İçinde TRİK geçen kelimeler

İçinde TRİK geçen kelimeler 640 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde TRİK geçen kelimeler

25 harfli

arterya gastrika sinistra, baş elektrikçi yardımcısı, elektrikle ısıtmalı fırın, elektrikli kaplama çekici, elektrikli kaplanmış örtü, elektrikli parlaklaştırma, elektriksel devim bilgisi, elektriksel dirik bilgisi, elektriksiz nikel kaplama, elektrogravimetrik analiz, ışılelektriksel çoğaltıcı, izoelektrik odaklama, IEF, nervus utrikuloampullaris, nodus atriyoventrikularis, nükleus paraventrikularis, potansiyometrik titrasyon, restriksiyon fragmentleri, septum atriyoventrikulare, simetrik ikidoğrusal form, sitrik asit fermentasyonu, ters simetrik determinant, ...

24 harfli

alev fotometrik dedektör, arterya gastrika dekstra, barisentrik koordinatlar, dönüşümlü geometrik dizi, elektriksel ağırlıkölçüm, elektriksel dayanıklılık, fotoelektrik kolorimetre, geometrik gecikme modeli, hiperestetik lökotrikiya, ışık -elektrik ışıkölçer, izometrik gevşeme evresi, izometrik kasılma evresi, izoperimetrik eşitsizlik, nervus iliohipogastrikus, parametrik özdeşleştirme, parametrik sabit etkiler, paraventriküler çekirdek, restriksiyon endonükleaz, salınımlı geometrik dizi, septum interventrikulare, simetrik yüz dermatozisi, ...

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, arterya gastrika breves, atriyoventriküler demet, atriyoventriküler düğüm, elektrik dirençli fırın, elektrikli deri tepkisi, elektrikli galvanizleme, elektrikli kaynak yapma, elektrikli renklendirme, elektrikli tunç kaplama, elektrikli yakıt basacı, elektrikli yılan balığı, elektriksel çift katman, elektriksel çift tabaka, entrikaya kurban gitmek, geometrik serinin oranı, homosentrik çevre etiği, ışılelektriksel soğurum, intraventriküler blokaj, izgesel işilelektriklik, kanatlı trikomoniyazisi, ...

22 harfli

amperometrik titrasyon, asimetrik karbon atomu, atriyoventrikül düğümü, atriyoventriküler blok, egosantrik çevre etiği, ekosantrik çevre etiği, Elektrik devim kuvveti, elektrik motorlu alıcı, elektrikli yağ giderme, elektrikli-yılanbalığı, elektriksel bürgütleme, elektriksel iletkenlik, elektriksel işleybilim, etkiyle elektriklenmek, gravimetrik titrimetri, hipergeometrik dağılım, ışıkelektrik ışıkölçer, metrik topolojik uzayı, morfometrik özellikler, muskulus ventrikularis, parasentrik inversiyon, ...

21 harfli

baskılı elektriklenme, doğuştan hipotrikozis, ekonometrik yöntemler, elektrik dipol moment, elektrik titreşimleri, elektrikli çapak alma, elektriksel incesüzme, elektriksel ucaylanım, emretti patrik efendi, enterogastrik refleks, hidroelektrik santral, ışılelektriksel salım, izoelektrik foküsleme, izoelektrik nokta, Pı, izometrik manifoldlar, katadiyoptrik yansıma, kuasi-metrik topoloji, paratrikiyal karsinom, restriksiyon haritası, striknin zehirlenmesi, sugücü elektrik özeği, ...

20 harfli

akrosentrik kromozom, asimetrik federalizm, direnç (elektriksel), dördüncü ventrikulus, ekonometrik ölçütler, elektrik akümülâtörü, elektrik dağıtım ağı, elektrikli bırakıntı, elektrikli gümüşleme, elektrikli kalaylama, elektrikli temizleme, elektriksel çınlanım, elektriksel çiftuçay, elektriksel ışıldama, elektriksel mıknatıs, elektriksel parlatma, elektriksel polarlık, elektriksel titreşim, elektriksel yoğunluk, ısılelektriksel etki, ışılelektriksel etki, ...

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, antitrikomonal ilaç, atrikozis konjenita, benekli lökotrikiya, Buruk elektrik yükü, dumanlı nitrik asit, elektrikli ışıklama, elektrikli parlatma, elektrikli sandalye, elektriksel çevireç, elektriksel geçişim, elektriksel iletken, elektriksel kaplama, elektriksiz kaplama, etnosentrik yönetim, fotometrik inceleme, geometrik izomerler, geometrik zayıflama, hipergeometrik seri, ışıkelektrik etkisi, izoelektrik protein, ...

