İçinde TİK geçen kelimeler

İçinde TİK geçen kelimeler 2780 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tik aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tik anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TİK geçen kelimeler

25 harfli

Adriyatik'ten Çin Seddine, antibalistik füze sistemi, arterya karotikobazilaris, artikulasyo humeroulnaris, asetik asit fermantasyonu, asetik asit fermentasyonu, bağlantısızlık politikası, Bürokratik Siyaset Modeli, çok-değişkenli istatistik, daraltıcı para politikası, dendrodendritik sinapslar, denkleştirme politikaları, duktus limfatikus dekster, düz endoplazmik retikulum, elektroanalitik yöntemler, elektromagnetik ışın gücü, elektromanyetik radyasyon, endoplazmik retikulum, ER, eritropoetik protoporfiri, ezmine-i atika gümrükleri, feminist biyomedikal etik, ...

24 harfli

antibiyotik sonrası etki, antidiüretik hormon, ADH, antikseroftalmik vitamin, aortik yarım ay kapaklar, aralı optik basım aygıtı, birincil hemolitik anemi, cimnastik birincilikleri, dermatorajiya parazitika, doğrusal türetik denklem, eklemeli genetik değişme, elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik spektrum, epizootik sığır abortusu, eventrasyo diyaframatika, fakoklastik uvea yangısı, farmakokinetik etkileşme, gazların kinetik teorisi, gerçek Atlantik balinası, gevşek maliye politikası, glomerulokistik hastalık, hemolitik-üremik sendrom, ...

23 harfli

(omega-üstiki) sınaması, AB ulaştırma politikası, açık semalar politikası, adenoid kistik karsinom, afferent lenfatik damar, akustik artış artifaktı, akustik gölge artifaktı, alyuvar ozmotik direnci, antagonistik simbiyozis, aritmetik-mantık birimi, aromatik hidrokarbonlar, aromatik sülfon asitler, artikulasyo radyokarpea, artikulasyo sakroilyaka, balistik füze savunması, Bessel türetik denklemi, beta laktam antibiyotik, Bipartizan Dış Politika, boş sandalye politikası, Böl ve Yönet Politikası, çevrim karşıtı politika, ...

22 harfli

AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, akondroplastik cücelik, alifatik amino asitler, aromatik amino asitler, artikulasyo elipsoidea, artikulasyo kondilaris, bayağı türetik denklem, bir klorlu asetik asit, bürokratik diktatörlük, büyük elâstik arterler, canlandırma politikası, Chamberlain Politikası, çetük otu, (çetik otu), çoğalan aritmetik dizi, demokratikleştirebilme, dermatitis nekrotikans, dış ticaret politikası, diskinetoplastik dönem, diyalektik materyalizm, elektrolitik ayırmalar, ...

21 harfli

AB akdeniz politikası, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, akronematik flagellum, aktinomikotik misetom, altruistik adaptasyon, amiyeloblastik lösemi, anafilaktik reaksiyon, anaplerotik reaksiyon, antik Yunan tiyatrosu, antisperm antikorları, aritmetiksel kaydırma, aromatik aminoasitler, artikulasyo komposita, artikulasyo sferoidea, artikulasyo trokoidea, aspartik asit, Asp, D, atretik korpus luteum, Avrupa İstikrar Paktı, Balkan İstikrar Paktı, büyük fagositik hücre, ...

20 harfli

AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, açık kapı politikası, adenokistik karsinom, alçak kesitli lastik, allogenetik plankton, analitik fonksiyonel, anatomia sistematika, Antartika antlaşması, antibiyotik tedavisi, antipiretik tedavisi, antitröst politikası, arterya testikularis, artikulasyo simpleks, artikulasyones manus, artikulasyones pedis, avro odaklı politika, azalan aritmetikdizi, basınç divertikülümü, birli tikel-evetleme, ...

19 harfli

adipokinetik hormon, adipökinetik hormon, adrenokortikotropin, adrenokortikotrufin, akustik ses bilgisi, alifatik bileşikler, altruistik davranış, amfistomatik yaprak, antibiyotik direnci, antikolinerjik ilaç, antinöritik vitamin, aromatik bileşikler, asitik aminoasitler, Atlantik bildirgesi, betik düzenleyicisi, betimsel istatistik, cimnastik öğretmeni, cis Golgi retikulum, çekme divertikülümü, dekstro laktik asit, demokratikleşebilme, ...

18 harfli

açıklık politikası, Akdeniz politikası, akromatik iğ iplik, aksiyomatik yöntem, akustik ses bilimi, alfabetik sıralama, analitik fonksiyon, anjiyonörotik ödem, antidiyaretik ilaç, antikonvulsan ilaç, antiparazitik ilaç, antipatikleştirmek, apoptotik cisimcik, aritmetik ortalama, aritmetik tümleyen, arterya prostatika, artikulasyo humeri, artikulasyo kubiti, asetik asit tayini, asetil asetik asit, asimptotik eşitlik, ...

