İçinde Tİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 18121 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ti aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ti anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde Tİ geçen kelimeler

25 harfli

Actinosphaerium eichhorni, adın belirtilmesi yetkisi, Adriyatik'ten Çin Seddine, akaryakıt tüketim vergisi, akut kataral endometritis, akut sümüksü endometritis, akyuvar sulandırma pipeti, alerjik ensefalomiyelitis, alerjik temas dermatitisi, alıcı yitircesi karşılığı, alternating current, (AC), alyuvar sulandırma pipeti, ampulla duktus deferentis, anadingil gezinti yatağı, anatipestifer enfeksiyonu, anestezi sonrası miyopati, antibalistik füze sistemi, antimikrobiyal kemoterapi, anulus fibrokartilagineus, apertura maksillopalatina, aritmetiğin temel teoremi, ...

24 harfli

(bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeyi) garanti etmek, (birini) kesintiye almak, (birinin) iltiması olmak, (birinin) işini bitirmek, Acipenser gueldenstaedti, adventisyal plasentasyon, Afrika İktisat Komisyonu, akral yalama dermatitisi, akut romatizma artritisi, Altay Muhtar Cumhuriyeti, alternatif yem maddeleri, Anadolu Selçuklu Devleti, antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, antikseroftalmik vitamin, aortik yarım ay kapaklar, aralı optik basım aygıtı, aristocu olmayan tiyatro, arkeolojik bitişik bölge, arterya karotis eksterna, ...

23 harfli

(birine) perestiş etmek, (birini) istihdam etmek, (omega-üstiki) sınaması, 2,2,2-trikloroetilalkol, AB ulaştırma politikası, açık semalar politikası, ada yazılı borç belgiti, adenoid kistik karsinom, afferent lenfatik damar, aktif maliyet esnekliği, aktif temelli pazarlama, aktifleştirici enzimler, aktivasyon ileti süresi, akustik artış artifaktı, akustik gölge artifaktı, akut puerperal metritis, altın para basım ücreti, alyuvar ozmotik direnci, amortisman karşılıkları, Anguillula intestinalis, antagonistik simbiyozis, ...

22 harfli

(bir şeyin) eti kemiği, (birini) gaza getirmek, AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, ABD Ölçünler Enstitüsü, Abel yakınsaklık testi, açık oturum yöneticisi, ada yazılı pay belgiti, akaryakıt tüketim fonu, akondroplastik cücelik, akraba dışı yetiştirme, aktif klor bileşikleri, aktifleme etkin kesiti, akut purulent metritis, alifatik amino asitler, alkalin fosfataz testi, altını üstüne getirmek, alttan yönetilen kukla, Amerikan istisnacılığı, amperometrik titrasyon, anamalcı üretim biçimi, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (birine) fitil vermek, (birine) laf getirmek, (birine) söz getirmek, (işi) tavına getirmek, 2-Vinil-5-etilpiridin, AB akdeniz politikası, abortif transdüksiyon, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, açık toplum enstitüsü, ad kayıt istek paketi, ad sorgu istek paketi, aday üretici yoğunluk, aklı başa yaş getirir, akronematik flagellum, aktif çaba operasyonu, aktinomikotik misetom, Alosa fallax nilotica, altruistik adaptasyon, amiyeloblastik lösemi, ...

20 harfli

AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, acil ihtiyaç kredisi, acoustic bass guitar, açık kapı politikası, adenokistik karsinom, ağır vasıta ehliyeti, ağırlık titrimetrisi, akciğer hidatidozisi, akciğer ventilasyonu, akşam ticaret lisesi, aktif kârlılık oranı, aktif/pasif yönetimi, aktiflenmiş kompleks, aktiflik giderilmesi, akut irinli metritis, alçak kesitli lastik, Alectis alexandrinus, alın buzul taşı seti, allogenetik plankton, ...

19 harfli

`kestir kim` ölçeri, ... demeye getirmek, ... ziyafeti çekmek, A tipi yatırım fonu, AB eğitim bilgi ağı, acoustic instrument, Actinidia chinensis, açık hava tiyatrosu, adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, ağırlık sertifikası, akrabalı yetiştirme, aktiflenme enerjisi, aktifleşmiş molekül, aktinik hastalıklar, aktivasyon enerjisi, akustik ses bilgisi, alazlı sertleştirme, alfa dengeleştirici, ...

18 harfli

AB eğitim komiseri, abomazum timpanisi, abortif enfeksiyon, Accipiter gentilis, Achantias vulgaris, acoustic simulator, açık hava öğretimi, açık kapı siyaseti, açık satak belgiti, açık tür yazı tipi, açıkhava tiyatrosu, açıklık politikası, adaletine sığınmak, adoptif bağışıklık, adventisya hücresi, aglütinojen aşılar, ağız ağıza getirme, akçıl bağaklantica, Akdeniz politikası, akromatik iğ iplik, aksiyomatik yöntem, ...

