İçinde UZUN geçen kelimeler

İçinde UZUN geçen kelimeler 374 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uzun aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uzun anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde UZUN geçen kelimeler

25 harfli

gecikme uzunluğu sınaması, uzun dönem maliyet eğrisi, uzun kulaktan haber almak, uzun kuyruklu balıkgiller, uzun yüzgeçli Peru balığı, uzunkuyruklu-maymungiller, uzunlama omurga yarıklığı

24 harfli

fizyolojik ömür uzunluğu, odak uzunluğu değiştirme, uzun burunlu fare balığı, uzun kuyruklu baştankara, uzun süreli borçlandırma, uzun-kuyruklu baştankara, uzunkuyruklu-balıkgiller, uzunkuyruklumaymungiller, uzunluğuna arkadan geliş

23 harfli

çemberin çevre uzunluğu, çift uzunluklu bağlaşım, çiftkısa- çiftuzun adım, çiftuzun- çiftkısa adım, kısaarası çiftuzun adım, uzun bacaklı makigiller, uzun burunlu sığır biti, uzun dönem sunum eğrisi, uzun kollu maymungiller, uzun konjonktür dalgası, uzun terminal tekrarlar, uzunarası çiftkısa adım, uzunkuyruklu-baştankara, uzunkuyruklubalıkgiller, yumuşak ge (ğ) uzunluğu

22 harfli

Doğu uzun tüylü kedisi, ekolojik ömür uzunluğu, nicem türü ve uzunluğu, uzun dönem değişirliği, uzunkollu-maymungiller, uzunluğuna önden geliş

21 harfli

bocuk domuzuna dönmek, dokuzuncu tür dağılım, uzun başlı sığır biti, uzun kuyruklu kolibri, uzun süreli çevrimler, uzun süreli tutmanlık, uzun-kuyruklu kolibri, uzunkollumaymungiller, yalñızın, (yaluñuzun)

20 harfli

dünyanın ucu uzundur, tadını tuzunu bulmak, uzun gelincik balığı, uzun parmaklı hayvan, uzun-parmaklı hayvan, uzundönem yönlencesi

19 harfli

çatkı kolu uzunluğu, çiftkısa- uzun adım, çiftuzun- kısa adım, gecikmenin uzunluğu, kısaarası uzun adım, koşa kısa uzun adım, koşa uzun kısa adım, normalaltı uzunluğu, orta uzunlukta film, saçı uzun aklı kısa, uzun burunlu ekidna, uzun burunlu maymun, uzun kanatlı yarasa, uzun parmaklıgiller, uzun pervane balığı, uzun yol sürücülüğü, uzun-burunlu maymun, uzun-kulaklı yarasa, uzunarası kısa adım, Uzungüncü bitkiler, uzunlamasına tarama

18 harfli

geri odak uzunluğu, ilerleyen uzunayak, kısa çiftuzun adım, Ögesel uzun kangal, uzun ayaklı yarasa, uzun bacaklıgiller, uzun bellek modeli, uzun burunlu vatoz, uzun çiftkısa adım, uzun dönem çarpanı, uzun dönem eğilimi, uzun dönem etkiler, uzun kulaklı kirpi, uzun kuyruklu kedi, uzun kuyruklu rina, uzun odaklı mercek, uzun süreli belgit, uzun yalazlı kömür, uzun-kuyruklu kedi, uzunbacaklımakiler, uzunburunlu-maymun

17 harfli

Çemberin uzunluğu, dalgalık uzunluğu, dokuzuncu ağırlık, Sancaklıuzunçınar, uzun dönem kısıtı, uzun dönemli plan, uzun süreli ödünç, uzun süreli sayca, uzun vadeli kredi, uzun yol sürücüsü, uzunbacaklıgiller, uzunlamasına veri

16 harfli

birincil uzunluk, dolayısıyla uzun, dolgulu uzunayak, dördüz uzun adım, gecikme uzunluğu, metreyle uzunluk, sekunder uzunluk, tonlama uzunluğu, tutanak uzunluğu, uzun süreli besi, uzun süreli borç, uzun telli lamba, uzun vadeli borç, uzun vadeli plan, uzunayaklıgiller, uzunluğuna eksen

