İçinde TETR geçen kelimeler

İçinde TETR geçen kelimeler 81 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TETR geçen kelimeler

25 harfli

Tetratrichomonas buccalis

23 harfli

Anableps tetrophthalmus, Tetracerus quadricornis

21 harfli

hekzametilen tetramin, Tamandua tetradactyla, Tetradon lagocephalus, Tetrodon lagocephalus

20 harfli

Aequidens tetramerus, heksametilentetramin, tetraenoik yağ asidi, tetrahidrobiyopterin, Tetrameres americana, Tetranychus telarius

19 harfli

Alytes obstetricans

18 harfli

Fallot tetralojisi, karbontetra florür, karbontetra klorür, politetrafloroetan, tetradekanoik asit

17 harfli

kalay tetrahidrür, Puntius tetrazona, tetraiyodotironin, Tetrastes bonasia

16 harfli

Barbus tetrazona, obstetrik forsep, pentilentetrazol, Tetrao urogallus

15 harfli

rolitetrasiklin, tetraetilkurşun, tetraflurometan, tetrahidrazolin, tetrahidrofolat, tetraklorometan

14 harfli

allotetraploit, Lyrurus tetrix, Tetraodontidae, tetrasiklinler

13 harfli

naftotetrazin, Tetradontidae, Tetrahymenina, tetrakozaktid, tetramastigot, tetratiridyum, Tetrax tetrax, tetre yaprağı, Tetrodontidae, tetrodotoksin

11 harfli

Otis tetrax, tetradaktil, tetrahedral, Tetrahymena, Tetranychus, Tetraonidae, tetraploidi, tetraployid, tetrasiklin

10 harfli

tetrabranş, tetraedrit, tetrakotil, Tetrameres, tetrapIoid, tetraploit

9 harfli

obstetrik, tetrablek, tetrakain, tetraloji, tetraspor, tetrazomi

8 harfli

östetrol, tetrakok, tetramer, tetrapod, tetrazom, tetrazon

6 harfli

tetrad, tetrat, tetrik, tetroz

5 harfli

tetra, tetre, tetri

Kelime Ara