İçinde TUT geçen kelimeler

İçinde TUT geçen kelimeler 1176 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tut aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tut anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TUT geçen kelimeler

25 harfli

bal tutan parmağını yalar, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, boş torba ile at tutulmaz, çanak tutmak (veya açmak), genleşmeli buhar tutucusu, güreş etmek (veya tutmak), kedi olalı bir fare tuttu, tutarlı ve yanaşık normal, tuttuğu dal elinde kalmak, tutumsal (ekonomik) savaş, yazılık tutma zorunluluğu, yorumsal tutarlı tamdeyim, yüzertoplu buhar tutucusu

24 harfli

atıp (veya atmak) tutmak, aza saymak, (aza tutmak), (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) ayakta tutmak, bir tutmak (veya görmek), dizimsel tutarsız önerme, doğrusal tutarsız önerme, dutu komak, (tutu komak), düş tutmak, (tuş tutmak), ikili tutarsızlık eklemi, karıncıl yatın tutturumu, kısımsal sürekli tutarga, ölçeklenemez tutum alanı, sinir buhranına tutulmak, sözü tutkunarak söylemek, tecimsel tutu sözleşmesi, tutunacak bir dal aramak, yan yukarıda koşut tutuş, yorumsal tutarsız önerme, yön dutmak, (yön tutmak), yüz tutmak, (yüz dutmak)

23 harfli

bağırsak-tutamak yalımı, (bir şeyi) gizli tutmak, (birinin) sözünü tutmak, (birinin) yasını tutmak, bulgu belgesinin tutusu, dizimsel tutarlı önerme, el eliyle yılan tutulur, geçersiz tutarlı önerme, halkalı güneş tutulması, ikincil tutsat piyasası, nefesini tutup beklemek, röntgen kaseti tutucusu, tecimsel işletme tutusu, yan-aşağıda koşut tutuş, yorumsal tutarlı önerme

22 harfli

avucunun içinde tutmak, bacakları tutmaz olmak, bağırsakçıl-tutamakçıl, (birine) mum tutturmak, (birini) ayakta tutmak, (birini) mecbur tutmak, değişken boylu tutanak, doğum zinciri tutacağı, döviz deklare tutanağı, dutsaklık, (tutsaklık), düşük tutmalıklı konut, gözetim altında tutmak, ikinci elden tutmanlık, kamu tutumsal girişimi, kendi ağzıyla tutulmak, kontrol altında tutmak, kör bağırsak tutturumu, paçasından tutup atmak, saplı yatın tutturmacı, şöhreti dünyayı tutmak, tercihlerde tutarlılık, ...

21 harfli

abluka altında tutmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir yere) baş tutmak, (birini) deniz tutmak, desteklik boyuttutarı, en büyük tutarlı küme, ereziden tutma vermek, iç tutarlık katsayısı, ipotek altında tutmak, it ağzını kemik tutar, kendiliğinden tutuşma, kovalı buhar tutucusu, mayasız yoğurt tutmaz, metal tutturucu gereç, nüfuzu altında tutmak, plazma tutulma süresi, tut kelin perçeminden, tutarlı önerme kümesi, tutkal sürme makinesi, tutuşturma dağıtıcısı, uzun süreli tutmanlık

20 harfli

ağzıyla kuş tutsa..., akarsu pislik tutmaz, baskı altında tutmak, (bir şey) kir tutmak, boyuttutarda suverme, dışarıda tutulabilme, dört yanından tutmak, döviz beyan tutanağı, dümeni elinde tutmak, epiglottis tutukluğu, (gemi) baş tutamamak, gönlünü serin tutmak, gözden ırak tutulmak, halkalı güntutulması, kapıları açık tutmak, parçalı güntutulması, tutarsızlık derecesi, tutmanlık sözleşmesi, tutumluluk çelişkisi, tutumluluk paradoksu, tutunacak dalı olmak, ...

19 harfli

ağanın eli tutulmaz, (birini) cin tutmak, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, dışarıda tutulamama, elin yeñinde tutmak, göden kımıç tuturum, göğüs zar tutulgası, gölgeli aytutulması, iyeliği saklı tutma, karababaya tutulmak, kendüyi yüce tutmak, kocakarılığı tutmak, ön - yukarıda tutuş, parçalı aytutulması, saklı tutma yazgısı, saplamayla tutturma, tam güneş tutulması, taşınmaz mal tutusu, telsel tutkalcın ur, (toprağın) tutumunu, ...

18 harfli

ağzı dili tutulmak, ayrıcalıklı tutman, bacaklarla tutunma, baş üstünde tutmak, başın aşağa tutmak, birleştirici tutum, çapraz tutuş (kol), dikiş tutturamamak, dutağan, (tutağan), elini çabuk tutmak, ensede tutuş (kol), ergensel tutkunluk, felsefede yantutma, gâvur inadı tutmak, gözden ırak tutmak, gözden uzak tutmak, gözü uyku tutmamak, halkalı tel tutucu, ıspazmoza tutulmak, işlemesiz tutmalık, kancalı tel tutucu, ...