18 harfli

elektrik alıcıları, elektrik denetimli, elektrik fabrikası, elektrik kataraktı, elektrik rezonansı, elektrik süpürgesi, elektrik yeğinliği, elektrikle ayrışım, elektrikli bırakım, elektrikli dağlama, elektrikli daktilo, elektrikli denetim, elektrikli ısıtıcı, elektrikli kaplama, elektrikli paklama, elektrikli süpürge, elektriksel sinaps, eşelektrik noktası, florotriklorometan, fotoelektrik olayı, gastrik dilatasyon, ...

17 harfli

allopatrik türler, asentrik kromozom, asimetrik solunum, batimetrik harita, Bulgar Patrikliği, bursa kopulatriks, devimsiz elektrik, ekonometrik model, elektrik anahtarı, elektrik boşalımı, elektrik çarpması, elektrik dinamosu, elektrik enerjisi, elektrik gerilimi, elektrik santrali, elektrik yönelimi, elektriklendirmek, elektrikli ısıtma, elektrikli makara, elektriksel çekim, elektriksel çöküm, ...

16 harfli

ağsı lökotrikiya, asimetrik tehdit, barometrik firma, bipolar politrik, devimli elektrik, durağan elektrik, eksantrik kayışı, elektrik çevrimi, elektrik devresi, elektrik direnci, elektrik düğmesi, elektrik fincanı, elektrik kaynağı, elektrik kordonu, elektrik üreteci, elektrik üretici, elektrik yükleme, Elektrikle çekme, elektriklendirme, elektrikleştirme, elektrikli aygıt, ...

15 harfli

allil triklorür, asimetrik bilgi, asimetrik savaş, değişken metrik, eksentrik hücre, Elektrik çeliği, elektrik direği, elektrik döşemi, elektrik erkesi, elektrik feneri, elektrik fırını, elektrik göçümü, elektrik kaçağı, elektrik motoru, elektrik organı, elektrik sayacı, elektrik sayası, elektrik vermek, elektrik yanığı, elektrikli tren, elektriksel güç, ...

14 harfli

baş elektrikçi, benzotriklorür, eksantrik mili, elektrik akımı, elektrik alanı, elektrik almak, elektrik ocağı, elektrik saati, elektriklenmek, elektrikli çit, elektriksizlik, gastrik bezler, geometrik dizi, geometrik eşiz, geometrik seri, izoelektrik pH, proventrikulus, sentrik füzyon, sentrik yaprak, simetrik bilgi, simetrik işlem, ...

13 harfli

artı elektrik, eksi elektrik, elektrik gücü, elektrik teli, elektrik yayı, elektrik yükü, elektrik zili, elektrikçilik, elektriklemek, elektriklenme, elektrikölçer, gastrik çekum, geometrik yer, glossotrikiya, hidroelektrik, hipertrikozis, konstriksiyon, metrik numara, metrik sistem, metriksi uzay, os trikuetrum, ...

12 harfli

ayrık metrik, biyoelektrik, elektrikleme, entrikacılık, epigastrikus, fotoelektrik, helyosantrik, hipotrikozis, ışıkelektrik, ışılelektrik, kuasi-metrik, matriks pili, nitrik oksit, paratrikiyal, pilomatrikom, pseudometrik, triklorotiyo, trikobotriya, Trikodiniyaz, Trikofiriyaz, trikofitozis, ...

11 harfli

arkeometrik, asit sitrik, biyosantrik, digastrikus, elektriksiz, elektrikucu, gastrik pit, geotrikozis, higrometrik, konstriktor, konstriktör, lökotrikiya, metasentrik, metrik uzay, mikrotrikya, monosentrik, nazogastrik, nitrik alan, nitrik asid, nitrik asit, radyometrik, ...

10 harfli

allopatrik, amfitriköz, brokotriks, Dielektrik, egosantrik, elektrikçi, elektrikli, fotometrik, geosantrik, jeosantrik, konsantrik, lofotriköz, mikrotriks, milimetrik, monotriköz, parametrik, patrikhane, peritriköz, poliöstrik, trikaproin, trikiyazis, ...

9 harfli

asimetrik, atrikozis, Bellatrik, boyuntrik, disentrik, eksantrik, ektotriks, endotriks, entrikacı, gastrikus, geometrik, gılistrik, hipotriki, iç metrik, izometrik, monöstrik, multitrik, obstetrik, patriklik, pediatrik, politriki, ...

8 harfli

agastrik, amfitrik, antrikot, asentrik, atrikiya, elektrik, lofotrik, metriksi, monotrik, peritrik, politrik, simetrik, skatriks, striknin, striktür, trikojen, trikosan, trikotaj

7 harfli

atriköz, entrika, gastrik, matriks, sentrik, trikain

6 harfli

Çetrik, çitrik, metrik, patrik, tetrik, trikom

5 harfli

atrik, triko

Kelime Ara