İçinde TOR geçen kelimeler

İçinde TOR geçen kelimeler 978 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TOR geçen kelimeler

25 harfli

apertura torasis kaudalis, arterya torasika eksterna, boş torba ile at tutulmaz, Büyük Moğol İmparatorluğu, dilencinin torbası dolmaz, ekvatoryal elektron çifti, Kohler-Restorff görüngüsü, motorun durağan parçaları, muskulus spinalis torasis, nervi pektorales kaudales, patlamasız motorlu yüklet, pedikulozis vestimentorum, regio vertebralis torasis

24 harfli

arterya torasika interna, Cengiz Han İmparatorluğu, Ceratorhinus sumatrensis, coincidentia oppositorum, Dermacentor occidentalis, Dermacentor parumapertus, dermatorajiya parazitika, ek motorlu taşıt vergisi, idrar torbası eversiyonu, idrar torbası prolapsusu, kafadan kızdırmalı motor, muskulus adduktor brevis, muskulus adduktor longus, muskulus adduktor magnus, nervi kardiyasi torasisi, patlamasız motorlu çeker, psödohepatorenal sendrom, regio mammariya torasika, regiones membri torasisi, Schoenoplectus litoralis, singulum membri torasisi, ...

23 harfli

apparatus respiratoryus, Batı Roma İmparatorluğu, buzul akarsu tortulları, Büyük Hun İmparatorluğu, Cantor-Lebesgue teoremi, Dermacentor reticulatus, dönel yanma odalı motor, Kantorovich polinomları, ligamentum hepatorenale, limfonodus obturatoryus, motorlu çifteker sepeti, motorsuz balıkçı gemisi, muskuli membri torasisi, muskulus pronator teres, muskulus rektus torasis, nervus torasikus longus, Parametorchis complexus, torakopagus parazitikus, Trichogaster pectoralis, vena torasika lateralis, zıt elektromotor kuvvet

22 harfli

ağır tortu madenciliği, Ahameniş imparatorluğu, Britanya İmparatorluğu, Dendrobates tinctorius, Dermacentor albipictus, Dermacentor marginatus, Dermacentor variabilis, dormurmak, (tormurmak), elektrik motorlu alıcı, hepatorenal sendromlar, İçten yanmalı motorlar, interkostal torakotomi, motor kapak sızdırmazı, motorartçısı çiftekeri, motorartçısı yarışları, motorlu balıkçı gemisi, muskulus erektor spina, olfaktorik nöroblastom, pedünkülüs olfaktoryus, respiratorik alkalozis, respiratorik yetmezlik, ...

21 harfli

apparatus digestoryus, badak torba yangacası, başında torbası eksik, Cantor köşegen süreci, dakriyosistorinostomi, dekstrorotator izomer, Dermacentor andersoni, Dermacentor nuttallii, Ficedula semitorquata, four conductor pickup, funktorlarm bileşkesi, genelleşmiş faktoriel, idrar torbası atonisi, idrar torbası fistülü, idrar torbası taşları, idrar torbası yangısı, idrar torbası yırtığı, klitoris hipertrofisi, kontravaryant funktor, nervus torakodorsalis, respiratorik asidozis, ...

20 harfli

badak torbası kesimi, Birinci İmparatorluk, Bizans İmparatorluğu, Calliphora vomitoria, Carthamus tinctorius, Cercocebus torquatus, Chiromeles torquatus, Dermacentor sylvarum, Dermacentor venustus, duktus ejakulatoryus, Haemonchus contortus, Heteropoda venatoria, Hippolais olivetorum, ketorolak trometamol, klitoral sinuzektomi, membrana obturatoria, Metorchis conjunctus, motorartçısı başlığı, muskulus levator ani, nervus mastikatoryus, nervus okulomotoryus, ...

19 harfli

Capillaria contorta, Clamator glandarius, Dermacentor hunteri, ekspiratorik dispnö, elektromotor kuvvet, fotoreseptör sistem, hijyenik et torbası, içten yanmalı motor, idrar torbası felci, inspiratorik dispnö, kalamus skriptoryus, karın-badaktorbasal, Lophius piscatorius, mediyan torakoşizis, Misisipi alligatoru, motorlu çalıştırıcı, muskulus buksinator, nervus obturatoryus, Notoryctes typhlops, olfaktorik hücreler, önyanma odalı motor, ...

18 harfli

abomazum torsiyonu, acoustic simulator, altınlı ağır tortu, Bradypus torquatus, bulbus olfactorius, bulbus olfaktoryus, Cetorhinus maximus, cırcırlı tornavida, dağtorfası toprağı, değiştirme torbası, Dermacentor nitens, duktuli ekskretori, ekvator durgunları, Elektoral Merinosu, fasya endotorasika, hator sütun düzeni, hava kapağı motoru, ihracat faktoringi, kuru torula mayası, laf torbaya girmez, Locusta migratoria, ...

