İçinde VOL geçen kelimeler

İçinde VOL geçen kelimeler 167 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

vol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. vol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde VOL geçen kelimeler

23 harfli

Cephalacanthus volitans, rölatif hipovolemik şok, volkmann (biçimsizliği)

22 harfli

Dactylopterus volitans, volframlı keski çeliği

21 harfli

Echinostoma revolutum, Microfilaria volvulus

20 harfli

Galeopithecus volans, Galeopitheque volans, sıyırma voltametrisi, volumetrik yöntemler

19 harfli

Hofman voltametresi, intestinal volvulus, involüsyon formları, moleküler evolusyon, Onchocerca volvulus

18 harfli

ağzına volta almak, bağırsak volvulusu, eksicik voltölçeri, Exocoetus volitans, rölatif hipovolemi, Volkmann sayrılığı, Volterra çekirdeği, Volterra operatörü, volvulus intestini

17 harfli

Evolusyon teorisi, evolüsyon teorisi, involütif dağılım, Provolone peyniri, Volkmannkanalları, voltametrik dalga, volumetrik analiz

16 harfli

Filaria volvulus, fotovoltaik etki, gastrik volvulus, Isospora rivolta, volkan çıkartısı, Volterra açılımı, volumetrik pipet, volümetrik balon

15 harfli

hipovolemik şok, ovolitli kalker, Pteromys volons, volfram alaşımı, volkansal külte, Volkmann kanalı, voltasını almak, volutin granülü

14 harfli

Convolvulaceae, Cycas revoluta, makroevolüsyon, mide volvulusu, mikroevolüsyon, Pegasus volans, volfram çeliği, volfram karbür, volkan bombası, voltaya geçmek

13 harfli

elektron volt, elektron-volt, Evolen sığırı, levol alaşımı, voleybolculuk, voli çevirmek, volkan çakılı, voltaik hücre

12 harfli

aşırı voltaj, Draco volans, elektronvolt, evolusyonizm, Volta gözesi, volta vurmak, volume level, volume pedal

11 harfli

koevolusyon, konvolusyon, konvolüsyon, lağvolunmak, neck volute, tidal volüm, volframtaşı, voli ağları, voli vurmak, volkan gazı, volkan külü, volkan tüfü, vollastonit, volontarist, volontarizm, volta atmak, Volta çifti, voltamogram, volume knob

10 harfli

hipovolemi, involukrum, involüsyon, konvolutus, lağvolunma, polivoltin, volâ etmek, voleybolcu, volfkanalı, volt ölçer, Volta pili, voltametre, voltametri, voltaölçer, volvulozis

9 harfli

evolusyon, evolüsyon, lağvolmak, mahvolmak, trivoltin, ünivoltin, volframit, voli yeri, volkanizm, volt hızı, voltamper, voltmetre, voltölçer, volümetri

8 harfli

bivoltin, dömivole, garavola, kilovolt, lağvolma, lâvolmah, mahvolma, parvolin, revolver, solvoliz, volatmak, voleybol, voli ağı, volkanik, voltajlı, volvulus

7 harfli

involüt, volaris, volemik, volfram, voltluk, volutin, volvoks

6 harfli

havôle, ovolit, ovoliz, volkan, voltaj, voltan, voltin, volume, volute, Volvox, vovola

5 harfli

davol, volan, volar, voliv, volta, volva

4 harfli

vola, vole, voli, volt

3 harfli

vol

Kelime Ara