İçinde UYA geçen kelimeler

İçinde UYA geçen kelimeler 659 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uya aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uya anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde UYA geçen kelimeler

25 harfli

aşırı duyarlılık anjitisi, büyük küçük harfe duyarlı, eğriye eğri doğruya doğru, el durduracı uyarı imleci, kamuya yararlılık vargısı, sıkı sırakoruyan gönderim, suya bakıcı, (suya bakan), süperpankromatik duyarkat, uyaran-karşılık ruhbilimi, uyarlanabilir beklentiler, uyarlanabilir bekleyişler, yansızlıkta kuşkuya düşme, yaprakburunluyarasagiller

24 harfli

bozukluk uyarı çevirgeci, geç tip aşırı duyarlılık, kapakburunluyarasagiller, komşu iti komşuya ürümez, melanosit uyarıcı hormon, ortopankromatik duyarkat, reseptör duyarsızlaşması, VECM düzeyler uyarlaması, yapıtın kamuya sunulması, yaşama uyarlayıcı eğitim, yelkenleri suya indirmek

23 harfli

bağışıklık uyarıcı ilaç, geri döngü uyarlayıcısı, haydan gelen huya gider, soğuğa duyarlı mutasyon, suya varmadan çemrenmek, yavruya bağlı güç doğum

22 harfli

... duygusu uyandırmak, döl yatağı uyarıcıları, duyarlılık çözümlemesi, gangliyon uyarıcı ilaç, kurma algılama uyarısı, laktasyonun uyarılması, nalburunluyarasagiller, ovulasyonun uyarılması, sonuçlara uyarlı ücret, suya sabuna dokunmamak, suyaşçıl (plasmatisch), uyandırım karşıtçılığı, uyanlamak, (oyanlamak), uyarı-propaganda oyunu, uyarlamalı beklentiler

21 harfli

ağıla avluya sığmamak, almaç duyarsızlaşması, androjen duyarsızlığı, aşırı sinir duyarlığı, belirteç duyarlı kart, bilgisayara uyarlamak, birim kök duyarlılığı, dokunma duyarlı ekran, duyarlıkölçümü eğrisi, folikül uyaran hormon, koloni uyarıcı faktör, Leishmania guyanensis, ortokromatik duyarkat, ölçüm koruyan dönüşüm, ölçüştürme uyartıları, salt işitme duyarlığı, uyargıcıl-tepretkicil, uyarıcı katılan silaj, yelkeni suya bırakmak

20 harfli

alan koruyan dönüşüm, buğa badağı uyanğısı, dokuya eşdeğer madde, en çok uyarma ilkesi, güncel uyarı dergisi, hormon uyarıcı madde, ısıya duyarlı mutant, kabul etmeme uyarısı, kamuya sunma yetkisi, konuya göre gruplama, pankromatik duyarkat, pozitif suya yönelim, sırakoruyan gönderim, teknoloji uyarlaması, uyandırım karşıtçısı, uyandırım karşıtlığı, uyarlamalı eniyileme, uyarlamalı yöntemler, yaklaşık çift uyaklı

19 harfli

açı koruyan dönüşüm, ayrışık çift uyaklı, derin uykuya dalmak, duyarkatlama aygıtı, duyarlık fonksiyonu, ebedî uykuya dalmak, farklılık duyarlığı, göz özeği duyarlığı, karşıtlık duyarlığı, kızılaltı duyarkatı, merakını uyandırmak, nostalji uyandırmak, sarı-mavi duyarlığı, sorguya çekme hakkı, uyarılma gizilgücii, uyarlamacı davranış, uyarlamalı bağlaşım, uyarlamalı tahminci, uyur uyanık görüpsü, yön koruyan dönüşüm

18 harfli

birincil uyartılar, boğuntuya getirmek, bozuntuya vermemek, çifte duyarlı sayı, doğumun uyarılması, duyarlık aygıtları, duyarlılık analizi, düzlemduyargalılar, gluten duyarlılığı, güç uyarma nesnesi, halıdokuyan çiçeği, kalbin uyarı odağı, keçeyi suya salmak, kilimi suya salmak, kim vurduya gitmek, kuruntuya kapılmak, oyatlık, (uyatlık), renk uyartı değeri, renk uyartı eğrisi, Scheiner duyarlığı, titreşim duyarlığı, ...

17 harfli

aşırı uyarılırlık, bozuntuya uğramak, can gözün uyarmak, combultuya düşmek, çifteduyargalılar, duyarlık verileri, duyarsızlaştırmak, duzluya mal olmak, imir uyanık olmak, infial uyandırmak, keçeyi suya atmak, kösnül duyarlaşma, nefret uyandırmak, Olgun Uyanış Çağı, radyouyarıcı ilaç, riske duyarsızlık, tekrarlı uyarlama, temas duyarlılığı, tinsel uyarıcılar, topluyaşam süresi, tutuya borç verme, ...

