İçinde TET geçen kelimeler

İçinde TET geçen kelimeler 332 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tet aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tet anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TET geçen kelimeler

25 harfli

kemosentetik organizmalar, Tetratrichomonas buccalis

24 harfli

hiperestetik lökotrikiya, yapay tohumlama kateteri

23 harfli

açil koenzim A sentetaz, aminoaçil tRNA sentetaz, aminoaçil-tRNA sentetaz, aminoasil tRNA sentetaz, Anableps tetrophthalmus, asil koenzim A sentetaz, Euplectetta aspergillum, ineklerin ahır tetanisi, suni tohumlama kateteri, Tetracerus quadricornis

22 harfli

kompetetif antagonizma, kulak tetavür numarası, tetik üstünde beklemek, Vidmanşteten biçimleri

21 harfli

doğum sonrası tetanos, hekzametilen tetramin, hipomagnezemik tetani, homotetojenik bölünme, Tamandua tetradactyla, Tetradon lagocephalus, Tetrodon lagocephalus

20 harfli

Aequidens tetramerus, altüstetme (toprağı), bahriye çiftetellisi, fizyolojisel tetanos, heksametilentetramin, hepatozis diyetetika, sentetik östrojenler, tetraenoik yağ asidi, tetrahidrobiyopterin, Tetrameres americana, Tetranychus telarius

19 harfli

Alytes obstetricans, hipotetik imperatif, promiskuitet kuramı, televizyon estetiği, tetanik konvulsiyon, tetiklenmiş günleme, tetimme medreseleri

18 harfli

aminoasil sentetaz, Centetes ecaudatus, Clostridium tetani, Fallot tetralojisi, homotetik üçgenler, karbontetra florür, karbontetra klorür, laktasyon tetanisi, özofagal steteskop, politetrafloroetan, tetradekanoik asit, transport tetanisi

17 harfli

glikojen sentetaz, idiopatik tetanos, kalay tetrahidrür, puerperal tetanos, Puntius tetrazona, sempatetik zincir, tetiğini bozmamak, tetraiyodotironin, Tetrastes bonasia, tettirilip gitmek

16 harfli

allahamanatettuh, Barbus tetrazona, canına kastetmek, limitet ortaklık, obstetrik forsep, pentilentetrazol, puerperal tetani, tetirini kazımak, Tetrao urogallus

15 harfli

aminoglutetimit, estetik cerrahi, genel anestetik, hipotetik yargı, lokal anestetik, mesafe katetmek, rolitetrasiklin, sentetik rasyon, sentetik yöntem, sinema estetiği, sitrat sentetaz, tetanik kasılma, tetik davranmak, tetikleyebilmek, tetire yatırmak, tetraetilkurşun, tetraflurometan, tetrahidrazolin, tetrahidrofolat, tetraklorometan

14 harfli

allotetraploit, anestetizasyon, çayır tetanisi, doğru homoteti, Foley kateteri, kateterizasyon, kulağı tetikte, limitet şirket, Lyrurus tetrix, nakil tetanisi, Peripatetikler, prostetik grup, sentetik halat, tetik bulunmak, tetikleyebilme, tetirgin etmek, Tetraodontidae, tetrasiklinler, transit tetani

13 harfli

ahır tetanisi, anestetik gaz, naftotetrazin, ters homoteti, tetabuk etmek, tetanospazmin, tetebbu etmek, tetiği çekmek, Tetradontidae, Tetrahymenina, tetrakozaktid, tetramastigot, tetratiridyum, Tetrax tetrax, tetre yaprağı, Tetrodontidae, tetrodotoksin, tettirivermek, tettirivirmek, yerel tetanos

12 harfli

ALA sentetaz, ATP sentetaz, estetikçilik, hiperestetik, kelpirtetmek, kınalı tetir, oktet kuralı, peripatetist, peripatetizm, sentetik kan, sentetik zar, tetanizasyon, tetevületmek, teti yürümek, tetiğe gomak, tetik durmak, tetik gitmek, tetip geçmek, tetiri azgın, tetiri bozuk, tetkik etmek

11 harfli

istettirmek, katetometre, Otis tetrax, teta toksin, tetanofilik, tetanolizin, tetevülemek, teti tutmak, tetik durum, tetik fiyat, tetikleşmek, tetikli sap, tetradaktil, tetrahedral, Tetrahymena, Tetranychus, Tetraonidae, tetraploidi, tetraployid, tetrasiklin, yad estetik

10 harfli

anestetize, atik tetik, Centetidae, çiftetelli, estetçilik, etir tetir, istettirme, stetospazm, teteklemek, Tetemeçele, teti etmek, tetikçilik, tetiklemek, tetikleşme, tetrabranş, tetraedrit, tetrakotil, Tetrameres, tetrapIoid, tetraploit, tetülbahar

9 harfli

anestetik, dahtetmek, deştetmek, diyetetik, estetikçi, haptetmek, hipotetik, homotetik, kastetmek, kıstetmek, kostetmek, mütetebbi, obstetrik, raptetmek, sefotetan, stetoskop, tetdirmek, teterhami, tetevümek, tetikleme, tetrablek, ...

8 harfli

ahtetmek, antetsiz, apatetik, ayitetis, betetmek, Çiftetaş, estetizm, fetetmek, fitetmek, haptetme, homoteti, istetmek, kastetme, katetmek, matetmek, metetmek, östetrol, portetik, raptetme, sentetaz, sentetik, ...

7 harfli

antetli, estetik, istetiş, istetme, kateter, katetme, kuartet, kuintet, limitet, patetik, patetis, petetul, porteti, tetabuk, tetanik, tetanin, tetanos, tetanot, tetanoz, tetebbu, Teteköy, ...

6 harfli

epitet, kentet, mürtet, tetani, tetari, tetavı, teteme, tetere, tetevü, tetile, tetini, tetire, tetiri, tetiyh, tetkik, tetmek, tetrad, tetrat, tetrik, tetroz

5 harfli

antet, estet, istet, katet, oktet, tetçe, tetek, teten, teter, tetik, tetil, tetir, tetiş, tetra, tetre, tetri, tetük

4 harfli

teta, tete, teti

3 harfli

tet

Kelime Ara