17 harfli

AB göç politikası, akinetik kromozom, akrobatik soytarı, akronematik kamçı, akuatik organizma, akustik bas gitar, alfabetik katalog, alttikel-evetleme, amfiprotik çözücü, amniyotik yumurta, analitik geometri, analitik Marksizm, analitik molarite, antibalistik füze, antibiyotikli buz, antidemokratiklik, antikapitalistlik, antikasını bilmek, antipatikleştirme, aponörotik fibrom, aritmetik dağılım, ...

16 harfli

Açılım (genetik), adyabatik sistem, ak tiken gökşini, akrobatik atlama, aksiyolojik etik, akustik inceleme, aletli jimnastik, amaçlı cimnastik, amitotik bölünme, anamnestik cevap, anamnestik yanıt, anaplastik hücre, antelmentik ilaç, antimitotik ajan, antipatik bulmak, aortik anevrizma, araçlı cimnastik, araçlı jimnastik, aritmetik dizisi, aritmetik orantı, arterya hepatika, ...

15 harfli

AB politikaları, abiyotik faktör, amaçsız yönetik, anafilaktik şok, analitik terazi, analitik uzanım, analitik yöntem, antarktik bölge, antiklerikalizm, antikoagülasyon, antikomünistlik, antikor titresi, antipatik olmak, antipatikleşmek, antiperistaltik, apnöstik merkez, apoplektik ölüm, aritmetik işlem, asimptotik eğri, Atlantik duvarı, Atlantik savaşı, ...

14 harfli

abiyotik çevre, aktif manyetik, akustik etiket, amiktik göller, analitik ispat, ankilostomatik, antarktik kara, antibiyotikler, antidemokratik, antifilojistik, antik tragedya, antika mobilya, antika taklidi, antikapitalist, antikapitalizm, antikarsinojen, antikoksidiyal, antikomplement, antineoplastik, antipatikleşme, aplastik anemi, ...

13 harfli

abisal bentik, abiyetik asit, aktinomikotik, akuatik yaşam, akustik gitar, analitik ekol, analitik etik, analitik zekâ, anestetik gaz, anti-partikül, antiepileptik, antifagositik, antihelmintik, antihemolitik, antik komedya, antik tiyatro, antikoagûlant, antikoagülant, antiparalitik, antiparazitik, antipirüritik, ...

12 harfli

abiyogenetik, agamogenetik, anksiyolitik, anthelmintik, antidiüretik, antihipnotik, antik çağlar, antikalaşmak, antikoagülan, antikomünist, antikomünizm, antinefritik, antipatiklik, antipsikotik, antroponotik, aponörotikus, aristokratik, aritmetiksel, arktik bölge, artikülasyon, âsâr-ı atîka, ...

11 harfli

adrenolitik, aeroakuatik, akataleptik, akiyazmatik, akronematik, aksiyomatik, alloantikor, amfibiyotik, anaç tikeni, anafilaktik, anakreontik, antelmentik, antibiyotik, Antik Yunan, antikacılık, antikalaşma, antikataral, antikolagok, antimikotik, antimitotik, antinöritik, ...

10 harfli

afotik zon, Ahd-i Atik, aittik eki, aklı yetik, Altayistik, amelanotik, amilolitik, anamnestik, anaplastik, anapolitik, anî kritik, Antarktika, antiemetik, antikiklon, antiklinal, antiseptik, aponörotik, apoplektik, art etiket, asarıatika, atik tetik, ...

9 harfli

adyabatik, agonistik, akantotik, akrobatik, akromatik, akustikus, alakiştik, albinotik, alfabetik, amfipatik, analeptik, anastatik, anestetik, antarktik, antik çağ, antikalık, antikatot, antikodon, antikolik, antipatik, apodiktik, ...

8 harfli

abiyotik, agnostik, ak tiken, Akçeltik, alifatik, amitotik, amorotik, analitik, antikacı, antikçağ, antikite, antiklor, aortikus, apatetik, apatikli, apiretik, aplastik, apolitik, aromatik, artistik, balistik, ...

7 harfli

akuatik, akustik, amiktik, antikor, antikus, aseptik, asortik, Atikköy, atiklik, atletik, atretik, bastika, betikçe, bitikci, bitikçi, bitiken, bittike, biyotik, butikçi, çitikçi, egzotik, ...

6 harfli

afotik, anetik, antika, antike, arktik, asetik, atiket, bastik, beltik, bentik, bertik, bırtik, bitike, bitiki, bittik, cantik, celtik, centik, cırtik, cıstik, cistik, ...

5 harfli

antik, astik, Âtike, batik, betik, bitik, butik, cetik, çetik, çitik, eftik, ertik, Etike, evtik, fatik, fetik, fitik, fotik, gotik, hatik, hetik, ...

4 harfli

atik, etik, itik, tika, tike, tiki, tiki

3 harfli

tik

Kelime Ara