İçinde VİNİ geçen kelimeler

İçinde VİNİ geçen kelimeler 207 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde VİNİ geçen kelimeler

25 harfli

dağsal oluşum devinimleri, devinimsiz örtülü görüntü, özdevinimli biçimlendirme, özdevinimli ölçeklendirme, özdevinimli veri ipuçları, özdevinimli yapılandırmak, polivinil alkol çözeltisi, vinil siklohekzen dioksit, vinil-ß-etoksietil sülfür

24 harfli

özdevinimli askıya almak, özdevinimli pozlandırmak, özdevinimli vekil betiği, özdevinimli yerleştirmek

23 harfli

devinimsiz kafalı teker, düşüncül devinim görüşü, n-bütil vinil eter, BVE, Newton devinim yasaları, özdevinimli geri sarmak, özdevinimli güncellemek, özdevinimli pozlandırma, özdevinimli veri koruma, regiones membri pelvini, singulum membri pelvini, sürekli devinim biçmesi, sürekli devinimli alıcı

22 harfli

aralı devinim düzeneği, devinimsiz örtülü film, hızlandırılmış devinim, muskuli membri pelvini, özdevinimli arşivlemek, özdevinimli iliştirmek, özdevinimli yanıtlamak, yarı özdevinimli alıcı

21 harfli

2-Vinil-5-etilpiridin, aralı devinim dişlisi, devinimli örtülü film, hızlı tersine devinim, özdevinimli ayarlamak, özdevinimli bekletmek, özdevinimli düzeltmek, özdevinimli karartmak, özdevinimli kaydetmek, özdevinimli metin adı, özdevinimli sıralamak, polivinil klorür, PVC, sestoplar devinimleri, tam özdevinimli alıcı, Vinil etilhekzil eter, yalın uyumcul devinim, yavaşlatılmış devinim

20 harfli

anlatımlı devinimler, Brown devinim süreci, çevrimsel devinimler, doğal nüfus devinimi, özdevinimli bağlantı, özdevinimli beslemek, özdevinimli çağırmak, özdevinimli gizlemek, özdevinimli karartma, özdevinimli kaydırma, özdevinimli odaklama, özdevinimli (olarak), poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC

19 harfli

devinimsel akmazlık, devinimsiz bakımlık, devinirlik aktarımı, doğrusal devinirlik, dolancal devinirlik, evini yapana yardım, ivini divini bilmek, izobutil vinil eter, izobütil vinil eter, ossa membri pelvini, özdevinimli ayarlar, özdevinimli başlama, özdevinimli besleme, özdevinimli biçimde, özdevinimli düzenek, polivinil reçineler, sıkıştırma devinimi, tek resimli devinim, ters devinim algısı, vinil izobütil eter, vinil triklorosilan

18 harfli

devinimli bakımlık, evresel devinimler, özdevinimli boşluk, özdevinimli ilinti, özdevinimli netlik, özdevinimli seçili, özdevinimli seçmek, özdevinirleştirmek, polivinil prolidon, vinil etil hekzoat, vinil n-bütil eter, vinilidin reçinesi, yörüngesel devinim

17 harfli

açısal devinirlik, alıcı devinimleri, devinimli sayışım, görünüşte devinim, hareket (devinim), hızlı düz devinim, ilkdevinim motoru, nüfus devinimleri, özdevinimli alıcı, özdevinimli arşiv, özdevinimli geçme, özdevinimli takma, özdevinimli vezne, özdevinimli yanıt, toplumsal devinim, vinil etilpiridin, vinil plastikleri, vinil siklohekzen

16 harfli

devinimde uyuşum, devinimli büklüm, dönemsel devinim, döner devinirlik, duraksız devinim, düşünce devinimi, eksensel devinim, Gel-git devinimi, istençli devinim, metil vinil eter, özdevinimli ayar, özdevinimli odak, poli vinilklorür, Rivini kanalları, vinil metil eter, vinil propiyonat, vinilidin florür, vinilidin klorür

15 harfli

anamal devinimi, etil vinil eter, ofis özdevinimi, özdevinimli bağ, polivinil alkol, polivinilasetat, polivinilklorid, polivinilklorür, rasgele devinim, sonlu özdevinir, sür-git devinim, sürekli devinim, sürülen devinim, tersine devinim, tümlevini almak, uyumcul devinim, vinil etil eter, vinil triklorür

14 harfli

Brown devinimi, devinim evresi, devinim yollan, devinimli örtü, dönme devinimi, durmaz devinim, günlük devinim, ivmeli devinim, karşıt devinim, özdevinimlemek, polivinilalkol, vinil asetilen, vinil bileşiği, vinil karbazol, yıllık devinim

13 harfli

aralı devinim, Bown devinimi, düşey devinim, küme devinimi, müdür muavini, nervi pelvini, polivinileter, şoför muavini, vinil bütirat, vinil piridin, vinil stearat, zorla devinim

12 harfli

devinimbilim, havadevinimi, katı devinim, vinil asetat, vinil florür, vinil klorür, vinil toluen

11 harfli

düz devinim, özdevinimli

10 harfli

devinimsiz, devinirlik, öz devinim, sevinilmiş, viniklorür, vinil eter

9 harfli

darvinism, devinimli, divinimek, özdevinim, özdevinir, vinilleme

7 harfli

asvinik, çivinik, devinik, devinim, deviniş, seviniş

5 harfli

vinil

Kelime Ara