İçinde WA geçen kelimeler

İçinde WA geçen kelimeler 170 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde WA geçen kelimeler

25 harfli

Durbin-Watson istatistiği, granüler hücre Schwannomu, Swamy-Arora RE tahmincisi

24 harfli

Dandy-Walker deformitesi, Gronwall-Bellman lemması, Kate Greenaway madalyası, van der Waals etkileşimi, van der Waals kuvvetleri

23 harfli

Durbin-Watson katsayısı, Horvath Watson sınaması, Kruskal Wallis sınaması, Kuşaklı Galloway sığırı, Wald-Wolfowitz sınaması, “waldenström” sayrılığı, Wansbeek-Kaptyen hilesi, Yule-Walker denklemleri

22 harfli

Durbin-Watson sınaması, ikinci Schwartz türevi, Rhacophorus reinwardti, Swamy-Arora tahmincisi, Van Der Waals eşitliği, Walrasyan mezat süreci, Warberg solunum enzimi, warrington-seale halat, Xenopsylla hawaiiensis

21 harfli

Aschoff-Tawara düğümü, Copromastix prowazeki, Dandy-Walker sendromu, Edwardsiella ictaluri, Metagonimus yokogawai, Shwartzman reaksiyonu, Wayson boyama yöntemi

20 harfli

Ankole-watusi sığırı, Frisch-Waugh teoremi, Kate Greenaway ödülü, Kruskal Wallis testi, Schwartz eşitsizliği, Stock Watson yöntemi, Walden indirgeyicisi, walenström sayrılığı, WALHUS RE tahmincisi

19 harfli

Durbin-Watson testi, May-Grunwald boyası, Ossabawadası domuzu, Schwarz eşitsizliği, “Waâserman” tepkisi, Wallerdejenerasyonu, Washingtonia palmae, Watson Crick modeli, Watson-Crick modeli

18 harfli

Amphistoma watsoni, borç-sermaye swapı, Edwardsiella tarda, forward sözleşmesi, Palawan tavus kuşu, SWAR RE tahmincisi, van der Waals bağı, Watson-Crick çifti

17 harfli

Bannwarthsendromu, Equus przewalskii, Erwinia stewartii, Herpestes edwards, Hinterwald sığırı, Mann-Wald teoremi, Schwarz integrali, Seliwanoff deneyi, Shwartzman olgusu, Walkiewiczt testi, Watsonius watsoni

16 harfli

forward işlemler, Illawarra sığırı, Kenwariya sığırı, stellwag belgisi, Swale Dalekoyunu, Swamy tahmincisi, swap anlaşmaları, Wald istatistiği, WarnerSuperScope, warrington halat

15 harfli

Delaware tavuğu, Galloway sığırı, one way picking, Schwann hücresi, Schwarz lemması, Warberg faktörü, Waring hipotezi, Waring problemi, Watson dönüşümü

14 harfli

double cutaway, forward market, forward piyasa, Polwarthkoyunu, Schwann kılıfı, Schwannhücresi, swap işlemleri, Wallis çarpımı, Warburg etkisi, wayl sayrılığı, Zaghawa koyunu

13 harfli

ahırat suwalı, Edward sülünü, forward fiyat, Schwarz uzayı, Wagner yasası, Wald sınaması, Walras yasası, Warthintümörü, wattsaatölcer

12 harfli

Edwardsiella, Schwann kını, Swamy modeli, Wald yöntemi, Watts yunağı

11 harfli

döviz swapı, wax potting

10 harfli

faiz swapı, suwahcılıh, suwarınmak

9 harfli

çuwaldızi, guwalamak, swamp ash, warm tone, wattölcer

8 harfli

auto-wah, Botswana, dwarfizm, hardware, kilowatt, lerduwan, nerduwan, owalamak, pehluwan, pehlüwan, suwarmak, swayback, wattsaat

7 harfli

chikuwa, cutaway, elduwan, howarda, huwarda, suwamak, wattlık

6 harfli

ECOWAS, etwayi, Kwacha, neçowa, soware, suwari, walnut

5 harfli

AWACS, cawap, cuwab, sowan, suwah, suwal, suwas, suwat, suwaz

4 harfli

buwa, duwa, swap, urwa, WACH, WADB, watt

3 harfli

owa, uwa, wah, way

Kelime Ara