17 harfli

1,1-difloroetilen, AB göç politikası, açık borç belgiti, açılış yöneticisi, adın belirtilmesi, adını getirememek, adventisyal hücre, aglütinasyon test, Agrarian hareketi, akasya yaprakbiti, akinetik kromozom, aklimatize türler, akreditif lehdarı, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, aktif bağışıklama, aktif metabolizma, aktif para deposu, aktif para kasası, aktif tarafsızlık, aktifleme analizi, ...

16 harfli

abdesti bozulmak, abideleştirilmek, ActiveX denetimi, açık eğreltileme, açıklık getirmek, Açılım (genetik), adcıI eğretileme, adım sektirmemek, Adliyye Vekâleti, adoptif transfer, adventif embriyo, adyabatik sistem, Aedes atlanticus, Afrika lamantini, ağırlık bitirmek, ağız biriktirmek, ağız değiştirmek, ahireti boylamak, ak tiken gökşini, akrobatik atlama, aksiyolojik etik, ...

15 harfli

AB iletişim ağı, AB politikaları, abideleştirilme, abiyotik faktör, absorbtif hücre, acayipleştirmek, acoustic guitar, Actinomycetales, Actinosphaerium, açık eğretileme, açık iğretileme, açık istihbarat, adam değiştirme, adamla getirtme, adaylık eğitimi, adezyon kuvveti, ADF istatistiği, affettirebilmek, affinité sabiti, Afrika manatisi, Ahtisaari planı, ...

14 harfli

A tipi antrepo, abdesti gelmek, abdesti kaçmak, abece öğretimi, abideleştirmek, abiyotik çevre, ablatif tedavi, abortif tedavi, absürt tiyatro, Acarus tritici, acayipleştirme, aceleleştirmek, Actinospharium, açılış disketi, affettirebilme, aglutine edici, ağırlık yitimi, ağrılı dikelti, ahenkleştirmek, ahlak öğretisi, aklimatizasyon, ...

13 harfli

abideleştirme, abisal bentik, abiyetik asit, aceleleştirme, Acemleştirmek, active pickup, adi akreditif, Aedes aegypti, aglutinojenik, ağ yöneticisi, ağılı çözelti, ağıt yitirmek, ahenkleştirme, ahıl yetirmek, aile matinesi, airsakkulitis, akış denetimi, aksettirilmek, aktif birikim, aktif olmayan, aktif taşınma, ...

12 harfli

abiyogenetik, ablatif hâli, absorptivite, Acemleştirme, açık öğretim, açılır ileti, adileştirmek, agamogenetik, aglutinasyon, aglütinasyon, aile eğitimi, aile saadeti, aile şirketi, Akçahatipler, akım şiddeti, akman işitim, aksettiriliş, aksettirilme, aktif enerji, aktif merkez, aktif tahvil, ...

11 harfli

A tipi bono, abnormaliti, Achatinidae, adamantinom, adamantinus, adileştirme, aditif etki, adleştirmek, adrenolitik, adventisyus, aeroakuatik, affettirmek, aglutinatif, aglutinojen, aglütinogen, aglütinojen, agnostisizm, Agouti paca, agutigiller, ağ yönetimi, ağrı yitimi, ...

10 harfli

A tipi fon, Abdüllâtif, Abdülmetin, abomazitis, absolutizm, acı yitimi, Actiniaria, adli tatil, adventisya, affettiriş, affettirme, afotik zon, aglutinant, aglutinoit, aglütisyon, Ahd-i Atik, ahşam usti, aittik eki, akantimuan, Akçakertil, aklı yetik, ...

9 harfli

abamektin, absorbtif, Abuzettin, acıyitimi, Adalettin, adiüretin, adyabatik, aglutinin, aglutinum, aglütinin, agonistik, Agoutidae, ağaç biti, akantotik, akilitiri, akontiyum, akreditif, akrobatik, akromatik, akromatin, aksositil, ...

8 harfli

abiyotik, acıtiyek, acoustic, adaktili, adenitis, adventif, agnostik, agrostis, ağaçbiti, ak tiken, Akçeltik, akistiya, akonitin, akrostiş, aksoloti, aktiflik, aktinyum, aktivite, aktivizm, akuzatif, Alaattin, ...

7 harfli

ablatif, abortif, Actinia, agmatin, Agrotis, ağrahti, ak biti, Aktimur, aktinit, aktivin, aktivus, akuatik, akustik, allotip, altîran, am biti, ametist, amiktik, ana eti, anjitis, antidot, ...

6 harfli

action, afinti, afotik, agatis, agnati, ağarti, ahinti, akitin, alotip, amorti, anetik, antika, antike, antiri, apanti, apatit, apetit, apotip, arahti, aratim, arktik, ...

5 harfli

aguti, aktif, aktin, altîş, anoti, antik, antin, apati, arati, artin, artis, astik, atiçi, Âtike, Atila, Atime, Atiye, azoti, Bahti, batik, besti, ...

4 harfli

alti, amti, anti, atik, atiş, bati, beti, biti, citi, çeti, çiti, ehti, ekti, elti, emti, etik, etil, étim, etin, etir, etiş, ...

3 harfli

ati, eti, iti, tiç, tiğ, tih, tij, tik, til, tim, tin, tip, tir, tis, tiş, tit, tiv, tiy, tiz, uti, üti

2 harfli

ti

Kelime Ara