16 harfli

ardışık uyarlama, aşırı duyarlılık, ateşi uyandırmak, çırak uyandırmak, dirimsel uyarlık, doğrudan doğruya, donanım uyarlığı, duyarsızlaştırma, evrilir duyarkat, gaz duyarlı prob, gıda duyarlılığı, güvenlik uyarısı, H ve D duyarlığı, hava-suya alışma, ısı duyarsızlığı, ışığa duyarlılık, ışınuyarı aygıtı, istek uyandırmak, izgesel duyarlık, karışık uyaklama, kayguya yüklemek, ...

15 harfli

akis uyandırmak, aşırı uyarıklık, badak uyargı öz, bağlam duyarsız, bağlama duyarlı, belirsiz uyaran, çapraz uyarlama, çekince uyarısı, çerağ uyandırma, çift duyarlıklı, dokunma duyarlı, duyarkat sayısı, duyarlıklı soru, Duyartüy, Duyaç, etek koruyan ağ, Geç Uyanış Çağı, kazıkça uyarımı, kimyasal uyartı, koşulsuz uyaran, susunuz uyarısı, uyakmağa varmak, ...

14 harfli

ardışık uyaklı, Aşağıpulluyazı, aşırı duyarlık, dirimsel suyaş, doğduya gitmek, duyar kat içte, duyarkat dışta, duyarlaştırıcı, duyarlı piyasa, duyarlık bilim, duyarlık testi, duyarlıkölçücü, duyarlıkölçümü, duyarsızlaşmak, film duyarlığı, gaz uyarılması, gözersel suyaş, haçı suya atma, ışığa duyarlık, kamuya maletme, kamuya oynatım, ...

13 harfli

acı duyarlığı, ASA duyarlığı, askuya çıkmak, BSI duyarlığı, çırağ uyarmak, DIN duyarlığı, dirim uyarsal, doğuya gitmek, doluya dutmak, dutuya durmak, duyarkat yüzü, duyarlaştırma, duyarlı bölge, duyarlı dönem, duyarlı hacim, duyarlık sonu, duyarlıkölçer, duyarlıkölçüm, duyarlılaşmak, duyarsızlaşma, duygu uyanmak, ...

12 harfli

ağzın soğuya, alıcı uyarga, aşırı uyarım, aşırı uyartı, badak uyangı, buçukluyazma, çocukluyanış, dokuyabilmek, duyar tartaç, duyargalılar, duyarkatlama, duyarlılaşma, efsane gûyan, efsane-guyan, eşik uyaranı, etek koruyan, görsel uyarı, güncel uyarı, hata uyarısı, havass-guyan, ışılduyarlık, ...

11 harfli

Armutluyazı, çapraz uyak, çift uyaklı, dabandoruya, dokuyabilme, dört uyartı, duyar bölge, duyarsızlık, düzme kuyan, erken uyarı, kapalı uyak, kaş koruyan, koruyabilme, kulak uyağı, kuru kuruya, kuruyabilme, morluyandım, okuyabilmek, ortada uyak, soluyabilme, suya doymak, ...

10 harfli

artık uyak, buyan dibi, çok uyaklı, dış uyarım, duyabilmek, duyarcalık, duyarlıklı, duyarlılık, duyarsızca, ışığaduyar, iki uyaklı, kanburuyan, kaşkoruyan, kuruyasıca, Kuzuyatağı, okuyabilme, ruyalanmak, suya bakan, suya batma, suyabatmaz, tamak uyan, ...

9 harfli

açık uyak, çift uyak, Dumluyazı, duyabilme, duyar kat, göz uyağı, karasuyak, Kozluyazı, Kumluyazı, Kuruyayla, Kuşluyazı, oşkultuya, renkduyar, Suluyayla, suya uyum, suyakaçan, suyarpuzu, tekuyaklı, uyabilmek, uyalanmak, uyandırma, ...

8 harfli

armuduya, buyalacı, çok uyak, duyarkat, duyarlık, duyarsız, duyartkı, hopluyan, Koruyaka, Kuruyaka, Kuruyazı, Otluyazı, Suluyazı, suyaşmah, Suyatağı, tuyaglığ, tuyamıya, Uluyamaç, Uluyatır, Uluyayla, uyabilme, ...

7 harfli

Akkuyaş, başuyak, buyanni, duruyaz, duyağan, duyarga, duyarlı, guyalık, iç uyak, koruyan, kuruyaz, kuyacak, önuyarı, Uluyazı, uyadmak, uyağmak, uyahmak, uyaksız, uyaktaş, uyalçak, uyalğan, ...

6 harfli

duduya, guruya, içuyak, nûyanı, Okuyan, ortuya, suvuya, şoruya, urhuya, urvuya, uryuya, uyaklı, uyaksı, uyamak, uyangı, uyanık, uyanım, uyanış, uyanma, uyantı, uyanuh, ...

5 harfli

buyañ, buyaz, çuyal, duyar, fuyaa, guyaş, kuyak, kuyan, Kuyaş, kuyaz, Nuyan, oruya, suyam, suyaş, tuyan, uruya, uyaca, uyarı, yuyak

4 harfli

buyâ, guya, ruya, uyağ, uyah, uyak, uyan, uyar, uyat, uyaz

3 harfli

uya

Kelime Ara