İçinde VENA geçen kelimeler

İçinde VENA geçen kelimeler 221 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

vena aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. vena anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde VENA geçen kelimeler

25 harfli

ostia venarum pulmonalium, ostium vena kava kaudalis, sulkus vena kava kaudalis, vena abdominalis kaudalis, vena aurikularis kaudalis, vena aurikularis profunda, vena epigastrika kaudalis, vena kollateralis ulnaris, vena mezenterika kaudalis, vena perinealis ventralis, vena rekurrens interossea, vena sirkumfleksa skapula, vena subkutenea abdominis, vena vajinalis aksessorya

24 harfli

vena dorsalis klitoridis, vena etmoidalis eksterna, vena hemiazigos sinistra, vena interossea kaudalis, vena interossea kommunis, vena kollateralis mediya, vena labiyalis inferiyor, vena labiyalis superiyor, vena palatina dessendens, vena perikardiakofrenika, vena perinealis dorsalis, vena profunda klitoridis, vena sefalika aksessorya, vena servikalis profunda, vena skapularis dorsalis, vena skrotalis ventralis, vena temporalis profunda, vena vezikalis kranyalis

23 harfli

sulkus vena umbilikalis, vena frenika kranyyales, vena hemiazigos dekstra, vena labiyalis dorsalis, vena laringea kranyalis, vena palatina assendens, vena profunda antebraki, vena pudendoepigastrika, vena rektalis kranyalis, vena skrotalis dorsalis, vena tibyalis kranyalis, vena tiroidea kranyalis, vena torasika lateralis, vena vezikalis kaudalis, vena yugularis eksterna

22 harfli

vena aksillobrakiyalis, vena duktus deferentis, vena gastrika sinistra, vena glutea kranyyalis, vena interossea kruris, vena kaudalis dorsalis, vena klitoridis mediya, vena rektalis kaudalis, vena rekurrens ulnaris, vena sakralis mediyana, vena serebri ventrales, vena tibyalis kaudalis, vena tiroidea kaudalis, vena torasika eksterna, vena transversa fasiyi, vena transversa kubiti, vena yugularis interna

21 harfli

karaciğer kapı venası, sinus venarum kavarum, vena frenika kaudalis, vena gastrika dekstra, vena gastroduodenalis, vena genus dessendens, vena palpebra tersiya, vena profunda femoris, vena pudenda eksterna, vena safena lateralis, vena safena mediyalis, vena serebri dorsales, vena torasika interna, vena vezikalis mediya

20 harfli

Heteropoda venatoria, posteriyor vena cava, vena angularis okuli, vena azigos sinistra, vena bazivertebrales, vena bulbi vestibuli, vena dorsales lingue, vena gastrika breves, vena glutea kaudalis, vena iliaka eksterna, vena iliaka kommunis, vena iliakofemoralis, vena kava kranyyalis, vena kostoservikalis, vena lingualis impar, vena mediyana kubiti, vena penis kranyalis, vena profunda fasiyi, vena profunda lingua, vena rektalis mediya, vena supraskapularis, ...

19 harfli

sinus vena bukkalis, vena angularis oris, vena azigos dekstra, vena brakiosefalika, vena bronkoözofagea, vena dorsalis pedis, vena dorsalis penis, vena iliaka interna, vena infraorbitalis, vena interdigitalis, vena kolika dekstra, vena konjunktivales, vena laringea impar, vena lateralis nazi, vena mediyastinales, vena muskulofrenika, vena palatina mayor, vena palatina minor, vena profunda braki, vena profunda penis, vena stilomastoidea, ...

18 harfli

Thebesian venaları, vena cava inferior, vena cava superior, vena dorsalis nazi, vena kava kaudalis, vena kava sendromu, vena kolika mediya, vena kordis mediya, vena kordis minima, vena krikotiroidea, vena lingofasyalis, vena omobrakiyalis, vena serebri magna, vena sfenopalatina, vena subskapularis

17 harfli

foramen vena kava, vena iliolumbalis, vena interlobares, vena kordis magna, vena kordis parva, vena kramesterika, vena penis mediya, vena sublingualis, vena suprarenales, vena vestibularis

16 harfli

vena bisipitalis, vena bulbi penis, vena glandulares, vena glandularis, vena maksillaris, vena masseterika, vena obturatorya, vena oksipitalis, vena pankreatika, vena pterigoidea, vena retikularis, vena submentalis, vena umbilikalis, vena vertebralis

15 harfli

plika vena kava, vena aksillaris, vena brakiyalis, vena ileokolika, vena klitoridis, vena lakrimalis, vena prostatika, vena pulmonales

14 harfli

vena bronkales, vena emissarya, vena femoralis, vena frontalis, vena kornualis, vena labirinti, vena lingualis, vena sentrales, vena sigmoidea, vena subklavya, vena üretralis, vena vajinalis, vena vortikoza, vena yeyunales

13 harfli

vena bukkalis, vena diploisa, vena faringea, vena fasyalis, vena hepatisa, vena lienalis, vena lumbales, vena mediyana, vena mentalis, vena palatina, vena poplitea, vena sefalika, vena siliares, vena spinales

12 harfli

Avena sativa, vena kutanea, vena malaris, vena serebri, vena sistisa, vena ulnaris, vena uterina

10 harfli

müdevvenat, mükevvenat, vena genus, vena penis, vena porta, vena renis

9 harfli

Kevenağıl, vena ilei, vena taşı

8 harfli

Cilvenaz

7 harfli

Güvenay, Sevenay

4 harfli

vena

Kelime Ara