İçinde VA geçen kelimeler

İçinde VA geçen kelimeler 7245 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

va aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. va anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde VA geçen kelimeler

25 harfli

(biri) vazifesinden olmak, (birinin) yuvasını yapmak, ad valorem gümrük vergisi, ah vah etmek (veya demek), akyuvar sulandırma pipeti, Allah´a bir can borcu var, alyuvar sulandırma pipeti, arkasından atlı kovalamak, atta, avratta uğur vardır, basınçlı hava birikimliği, başta gavak yilleri esmek, Çekoslavakyanın A57işgali, çürük yapı besi yavaşlığı, damak tavan-yelken onarım, davaların birleştirilmesi, dengesiz geri akış vanası, divan-ı hümayun çavuşları, duvar tırmaşık kuşugiller, ekskavasyo rektogenitalis, ekvatoryal elektron çifti, elini arı kovanına sokmak, ...

24 harfli

(birinin) elinde ... var, Allah (veya Allah´ı) var, Altıncı Koalisyon savaşı, arı bey olan kovana üşer, baklava börek olsa yemem, Basılı hava perçinlemesi, basınçlı havayla soğutma, basınçlı havayla suverme, başında kavak yeli esmek, Beşinci Koalisyon Savaşı, Beta vulgaris var. cicia, beyaz denge (varsayılan), Birinci Koalisyon Savaşı, cehenneme kadar yolu var, çift kollu boru yivaçarı, çok vardiyalı çalıştırma, değer esaslı sübvansiyon, dengeli geri akış vanası, dışsatım sübvansiyonları, Dromaeus novaehollandiae, durumdan vazife çıkarmak, ...

23 harfli

(bir şeye) cevaz vermek, (birini) paravan yapmak, (birinin) üstüne varmak, açık hava oyun araçları, ağzı kulaklarına varmak, ak yuvarsal ateş emlemi, aktivasyon ileti süresi, alyuvar ozmotik direnci, anasını eşek kovalasın!, Angiostrongylus vasorum, anormal vajina akıntısı, anormal vajina kanaması, ardından atlı kovalamak, arı kovanı gibi işlemek, asılı yankıdüzen tavanı, basınç düzenleme vanası, başaklı su civanperçemi, Brassica rapa var. rapa, canavar köpek balıkları, Clausewitz Savaş Kuramı, çıkış-varış çözümlemesi, ...

22 harfli

(birine göre) hava hoş, (birine) pervane olmak, (birinin) havası olmak, (davayı) nakzen görmek, açık hava aydınlatması, ad valorem sübvansiyon, ağlama duvarına dönmek, ahı gitmek vahı kalmak, an sapıklığı varsayımı, Anthus novaeseelandiae, asılı metalik ağ tavan, Atina-Sparta savaşları, av hayvanları (karada), Aynalıkavak antlaşması, Bacteriodes gingivalis, bağırsak invaginasyonu, bir Köroğlu, bir Ayvaz, bir şeklin varyantları, birincil bağışık cevap, boğaz içinde kavga var, büyük kavak tekeböceği, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (bir şeyin) aması var, (birine) zevali olmak, abdominal ovaryektomi, aklı zıvanadan çıkmak, Alman savaş suçluları, ammonotelik hayvanlar, anunâsika ve anusvâra, Arap İsrail savaşları, Avusturya vadi sığırı, azgınlığın yavaşıması, bağışık cevap genleri, basınç düşürme vanası, başpehlivanlık kemeri, besi yavaşlığı çiriği, beyin yarım yuvarları, bir sesin varyantları, bir varmış bir yokmuş, Birinci Körfez Savaşı, cıva buğulu ışık yayı, cıva difüzyon pompası, ...

20 harfli

(bir şey) hava almak, açıklar livası olmak, ağır vasıta ehliyeti, âile şirket-i emvâli, ak yuvarcalı et urca, akyuvarcıl kansızlık, alkol duvarını aşmak, Amblyomma variegatum, anatomia komparativa, Ankara meydan savaşı, antesedan yarma vâdi, Aphanomyces invadans, artritis suppurativa, Asvan barajı projesi, aşırı yavaş sineması, Avrupa Adalet Divânı, bakteriyolojik savaş, balık kavağa çıkınca, baş üstünde yeri var, bervanik - berkanik:, Birinci Çeçen Savaşı, ...

19 harfli

(hava) ayaza çekmek, A Nevanlinna sınıfı, abızamzak çamkavak, açık hava tiyatrosu, ağıryuvar, ağırküre, ak yuvar artımsızlı, ak yuvarcıl korunum, aktivasyon enerjisi, akyuvar kemotaksisi, ana hava dönüş yolu, ana hava giriş yolu, Anadolu sıvacı kuşu, Anomolopteryx parva, aşırı yavaş çevirim, avazı çıktığı kadar, Avrupa Konvansiyonu, Avrupa vatandaşlığı, aynalı galvanometre, baldır paça sıvamak, Basılı hava sandığı, Basılı hava tokmağı, ...

18 harfli

açık hava öğretimi, açık hava sineması, açıkhava tiyatrosu, ağız tavanı yarığı, ağrılı ak sııvartı, ak yuvar artıklığı, ak yuvar çoğaltısı, aktivasyon hormonu, akvaryum ısıtıcısı, akyuvar inklüzyonu, alyuvar çökme hızı, Amerikan iç savaşı, arayüz kart yuvası, arka dingil kovanı, artımsız akyuvarca, at var, meydan yok, Atina Konvansiyonu, avaz avaz bağırmak, Avrupa savaş uçağı, ayıya kaval çalmak, ayrılıkçı savaşlar, ...

