteropecten aurantiacus, Avrupa Patent Sözleşmesi, bire bir örten fonksiyon, döşten fısıltılı konuşum, dürtelek “dürtelemek”ten, düşük karbonlu martensit, farengeal stenoz sesleri, ipten kazıktan kurtulmuş, istenilen erişim hakları, kılgın en yüksek yetenek, köre renkten bahsolunmaz, larengeal stenoz sesleri, Li ve Stengos tahmincisi, mukokutenöz layşmanyozis, Opisthorchis tenuicollis, ostenit dayanıklılaşması, ön işlevsel mide stenozu, patent duktus arteryozus, Prais-Winsten düzeltmesi, Prais-Winsten tahmincisi, ...

23 harfli

(bir işten) hariç olmak, Astropecten aurantiacus, Avrupa Patent Teşkilatı, balık tenyası hastalığı, baltası kütükten çıkmak, bire bir örten gönderim, birincil an yetenekleri, Britten Dawidson modeli, buzağıların inappetenzi, Cysticercus tenuicollis, gerçek kertenkelegiller, gerçek-kertenkelegiller, gökten zembille mi indi, göz kapaksız kertenkele, göz-kapaksız kertenkele, işletsel yetenek ölçeri, kindiktencil (siniıler), markayı kütükten silmek, muskulus semitendinozus, muskulus tenzor timpani, nervus tensoris timpani, ...

22 harfli

(bir işten) el yıkamak, Aptenodytes patagonica, birebir-örten gönderim, birinci vuruş yeteneği, birlikten kuvvet doğar, Ctenophthalmus agrytes, Dalma itenekli tulumba, damarsal yeteneksizlik, deli olmak işten değil, doğuştan gelen yetenek, Echinophora tenuifolia, iç-aya budu, hipotenar, İçten yanmalı motorlar, işten çıkarma ödencesi, kepekli sorgum glüteni, kirleten öder prensibi, mekanik yetenek ölçeri, Mertensiella caucasica, metenamin gümüş boyası, mukus retensiyon kisti, olan (veya olup) biten, ...

21 harfli

addan fiil türeten ek, ard-ayaklı kertenkele, art ayaklı kertenkele, beşikten mezara kadar, bir kökten doğumculuk, Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Ctenopoma acutirostre, Ctenopoma oxyrhynchus, devimsel yetenek yaşı, faaliyetten alıkoymak, işlevsel mide stenozu, kartilago aritenoidea, kuvvetli iyot tentürü, latent asidotik stres, Mertensiella luschani, neotenik plöroserkoit, ostenitleme sıcaklığı, ostenitli dökme demir, özel yetenek testleri, Prais-Winsten tahmini, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, amfizema subkuteneum, Anadolu kertenkelesi, aritenoid kondropati, arka işlevsel stenoz, artayaklı kertenkele, Avrupa Patent Bürosu, Avrupa Patent Örgütü, ayağı yürüten baştır, dalma itenekli basaç, Danford kertenkelesi, dev kertenkelegiller, gaipten haber vermek, hayretten donakalmak, içten ısıtmalı fırın, iki yönlü kertenkele, iki-yönlü kertenkele, intermittent parazit, ipten kuşak kuşanmak, iri yeşil kertenkele, İtenekti bastıraklar, ...

19 harfli

addan ad türeten ek, Avrupa Patent Ofisi, beşten ikisi düğümü, bilmezlikten gelmek, birebir-örten işlev, birincil yetenekler, boncuklu kertenkele, Ctenocephalus canis, çekirdekten yetişme, çöpelcan ergiten öz, dağınık eten düzeni, değinti (değmekten), dış aya budu, tenar, etten tenden düşmek, febris intermittens, gıcıklayan-tepreten, gluten enteropatisi, Golgi tendon organı, görmezlikten gelmek, gümrükten mal çekme, Hoppegartenöksürüğü, ...

18 harfli

benekli kertenkele, bilmezlikten gelme, bir kökten doğumcu, çayır kertenkelesi, çiftleşme yeteneği, çizgili kertenkele, Dermacentor nitens, duvar kertenkelesi, Eksende etenelenme, ekşit (asit) tüten, felekten kâm almak, gluten duyarlılığı, göllemek (ketende), gun gedikten inmek, hiddetten kudurmak, istenen sayfa sonu, işten (bile) değil, işten el çektirmek, İtenek bilezikliği, jestenoron kaproat, kalp kası astenisi, ...

17 harfli

ağzı teneke kaplı, antenli kırlangıç, burgucuk geberten, çayırkertenkelesi, Çeperde eteneleme, çevre eten düzeni, çimlenme yeteneği, damar genleten öz, ekstensif özellik, etencil döl eşcil, etten duvar örmek, Fürstenbergrozeti, görüldükten sonra, gümrükten bağışık, Hatipliketenciler, Hint kertenkelesi, içten istifadeler, içten-bölen nokta, iğnemsi martensit, istençli etkinlik, işten el çektirme, ...

