İçinde VARS geçen kelimeler

İçinde VARS geçen kelimeler 88 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde VARS geçen kelimeler

25 harfli

mıknatıslı varsıllaştırma

24 harfli

beyaz denge (varsayılan)

23 harfli

ak yuvarsal ateş emlemi, sınırlayıcı varsayımlar, üzümyuvarsal ağısız aşı

22 harfli

an sapıklığı varsayımı, elde avuçta (ne varsa), pH partisyon varsayımı

21 harfli

değişmezlik varsayımı, doyumsuzluk varsayımı, mobil almaç varsayımı

20 harfli

farksızlık varsayımı, geçişlilik varsayımı, kızılyuvarsal boruca, ne hâli varsa görsün, olgunlaşma varsayımı, pekiştirme varsayımı, pH dağılım varsayımı

19 harfli

ek varsayım yöntemi, kol-bacak varsaması, varsa ... yoksa ..., varsayımsal değişim

18 harfli

marsama, (varsama), varlıksal varsayma, Yin-Yang varsayımı

17 harfli

aynılık varsayımı, bakışım varsayımı, bulgusal varsayım, simetri varsayımı

16 harfli

bulutsu varsayım, deneme varsayımı, varsayılan değer, Wobble varsayımı

15 harfli

Coase varsayımı, sıfır varsayımı, sürey varsayımı, varsayım sınama, varsıllaştırmak, yuvarsal sapınç

14 harfli

alfa varsayımı, Beta varsayımı, gama varsayımı, kuvars ışıtacı, kuvars lambası, ne kadar varsa, varsayım kurma, varsıllaştırma, yuvarsal dalga

13 harfli

varsayabilmek, varsayış kipi, yuvarsal burç, yuvarsı eklem, yuvarsı kemer

12 harfli

kuvars saati, neosalvarsan, varsayabilme, varsıllaşmak, yuvarsı tane

11 harfli

duvarsedefi, varsayılmak, varsayımsal, varsıl erki, varsıllaşma

10 harfli

varsak (I), varsayılan, varsayılma, varsayımlı, varsıl erk, varsıl töz, varsılerki

9 harfli

kuvarssız, varsay ki, varsaymak, varsıllık

8 harfli

kuvarsit, kuvarslı, varsayım, varsayma, yuvarsıl

7 harfli

varsağı, varsama, varsanı, Varsayı, yuvarsı

6 harfli

kuvars, varsam, varsıl

5 harfli

varsa

Kelime Ara