15 harfli

çapraz uzunayak, çember uzunluğu, düzgen uzunluğu, ikincil uzunluk, ipi uzun tutmak, normal uzunluğu, sözcük uzunluğu, uzun bacaklılar, uzun bilekliler, uzun kanatlılar, uzun yol şoförü, yapağı uzunluğu, yararlı uzunluk

14 harfli

ayakla uzunluk, basım uzunluğu, Çapın uzunluğu, çekim uzunluğu, çevre uzunluğu, çevrel uzunluk, dalga uzunluğu, deyim uzunluğu, dişli uzunayak, gizin uzunluğu, kısa uzun adım, kopma uzunluğu, omuzunu vermek, teğet uzunluğu, uzun gagalılar, uzun kısa adım, uzun ömürlülük, uzun uzamadıya, uzunluk birimi, uzunluk ölçüsü, uzunluk sayacı, ...

13 harfli

adım uzunluğu, çiftuzun adım, çok uzun film, eğri uzunluğu, göze uzunluğu, odak uzunluğu, öbek uzunluğu, ömür uzunluğu, özgün uzunluk, uzun dalgalar, uzun durmalık, uzun ivdirici, uzun kemikler, Uzunhasanköyü, uzunluk ölçer, yıl uğursuzun

12 harfli

aslında uzun, aslî uzunluk, bağ uzunluğu, dili uzunluk, dokuzunculuk, göç uzunluğu, gün uzunluğu, kolu uzunluk, lif uzunluğu, tali uzunluk, uzun eylemek, uzun ikinlik, uzun konuşma, uzun kulaklı, uzun oturmak, uzun uzadıya, Uzunahmetler, Uzunaliuşağı, Uzunhasanlar, uzunlamasına, uzunlamasıya, ...

11 harfli

ağ uzunluğu, Dereuzunyer, eli uzunluk, uzun açınık, uzun atlama, uzun beygir, uzun boyulu, uzun derece, uzun hayvan, uzun hikâye, uzun kafalı, uzun kırbaç, uzun koşnil, uzun kuyruk, uzun levrek, uzun musluk, uzun ömürlü, uzun sağınç, uzun süreli, uzun süresi, uzun sürgün, ...

10 harfli

aşırı uzun, azın buzun, boynu uzun, eteği uzun, Sakalıuzun, uzun başlı, uzun boylu, uzun çekim, uzun çizgi, uzun dalga, uzun dişli, uzun dönem, uzun eşşek, uzun etmek, uzun itmek, uzun sesli, uzun şekil, uzun vokal, uzun vuruş, uzunayaklı, Uzuncaburç, ...

9 harfli

burunuzun, darabuzun, dırabuzun, dili uzun, dokuzuncu, kolu uzun, salı uzun, uzun araç, uzun etek, uzun film, uzun hava, uzun hece, uzun olta, uzun öykü, uzun tura, uzun uzak, uzun uzun, uzun ünlü, Uzunahmet, Uzunargıt, Uzunbahçe, ...

8 harfli

domuzuna, eli uzun, otuzuncu, sapıuzun, uzun diş, uzun far, uzun kök, Uzunalan, Uzunaliç, uzunalma, uzunayak, uzunböcü, uzunbucu, Uzunburç, Uzundere, uzuneşek, Uzungazi, Uzunhacı, uzunhava, uzunışık, uzunilik, ...

7 harfli

sapuzun, ucuzuna, Uzunark, Uzunbağ, Uzuncuk, Uzunçam, Uzunçay, Uzundal, uzundiş, Uzungöl, Uzungün, Uzunisa, Uzunkaş, Uzunkol, Uzunköy, Uzunkum, uzunlak, Uzunlar, uzunluk, Uzunoba, Uzunova, ...

6 harfli

upuzun, uzunca, uzunev, uzunik, Uzunlu, Uzunöz, zuzuna

5 harfli

guzun, tuzun, uzunu

4 harfli

uzun

Kelime Ara