16 harfli

ak yuvar türeten, anjiyotensinojen, Anocentor nitens, anten yükselteci, Anthus pratensis, asaleten atanmak, aşırı istekleten, Ayada etenelenme, bağırsak stenozu, Basamaklı itenek, bebenek genelten, birincil ostenit, Cepaea hortensis, çit kertenkelesi, çöl kertenkelesi, damar genişleten, delikten yayınma, denizkesteneleri, dölleme yeteneği, elekten geçirmek, febris remittens, ...

15 harfli

anjiyotensin II, aritenoidektomi, arkus tendineus, asaleten atamak, asaleten atanma, bataklık keteni, büyükten büyüğe, cancikten düşme, candan yürekten, Cepae hortensis, cepten harcamak, Ctenocephalides, Ctenopoma nanum, çapraz kiptenim, damargenişleten, deri benekleten, deri şirinleten, dikişten açılma, diploten dönemi, dişçi kerpeteni, düdüklü tencere, ...

14 harfli

Afrika tenyası, akyuvar eriten, androstenedion, anjiyotensin I, anten tapınağı, asaleten atama, askerî yetenek, ateşten gömlek, baba kerpeteni, bücür tenlilik, çoban çökerten, damar tepreten, def’aten ödeme, domuz çökelten, domuz çömelten, engiteng olmak, glüten tutkalı, göbekten atmak, göğüstencillik, götten bacaklı, hafiften almak, ...

13 harfli

anten bezleri, anten devresi, antenli balık, aortik stenoz, arama bülteni, ayak tenekesi, balık tenyası, başı göğüsten, Bibos banteng, cepten aramak, cepten vermek, çerden çöpten, çoğalık tenli, çöpten çelebi, domuz tenyası, dörten göynek, düzelten ilgi, eten değişimi, futbol tenisi, gabıristennik, geçici patent, ...

12 harfli

alfa karoten, alkali tüten, anjiyostenoz, anjiyotensin, apokarotenal, aritenoideus, astenospermi, Aşil tendonu, ayrı cinsten, bağak eriten, balıktenyası, beta karoten, beyaz bülten, binit anteni, böhten etmek, burun tenefi, camlak (ten), canıyürekten, Ctenus ferus, çöp tenekesi, çöpten direk, ...

11 harfli

ağır işiten, alatengirek, attenüasyon, attenüe aşı, ayak tenisi, bitkinleten, çanak anten, çörten gibi, çöten tagar, ekstensiyon, erk istenci, eten düzeni, etenelenmek, etenesizler, geniş tenya, göğüstencil, hafif tenor, hava ileten, hipostenüri, içten (ses), içtenliksiz, ...

10 harfli

alaca tene, anayöneten, aslahatten, aşil tendo, attenüatör, bestenigâr, biroğütten, biseyitten, butenoklor, buz pateni, Ctenophora, cüce tenya, çift tenli, dirimleten, ekstensiyo, entipüften, eten yalım, etenelenme, eteneliler, ettendirek, evren teni, ...

9 harfli

a tencere, açıkketen, ala tenlü, alacatene, asenaften, Atürküten, ayrıyeten, ayriyeten, bedaheten, belleşten, bufotenin, butenolit, büstencik, çelepeten, çenteneli, çirtenmek, destengir, doğdeşten, ekstensin, ekstensor, ekstensör, ...

8 harfli

aceleten, acıtenek, Akçörten, angasten, angesten, ariyeten, asaleten, bahtenes, bahtenis, bahteniz, baktenis, balçeten, bedesten, begteniz, behtenis, behteniz, bektenis, beleşten, belirten, belleten, beyağten, ...

7 harfli

acükten, alatene, alkaten, antenli, banteng, bintene, buksten, çetenek, Çetenli, çileten, çitenek, çötenek, defaten, elfeten, elpeten, erpeten, eryeten, esirten, etencil, eteneli, eyitten, ...

6 harfli

alaten, asteni, Bekten, Birten, bisten, bülten, büsten, Canten, cipten, cotten, cörten, çelten, çetene, çeteni, çişten, çorten, çölten, çöpten, çörten, çötene, çövten, ...

5 harfli

Alten, anten, atent, Ayten, beten, biten, büten, citen, çeten, çıten, çiten, çöten, epten, erten, etene, eteni, gaten, ğeten, içten, keten, köten, ...

4 harfli

eten, ötên, sten, tenç, tene, teng, tenk

3 harfli

ten

Kelime Ara