İçinde UM geçen kelimeler

İçinde UM geçen kelimeler 8114 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

um aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. um anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde UM geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, (bir şeyden) mahrum olmak, abomazumda kum toplanması, Actinosphaerium eichhorni, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağzını açıp gözünü yummak, Allah yürü ya kulum demiş, alüminyum giydirilmiş saç, apertura sinum frontalyum, artikulasyo humeroulnaris, Asplenium adiantum-nigrum, atlantoaksiyal uyumsuzluk, bağlantı noktası numarası, bir mum al da derdine yan, bireysel sunum fonksiyonu, Birleşik Arap Cumhuriyeti, borçları ödeyememe durumu, Choanotaenia infundibulum, Cichlosoma nigrofasciatum, cins horoz yumurtada öter, çamurcul kaplumbağagiller, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, ak kuyruk sokumlu ebabil, alaca kumtaşı, alaca gre, Altay Muhtar Cumhuriyeti, aluminyum amonyum sülfat, alüminyum temelli alaşım, anuyumsuz yordam çağrısı, ateşe vursa duman vermez, balantidiyumlu dizanteri, Baylisascaris columnaris, bireysel sunum çizelgesi, birincil yumurta hücresi, Ceratorhinus sumatrensis, Chrysanthemum parthenium, Clostridium histolyticum, Clostridium putrefaciens, coincidentia oppositorum, Contra proferentem Yorum, Cumhuriyet dönemi yazını, ...

23 harfli

(bir işte) tulum çıkmak, açınırlar dizgesi uyumu, akım derken bokum demek, Allah´tan umut kesilmez, alt kadmiyum nötronları, altın yumurtlayan tavuk, alüminyum-bakır alaşımı, Angiostrongylus vasorum, Aphyosemion flamentosum, artı geri dönülen durum, Avrupa Konseyi numarası, baryum antimon tartarat, Batı Trakya Cumhuriyeti, Bitum püskürme makinesi, Bretton Woods kurumları, Brezilya lekeli humması, büyük kum yıları balığı, Ceratophyllum submersum, Ceratophyllus tesquorum, Chiracanthium diversium, Clostridium nigrificans, ...

22 harfli

(birine) mum tutturmak, (birinin) içini okumak, açık oturum yöneticisi, adî deniz kaplumbağası, Aesculus hippocastanum, alopesia sirkumskripta, alüminyum zehirlenmesi, Amblyomma tuberculatum, Ancylostoma americanum, Aphyosemion bivittatum, Aphyosemion nigerianum, araç durumuyla ikileme, atriyal septum defekti, ayçiçeği tohumu kabuğu, bağırsak-bumbar yalımı, bağlaçlı uyrumlu tümce, balık yumurtlama alanı, balonumsu dejenerasyon, baştan candan el yumak, Bosna Sırp Cumhuriyeti, bulutumsu dejenerasyon, ...

21 harfli

absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, acil durum kurtarması, açık okuma alanı, ORF, açık toplum enstitüsü, ağ konuk oturumu açma, Ağırlaştırıcı olumlar, Akdeniz sahil humması, akronematik flagellum, aksesör korpus luteum, altın yumurta mantarı, alüminyumlanmış çelik, Amphioxus lanceolatum, anaya bağlı güç doğum, anormal doğum sancısı, antimikrobik spektrum, Aphyosemion calliurum, asetabulum displazisi, atomik kütle numarası, atretik korpus luteum, Avrupa toplumsal fonu, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, (birine) malum olmak, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, Afrika domuz humması, ağ oturumu görüşmesi, Akdeniz kıyı humması, Akdeniz kum engereği, aluminyum alaşımları, alüminyum örtülü saç, Amblyomma americanum, Amblyomma variegatum, amfizema subkuteneum, Anacridium aegypteam, Anacridium aegypteum, anoreksiya vitulorum, antepartum parapleji, antlaşmaların yorumu, Aphyosemion cognatum, Ascaris lumbricoides, Avrupa toplum modeli, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, (toprağın) tutumunu, abomazum deplasmanı, Acarus folliculorum, acil durum planları, acoustic instrument, ad referandum kabul, ahlaksal sorumluluk, ak yuvarcıl korunum, aktöre toplumbilimi, alavere (tulumbası), aluminyum hidroksit, alüminyumla sırlama, Amblyomma maculatum, Amblystoma tigrinum, Amidostomum anseris, Ancylostoma caninum, anuyumsuz yenilemek, aracı finans kurumu, Ariosoma balearicum, arterya umbilikalis, ...

18 harfli

abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, ağ oturumu çağrısı, akut rumen asidozu, akvaryum ısıtıcısı, Alisma lanceolatum, alüminyum giydirme, Amblyomma hebraeum, Ambystoma tigrinum, Amphistoma conicum, Anethum graveolens, anulus umbilikalis, Arctium tomentosum, arda durum (yatın), artık su durultumu, artikulasyo humeri, artlık-önlük uyumu, aşınma uyumsuzluğu, aşırı soğumuş sıvı, Avrupa cumhuriyeti, Avrupa Uzay Kurumu, ...

