İçinde VO geçen kelimeler

İçinde VO geçen kelimeler 407 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde VO geçen kelimeler

25 harfli

Cramér-von Mises sınaması, Jevons kayıtsızlık yasası, parvovirüs enfeksiyonları, pleksus nervorum spinalum, sistema nervozum sentrale, traktus olivoserebellaris

24 harfli

Jevons farksızlık yasası, von Kossa boyama yöntemi, von Willebrand hastalığı

23 harfli

Cephalacanthus volitans, Cochliomyia hominivorax, granüler vulvovajinitis, Jevons tek fiyat yasası, kartilago vomeronazalis, nekrotik vulvovajinitis, rölatif hipovolemik şok, volkmann (biçimsizliği)

22 harfli

Dactylopterus volitans, Recurvirostra avocetta, volframlı keski çeliği, von Willebrand faktörü

21 harfli

Dolichonyx oryzivorus, Echinostoma revolutum, konjunktivooralostomi, Microfilaria volvulus, voges-proskauer testi

20 harfli

Calliphora vomitaria, Calliphora vomitoria, Galeopithecus volans, Galeopitheque volans, konjunktivorinostomi, lakto-ovo-vejetaryen, levorotatuvar izomer, nervus vomeronazalis, organum vomeronazale, sıyırma voltametrisi, volumetrik yöntemler

19 harfli

Echinococcus vogeli, Hofman voltametresi, intestinal volvulus, involüsyon formları, Meleagris gallopavo, moleküler evolusyon, Onchocerca volvulus

18 harfli

Afanasyevo kültürü, ağzına volta almak, Avogadro değişmezi, bağırsak volvulusu, eksicik voltölçeri, Exocoetus volitans, levometadil asetat, ovogonlu mantarlar, rölatif hipovolemi, Sütçü Devon sığırı, Volkmann sayrılığı, Volterra çekirdeği, Volterra operatörü, volvulus intestini, von Brunn yuvaları

17 harfli

Andronovo kültürü, Evolusyon teorisi, evolüsyon teorisi, gingivostomatitis, involütif dağılım, karnivor bitkiler, konjunktivoplasti, ligamentum vokale, Pavoncella pugnax, prosessus vokalis, provoke ovulasyon, Provolone peyniri, Turdus viscivorus, Volkmannkanalları, voltametrik dalga, volumetrik analiz, Vormela peregusna

16 harfli

Crenilabrus pavo, Devonkral kedisi, Filaria volvulus, fotovoltaik etki, gastrik volvulus, gingivoglossitis, Isospora rivolta, kumulus ovoforus, muskulus vokalis, ovogon dağarcığı, Saturnia pavonia, stratum nervozum, vokal kordektomi, volkan çıkartısı, Volterra açılımı, volumetrik pipet, volümetrik balon, voynuk seraskeri

15 harfli

ajan provokatör, Avogadro sayısı, Avogadro yasası, hipovolemik şok, Musca vomitoria, nöbetlik voynuk, ovolitli kalker, Pernis apivorus, Pteromys volons, Thalassoma pavo, volfram alaşımı, volkansal külte, Volkmann kanalı, voltasını almak, volutin granülü, vorteks pilorum

14 harfli

Babesia vogeli, Convolvulaceae, Cycas revoluta, devokalizasyon, Flavobacterium, labiyum vokale, makroevolüsyon, mide volvulusu, mikroevolüsyon, ovo-vejetaryen, Ovoides fahaka, Pavo cristatus, Pegasus volans, sanguinivorluk, sulkus vomeris, toj voj getmek, vena vortikoza, volfram çeliği, volfram karbür, volkan bombası, voltaya geçmek, ...

13 harfli

elektron volt, elektron-volt, Evolen sığırı, Jevons yasası, kavonozsallık, levo-, laevo-, levol alaşımı, Parvovirüsler, plika vokalis, provokatörlük, tirhos vohozu, voleybolculuk, voli çevirmek, volkan çakılı, voltaik hücre

12 harfli

ağnadıvormak, Aspius vorax, aşırı voltaj, bayılıvormak, denatürasvon, devon dönemi, Devon sığırı, Draco volans, elektronvolt, evolusyonizm, Flavobakteri, flavoksantin, flavoprotein, levorotatori, ovoviviparus, pars nervosa, Parvoviridae, Pavo muticus, ünlü ~ vokal, Volta gözesi, volta vurmak, ...

11 harfli

ala vomeris, Calvo Şartı, govof etmek, govof olmak, Insectivora, İnsectivora, koevolusyon, konvolusyon, konvolüsyon, lağvolunmak, neck volute, ovovitellin, provokasyon, tidal volüm, vodurdanmak, vokal müzik, vokal uyumu, volframtaşı, voli ağları, voli vurmak, volkan gazı, ...

10 harfli

detritivor, espressivo, gingivozis, hipovolemi, insektivor, invertivor, involukrum, involüsyon, karnivorus, konvolutus, lağvolunma, lavotlamak, ovovivipar, pivoksikam, planktivor, polivoltin, provokatör, sevofluran, uzun vokal, vodurdamah, volâ etmek, ...

9 harfli

atıvormek, avoparsin, Carnivora, devoniyen, diklorvos, evolusyon, evolüsyon, favorisiz, izoflavon, lağvolmak, lepidovor, mahvolmak, ovoflavin, ovotestis, suvoymalı, trivoltin, ünivoltin, vokabüler, volframit, voli yeri, volkanizm, ...

8 harfli

bentivor, bivoltin, detrivor, dömivole, favorili, garavola, herbivor, karnivor, kırdovoç, kilovolt, lağvolma, larvivor, lâvolmah, levodopa, mahvolma, okûvomak, os vomer, ovogenez, parvolin, ravokain, revolver, ...

7 harfli

algivor, avokado, devonik, in vivo, involüt, limivor, oblivon, omnivor, ovosfer, ovospor, pisivor, provoke, salivon, televon, telivon, vokalis, volaris, volemik, volfram, voltluk, volutin, ...

6 harfli

bravvo, favori, havôle, hovora, karvon, konvoy, ovogon, ovolit, ovoliz, ovosit, pıravo, talvor, vodvil, volkan, voltaj, voltan, voltin, volume, volute, Volvox, vombat, ...

5 harfli

avort, bravo, çavon, davol, devon, gavot, kovoz, lavot, livon, livor, ovoit, ovonk, salvo, savoh, suvoy, şivor, tavoh, vôhah, vokal, volan, volar, ...

4 harfli

avôç, duvo, havo, sevo, vôha, voks, vola, vole, voli, volt, vore, voyn

3 harfli

avo, voa, vôh, vol, vov, voy, voz

2 harfli

Kelime Ara