17 harfli

Alkanna tinctoria, Castor canadensis, çalıştırma motoru, Dermacentor halli, ejakulator kanalı, ejakulator kesesi, ekvatoryal düzlem, fasya obturatorya, fotoreseptör göze, hava gözeli motor, ilkdevinim motoru, imparator mantarı, kilöz hidrotoraks, kovaryant funktor, littoral bölgeler, lobus olfaktoryus, Lytta vesicatoria, membrana tektoria, membrum torasikum, Metorchis albidus, muskuli rotatores, ...

16 harfli

Ackernechtorganı, Alectoris graeca, Anocentor nitens, arterya torasika, çizgeleme motoru, çömlekçi tornası, doktor ısıölçeri, doktora görünmek, dörtevreli motor, duktus torasikus, ekvator yarıçapı, fasya klitoridis, fotoreaktivasyon, glans klitoridis, grand auditorium, hesaplama motoru, Isatis tinctoria, imparator lâlesi, imparator yeşimi, klitoris teşhiri, Lanius excubitor, ...

15 harfli

bir torba kemik, Boa constrictor, doktor sınaması, Ekvator bölgesi, ekvator çevresi, ekvator düzlemi, elektrik motoru, eşlemesiz motor, fanya-tor oranı, gemma gustatori, harvestore silo, hemopnömotoraks, içerme funktoru, ikievreli motor, imparatoriçelik, lobus torasikus, Mergus serrator, motor bozukluğu, Musca vomitoria, muskuli torasis, naftorezorsinol, ...

14 harfli

acımık torbası, ad spectatores, aorta torasika, behmez torpağı, deambuiatoryum, denetim motoru, distorted tone, doktora yapmak, dorgu, (torgu), eksitosekretor, ekspektorasyon, ekvator iklimi, ekvatoryal bağ, eritorbik asit, fotoredüksiyon, generator gazı, Jynx torquilla, karasal tortul, Kastor (a Gem), kaymak tortusu, kırıntı tortul, ...

13 harfli

adolfaktoryum, ardışık motor, asefalotorasi, Aşağıtorunoba, BLU Estimator, Cantor işlevi, Cantor kümesi, çocuk doktoru, Diesel motoru, düz tornavida, ejakulatoryus, eşleme motoru, faktorizasyon, fotoretinitis, funda torfası, GHK simulator, hayde torfası, idrar torbası, imparator otu, istorlu kapak, karaçlı motor, ...

12 harfli

aile doktoru, akıl doktoru, alev torbası, alıcı motoru, arama motoru, asefalotorus, ateş torbası, başdoktorluk, Büyüktoraman, Castor fiber, Crax alector, çift motorlu, deniz motoru, dizel motoru, dolu funktor, ekskretoryus, elektromotor, fotoreseptör, gara torbalı, hava torbası, ışık torbası, ...

11 harfli

advertorial, buz torbası, büyük motor, Cantor savı, çöp torbası, Dermacentor, digestoryus, distorsiyon, diş doktoru, doktorculuk, düztorfalık, ekspektoran, ekspektorat, fibrotoraks, göz doktoru, gustatoryus, hava motoru, hidrotoraks, historismus, imperatorin, kâğıt torba, ...

10 harfli

ağır tortu, Alca torda, alternator, assertorik, Castoridae, Clamatores, distortion, doktorasız, doktorgözü, fruktoryon, hemotoraks, hepatorafi, ip torbalı, jet motoru, kalantorca, kantorbası, kilotoraks, koagulator, korrugator, kriptorşit, metatoraks, ...

9 harfli

ağırtortu, akıtmator, akümletor, ala torba, Anocentor, asbirator, Babatorun, başdoktor, cağ torba, cenerator, çalkatora, çifimotor, dilatator, diyhdator, doktoralı, doktorluk, düz motor, ekvatoral, factoring, factoring, fotoroman, ...

8 harfli

abduktor, adduktor, ağ torba, ağtorpah, ağtorpak, arrektor, botorluk, cağtorba, direktor, effector, fiksator, fitoftor, hematore, ip torba, kalantor, klitoris, kontorol, litorina, motor iş, motorbot, motorius, ...

7 harfli

aduktor, akantor, çifttor, dintoru, distort, doktora, dottore, ekvator, erektor, funktor, haçator, levator, litoral, manator, motorcu, motorin, motorlu, motorok, Necator, otorite, pitoruk, ...

6 harfli

Cantor, dohtor, doktor, factor, factor, kastor, koptor, mastor, mentor, metoro, otoray, pantor, sentor, stator, storlu, tektor, tertor, tırtor, tohtor, toraka, toraks, ...

5 harfli

astor, botor, kotor, motor, otort, potor, rotor, torağ, torah, torak, Toran, toraş, torba, torci, torcu, tôrda, Torel, torfa, torga, torgu, torın, ...

4 harfli

stor, tora, torç, torf, tork, torp, tort, toru

3 harfli

tor

Kelime Ara