17 harfli

(biri) hava almak, açık Öklit yuvarı, ad valorem tarife, Afganistan savaşı, ağzı var dili yok, ak yuvar çoğalımı, ak yuvar eksilimi, ak yuvarcıl döküt, ak yuvarcıl sezik, aktivatör protein, akvaryum filtresi, akyuvar artımcalı, akyuvar azalımcıl, akyuvar şivşirimi, akyuvar yıvgalamı, akyuvarcıl derice, alafranga tuvalet, algısal tümevarım, arterya vajinalis, Austerlitz savaşı, ava giden avlanır, ...

16 harfli

açık hava müzesi, açıkhava basıncı, ad valorem vergi, Aedes varipalpus, ahvâl-i şahsiyye, ak yuvacıl emlem, ak yuvar azalımı, ak yuvar eriyiki, ak yuvar eriyimi, ak yuvar türeten, aksesuvar masası, akut evre cevabı, akyuvar türemcil, akyuvar üremceli, akyuvarcıl emlem, alaturka tuvalet, alyuvar aplazisi, anamnestik cevap, anlaşmaya varmak, antiinflamatuvar, anulus vaginalis, ...

15 harfli

açık hava okulu, Afgan iç savaşı, Afyon savaşları, ak yuvar emlemi, ak yuvar sayımı, ak yuvar türemi, ak yuvar üremli, aksesör ovaryum, akyuvar azalımı, akyuvar eriyimi, akyuvar formülü, akyuvar öldüren, alt hava yuvarı, Altı Gün Savaşı, Amblyomma ovale, Amerikan vaşağı, Antep baklavası, Aralık cıvatası, ardından varmak, arterya ovarika, asimetrik savaş, ...

14 harfli

açıkhava resmi, açıklar livası, ağız kavaflığı, akça suvartısı, akvaryum alası, akyuvar artımı, akyuvar eriten, akyuvar geçimi, akyuvar kıranı, akyuvar pipeti, alfa varsayımı, Allah´a yalvar, alyuvar artışı, alyuvar pipeti, alyuvar yapımı, anavaşi dalyan, anüs vajinalis, arvat halayığı, aşağı varılmak, avadan çantası, avanah ıslatan, ...

13 harfli

adanmış vakıt, ağaç çuvaldız, ağlama duvarı, ağzı varmamak, ahlaki vazife, ak yuvar göçü, ak yuvarcacıl, akvaryumculuk, akyuvar üremi, alavant etmek, alerjik cevap, Alışık cıvata, Aliçopehlivan, althavayuvarı, alveol duvarı, anadan rahvan, Ananas sativa, andaval palaz, andavat palaz, ANOVA tablosu, arabalı vapur, ...

12 harfli

Acem helvası, açılır tavan, Adova savaşı, Agfa-Gevaert, ak yuvarcalı, aKgavaK gızı, akyuvar göçü, alarm cevabı, Amerikanvari, andavallılık, araba vapuru, aşağı havası, Aşağıcivanlı, Aşağıkavacık, Aşağıkovacık, Aşağıvarlıca, avans çekmek, avans vermek, avantajlılık, avantasızlık, avara durmak, ...

11 harfli

abrozavanlı, ağaç cıvata, ağır vasıta, ağız kavafı, ağşamsevası, ağzı havada, ağzı havalı, ak yuvarcık, ak yuvarcıl, aksesuvarcı, akşam vakti, al pehlivan, alet edevat, altın varak, alvan kağıt, alvar eriği, amme davası, amotivasyon, arep şivanı, arta varmak, arvad almah, ...

10 harfli

Abdülcevat, Abdülvahap, Abdülvahit, abisal ova, açık yuvar, açıkhavacı, adil savaş, ağa divanı, ağır yuvar, ahir vakit, akca kavak, akça kavak, akit vaadi, Akkovanlık, aktivasyon, akvaryumcu, alavartacı, Amia calva, ana davarı, ana hayvan, anahavalık, ...

9 harfli

acı kavak, aç alavan, açık hava, Adilcevaz, Agavaceae, ağır hava, akçakavak, Akçavakıf, aktivatör, akvamarin, akvatinta, akyuvarca, alavalmak, alavatlık, alçak ova, Alisayvan, Altınayva, ana dıvar, ana duvar, ana vatan, andavallı, ...

8 harfli

acalavan, adjuvant, ak yuvar, ak zuval, Akçayuva, akleyvaz, aksuvata, akvarist, akvaryum, alavanda, alavantı, Altınova, ana yuva, anavaşya, anavatan, Armutova, arvatbaz, atavatan, avadancı, avanakça, avangart, ...

7 harfli

abiheva, abuhava, adı var, Adımova, ahırvan, ak sıva, Akcivan, Akçaova, akçavak, Akdivan, akgavak, akkavak, akvarel, Akvarol, akyavan, akyavaş, akyuvar, Alakova, alyuvar, anavalı, andaval, ...

6 harfli

abovva, Adıvar, ah vah, ahuvah, akbuva, Akyuva, alavaç, alavat, alavaz, alvala, ANCOVA, anvalı, arsuva, Artova, arvana, avadan, avadik, avalah, avalak, avalca, avalla, ...

5 harfli

acava, acuva, ahval, akova, akvam, alvac, alvar, ANOVA, arvad, arvah, arvan, arvat, asıva, asvap, asvat, aşvan, avade, avana, avane, avans, avara, ...

4 harfli

ağva, akva, arva, auva, avaç, avad, avak, aval, avam, avan, avar, avat, avaz, ayva, azva, bava, beva, buva, cava, cıva, civa, ...

3 harfli

ava, ova, uva, vaa, vaç, vad, vae, vah, Val, Van, var, vaş, vat, vav, vay, vaz

2 harfli

va

Kelime Ara