17 harfli

başını dik tutmak, bırakıntı tutması, bir yol tutturmak, böğeleğe tutulmak, çarpıntısı tutmak, dapındırık tutmak, dırıbık tutturmak, el üstünde tutmak, eline tutuşturmak, etekleri tutuşmak, gözaltında tutmak, gözlemci tutanağı, halkalı tutulması, hoşamadıya tutmak, kapanak tutukluğu, kendini tutamamak, köşebaşını tutmak, mantıksal tutanak, öt kını tutturumu, para pul tutmamak, polonya tutulgası, ...

16 harfli

altın pas tutmaz, and dağı tutması, bildiri tutanağı, birbirini tutmaz, buhrana tutulmak, bumbar tutturumu, burun tutturmacı, çift ucun tutmak, çocukluğu tutmak, dışarıda tutulma, dildiliye tutmak, dilini tutamamak, dişlerle tutunma, dutsak, (tutsak), el uciyle tutmak, eli ayağı tutmak, eli ekmek tutmak, eli kalem tutmak, eli silah tutmak, fiziksel tutanak, fiziksel tutunma, ...

15 harfli

aksiliği tutmak, bedduası tutmak, böbrek tutturum, bökelegi tutmak, çalaca tutulmak, çenen tutulsun!, çenesini tutmak, deliliği tutmak, dutalağı tutmak, düzme gön tutar, eksiğini tutmak, elin dek tutmak, gazel tutturmak, gelinlik tutmak, Güneş tutulması, halkalı tutulma, hıçkırık tutmak, idrar tutulması, inkisarı tutmak, ipi uzun tutmak, kapanak tutkusu, ...

14 harfli

alıcısı tutmak, badak tutturum, bombar tutmacı, boncuk tutkalı, bögelek tutmak, böğelek tutmak, buhar tutucusu, büğelek tutmak, bükelek tutmak, bünelek tutmak, büvelek tutmak, caddeyi tutmak, çara tutukluğu, damla tutucusu, dişsel tutulga, dünyayı tutmak, el etek tutmak, elinden tutmak, eteğini tutmak, gizlence tutum, glüten tutkalı, ...

13 harfli

afakan tutmak, ağrısı tutmak, ağzını tutmak, akılda tutmak, alesta tutmak, aşağıda tutuş, avlağı tutmak, avukat tutmak, baba tutasıca, badak tutmacı, bağ tutturumu, bale tutamağı, balık tutkalı, basılı tutmak, boncuk tutkal, buyruk tutucu, bünelek tutma, cihanı tutmak, çala tutulmuş, dakıya tutmak, damarı tutmak, ...

12 harfli

acığı tutmak, ağız tutması, alkış tutmak, alttutmanlık, angidik tutu, arpa tutması, asgari tutar, ateşe tutmak, Ay tutulması, bağcaktutmak, bakır tutmak, barım tutmak, becid tutmak, bedel tutmak, bıllik tutma, boya tutması, boyun tutmak, cızık tutmak, çekiç tutağı, çene tutkusu, çeşni tutmak, ...

11 harfli

acız tutmak, açık tutmak, ağıt tutmak, ağız tutmak, ağrı tutmak, altı tutmak, anıda tutma, arpa tutmak, ayah tutmak, ayak tutmak, ayna tutmak, ayrı tutmak, aytutulması, azık tutmak, baba tutmaz, bağcaktutma, başı tutmak, başta tutuş, Bayraktutan, bıçkı tutar, boya tutmak, ...

10 harfli

adam tutma, ahı tutmak, ala tutmak, aza tutmak, bap tutmak, bar tutmak, bas tutmak, baş tutmak, bet tutmak, boyuttutar, buz tutmak, can tutmak, cığ tutmak, cız tutmak, cin tutmak, çın tutmak, çor tutmak, Çubuktutan, dak tutmak, dem tutmak, dil tutmak, ...

9 harfli

ac tutmak, açık tutu, akçatutuk, baştutarı, bir tutam, çultutmaz, el tutmak, eş tutmak, et tutmak, ev tutmak, iç tutmak, içtutunum, iş tutarı, iş tutmak, kan tutma, kömür tut, Kurttutan, kuş tuttu, not tutma, ot tutmak, ör tutmak, ...

8 harfli

amplitut, Aytutkun, baştutan, baştutar, gaztutma, haptutan, İltutmuş, kantutma, Kartutan, potutotu, tutah ki, tutamlık, tutarcık, tutarlık, tutarsız, tutetmek, tutgetir, tutiname, tutkalcı, tutkallı, tutkunca, ...

7 harfli

Aktutan, aktutma, çortuti, çortutu, tut kap, tutacak, tutagaç, tutağaç, tutağan, tutalak, tutalga, tutalğa, tutalık, tutamaç, tutamah, tutamak, tutamık, tutanak, tutanka, tutarak, tutarca, ...

6 harfli

anatut, durtut, hıştut, hortut, huştut, tut ki, tutarı, tutası, tutaya, tutcak, tutçek, tutgun, tutğal, tutıya, tutiya, tutkaç, tutkal, tutkan, tutkap, tutkuç, tutkun, ...

5 harfli

antut, Artut, Ertut, hutut, katut, ortut, satut, tutaç, tutah, tutaj, tutak, tutam, tutar, tutaş, tutca, tutça, tutdu, Tutel, tuten, Tuter, tutgu, ...

4 harfli

tuta, Tuti, tutu

3 harfli

tut

Kelime Ara