İçinde TUTA geçen kelimeler

İçinde TUTA geçen kelimeler 187 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tuta aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tuta anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TUTA geçen kelimeler

25 harfli

bal tutan parmağını yalar, tutarlı ve yanaşık normal, yorumsal tutarlı tamdeyim

24 harfli

dizimsel tutarsız önerme, doğrusal tutarsız önerme, ikili tutarsızlık eklemi, kısımsal sürekli tutarga, yorumsal tutarsız önerme

23 harfli

bağırsak-tutamak yalımı, dizimsel tutarlı önerme, geçersiz tutarlı önerme, yorumsal tutarlı önerme

22 harfli

bağırsakçıl-tutamakçıl, değişken boylu tutanak, doğum zinciri tutacağı, döviz deklare tutanağı, tercihlerde tutarlılık, tutarlı ilksavlı kuram, tutarlılık özellikleri, tutarsız önerme kümesi, üstün tutarlı tahminci, tutarıklı sinir ağrısı

21 harfli

desteklik boyuttutarı, en büyük tutarlı küme, iç tutarlık katsayısı, it ağzını kemik tutar, tutarlı önerme kümesi

20 harfli

boyuttutarda suverme, döviz beyan tutanağı, (gemi) baş tutamamak, tutarsızlık derecesi

19 harfli

tutarlılık sınaması, uyuşmazlık tutanağı

18 harfli

dutağan, (tutağan), pürüzalır tutamağı, siğdik tutamazlığı, tutarıksı yatıncık, tutarsız kestirici, zorlaalım tutanağı

17 harfli

gözlemci tutanağı, kendini tutamamak, mantıksal tutanak, sıkma boyuttutarı, sözleşme tutanağı, tutamakla çalışma, tutarlı kestirici, tutarlılık hatası, tutarlılık koşulu, tutarsız tahminci, yanıt tutarlılığı

16 harfli

bildiri tutanağı, dilini tutamamak, fiziksel tutanak, gösteri tutanağı, jakson tutargası, kendini tutamama, küme tutarlılığı, pigment tutamama, sidik tutamazlık, tutanak görünümü, tutanak uzunluğu, tutarlı tahminci, tutarlı tamdeyim, üstün tutarlılık, yalaka gön tutar, zayıf tutarlılık

15 harfli

düzme gön tutar, kiralama tutarı, tutarağı tutmak, tutarsız formül, tutarsız önerme

14 harfli

idrar tutamama, seçim tutanağı, tutamcık arası, tutarlı formül, tutarlı önerme, tutarlı sınama, tutarlı tahmin, tutarsızlaşmak

13 harfli

baba tutasıca, bale tutamağı, ışınım tutarı, ışıtaç tutacı, kuram tutarlı, küçük tutarga, tutarık kesen, tutarsızlaşma, tutaş eylemek, üstün tutarlı

12 harfli

asgari tutar, çekiç tutağı, dil tutamağı, içtutarlılık, tutanakçılık, tutarıklayan, yakmaç tutar, yazgaç tutar, yerini tutan, yüz tutamağı

11 harfli

Bayraktutan, bıçkı tutar, dalgı tutar, düğüm tutar, ipçik tutar, iplik tutar, kemik tutar, kepçe tutan, köyer tutar, köyük tutar, Mohr tutacı, Topraktutan, tutam tutam, tutarığımsı, tutarsızlık, tutaş etmek, tutaş olmak, yüztutanağı

10 harfli

boyuttutar, Çubuktutan, el tutacak, iğne tutar, Kılıçtutan, Sakaltutan, tutabilmek, tutam yeri, tutamaksız, tutamazlık, tutamlamak, tutarıkçıl, tutarlılık, tutarsızca, yüze tutan, iğne tutan

9 harfli

baştutarı, bir tutam, iş tutarı, Kurttutan, taş tutar, tutabilme, tutak bal, tutamaçlı, tutamaklı, tutamlama, tutanakçı, tutarıklı, Yurttutan, tutarıksı

8 harfli

baştutan, baştutar, haptutan, Kartutan, tutah ki, tutamlık, tutarcık, tutarlık, tutarsız

7 harfli

Aktutan, tutacak, tutagaç, tutağaç, tutağan, tutalak, tutalga, tutalğa, tutalık, tutamaç, tutamah, tutamak, tutamık, tutanak, tutanka, tutarak, tutarca, tutarga, tutarık, tutarlı

6 harfli

tutarı, tutası, tutaya

5 harfli

tutaç, tutah, tutaj, tutak, tutam, tutar, tutaş

4 harfli

tuta

Kelime Ara