17 harfli

a contrario yorum, AB referandumları, abdala malum olur, abdominal solunum, açıl yumul böceği, açısal uyumsuzluk, açışız uyumsuzluk, ağrısız güç doğum, aile toplumbilimi, aktifleşmiş durum, akvaryum filtresi, alt durumlu çiçek, alt solunum grubu, altkavuşma konumu, aluminosilikatlar, aluminyum karbidi, aluminyum pirinci, aluminyum trietil, alüminyum alaşımı, alüminyum emdirme, alüminyum pirinci, ...

16 harfli

abomazum yangısı, ad absurdo yorum, alesital yumurta, aliminyum karbür, Alisma gramineum, almaşık tamdurum, Aluminli çimento, aluminyum asetat, aluminyum bromür, aluminyum florür, aluminyum karbür, aluminyum klorür, aluminyum nitrat, aluminyum sülfat, aluminyum sülfür, alüminyum lehimi, amonyum karbonat, antrum pilorikum, arterya lumbales, artık yumurtalık, arzumanını almak, ...

15 harfli

abanırlar uyumu, abomazum ülseri, Actinosphaerium, açık tohumlular, açınıklar uyumu, aerobik solunum, Akdeniz humması, aksesör ovaryum, aktinyum dizisi, alacalı kumtaşı, Altyumurtalıklı, aluminyum oksit, alüminyum örtme, alüminyum tuncu, amonyum okzalat, amonyum siyanat, anamalcı toplum, aracılı konuşum, Ascaris equorum, asıl olumsuzluk, Aşağıcumafakılı, ...

14 harfli

Actinospharium, açıktohumlular, akıl kumkuması, akvaryum alası, alan sorumlusu, Allium sativum, alt yumurtalık, alüminyum katı, alüminyum taşı, amonyum fosfat, amonyum klorür, amonyum sülfat, Amphiuma means, anamal oluşumu, anotsal koruma, ardlaşık doğum, arpacı kumrusu, art ikiz yumru, aşırı uyumlama, atriyum sifonu, ayahde gurumak, ...

13 harfli

ad durumu eki, adolfaktoryum, aerob solunum, akının durumu, aktinosferyum, akvaryumculuk, alamangumpili, alan koruması, aleykum selam, Allium porrum, alpçın humusu, alüminyumlama, analık durumu, anüs solunumu, arda dursunum, ardsal unutum, Argas brumpti, Armadillidium, Aşağıyumrutaş, aşırı soğumuş, atom numarası, ...

12 harfli

AB uyum fonu, adostum kuşu, ağır solunum, akçalı durum, alfa uranyum, allım pullum, alt glumella, aluminotermi, ana durumlar, Ancylostomum, ankut tohumu, antropodiyum, Ascaris suum, asit fumarol, aspur tohumu, Aşağıdumanlı, aşırı koruma, aşırı soğuma, Avrupa uyumu, aya-boğumcul, aynaşık olum, ...

11 harfli

açık oturum, açık toplum, adminikulum, ağaç koruma, ağduma taşı, ağı korkumu, ağılı duman, ağzı yumulu, ak uyuzumsu, Allium cepa, alt kavuşum, altıboğumlu, amfibyumlar, Amidostomum, Amphiumidae, antebrakyum, antidumping, antidumping, aracı kurum, araç durumu, araya koyum, ...

10 harfli

abstraktum, acetabulum, açık durum, ad libitum, adum atmak, ağır solum, ağzı yumlu, ağzı yumuh, ağzı yumuk, akıcı uyum, akropodyum, aksopodyum, aktinyumlu, akvaryumcu, algal blum, altkavuşum, alum satum, amfitesyum, anaç tohum, anjanbuman, anteridyum, ...

9 harfli

abomassum, acı duman, acundoğum, ad durumu, aglutinum, ağdumlmak, akontiyum, alt filum, alt gluma, alt-filum, aluminyum, alüminyum, amerikyum, amprolyum, ana kurum, androkeum, antiserum, anuyumsuz, apartuman, apotesyum, arboretum, ...

8 harfli

abaşumaz, abomasum, abomazum, aboşumaz, akçılkum, akonitum, aktinyum, akuminat, akvaryum, alelumum, Altınkum, aluminat, aluminit, anukumak, anuyumlu, apsumatı, apsumati, aradurum, araşduma, argument, armonyum, ...

7 harfli

afferum, akarkum, Akduman, Akyumak, albumin, alumina, alundum, amentum, amonyum, ancumen, artumak, arzuman, asdumak, astumak, atriyum, aurumak, avleyum, avlumpa, avrumak, avrumpa, aydumak, ...

6 harfli

acumuk, aferum, agamum, ağduma, ağumak, akumba, akumet, alumel, antrum, artuma, asetum, asuman, aşumah, Atakum, avumak, azurum, Bağlum, baryum, bişuma, bodrum, boylum, ...

5 harfli

ahbum, ahpum, Akkum, album, alkum, Apium, Arkum, Arzum, aslum, avlum, balum, Baume, bavum, bitum, bogum, boğum, bolum, borum, bozum, budum, buğum, ...

4 harfli

acûm, adum, alum, arûm, blum, buma, cuma, cumb, cump, çuma, doum, duma, dûme, dumo, dump, dumu, duum, emum, guma, gume, huma, ...

3 harfli

bum, cum, çum, dum, gum, hum, kum, mum, rum, SUM, şum, tum, uma, UMP, umu, zum

2 harfli

um

Kelime Ara