İçinde YÖNE geçen kelimeler

İçinde YÖNE geçen kelimeler 571 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yöne aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yöne anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YÖNE geçen kelimeler

25 harfli

dışsatıma yönelik serflik, etki alanı ağacı yönetimi, gevşek yeğleme yöneticisi, insan kaynakları yönetimi, kaynağa yönelik sanayiler, mantıksal kipsel yönetici, nesne yönelimli çözümleme, ortam hizmetleri yönetimi, sanat yönetmen yardımcısı, tikel olumsuzluk yöneteni, tümel olumsuzluk yöneteni, üniversite yönetim kurulu, yapım yönetmen yardımcısı, yönelme hâli ~ datif hâli, yönerge uygulama denetimi, yönetime katılmayan ortak

24 harfli

coğrafi merkezli yönetim, çok yöneticili kopyalama, dışsatıma yönelik büyüme, dikeç değeri yönergeleri, ereğe yönelmiş güdülenme, havaya yönelme havacılhk, ihracata yönelik serflik, ileriye yönelik çözümler, sulak alan yönetim planı, sütun değeri yönergeleri, tikel olumluluk yöneteni, tümel olumluluk yöneteni, uzak veya araçlı yönetik, yeni bir yönergeye değin, yerel yönetimler birliği, yersel yönetim ortaklığı, yönetilebilir dalgalanma, yönetmen-alıcı yönetmeni, yöney hareketli ortalama, yukardan yönetilen kukla

23 harfli

Böl ve Yönet Politikası, çocuğa yönelik sapıklık, ereğe yönelmiş davranış, genel yönetim giderleri, giysi işleri yöneticisi, güvenlik genel yönetimi, içyerleştirim yöneltisi, ihracata yönelik büyüme, merkezi yönetim bütçesi, nesne yönelimli tasarım, olanaksızlık yöneticisi, portfolyo risk yönetimi, sanal bellek yöneticisi, sıkı yeğleme yöneticisi, yerel yönetim bütçeleri, yönelteç sonsuz burmacı, yönetim bilişim dizgesi, yönetim bilişim sistemi, yöneylem paket programı, yurt yönetimine ilişkin

22 harfli

açık oturum yöneticisi, alttan yönetilen kukla, bilinebilme yöneticisi, dişli çubuklu yöneltme, dosya hizmeti yönetimi, etnik merkezli yönetim, fakülte yönetim kurulu, hava basınçlı yönelteç, ikinci takım yönetmeni, kent yönetmeni dizgesi, kurul-yönetmen dizgesi, millî eğitim yönetmeni, nesne yönelimli sınama, olanaklılık yöneticisi, sahne düzeni yönergesi, sanılabilme yöneticisi, sistem hizmet yönetimi, sonaşam yönetmelikleri, terim yöneteni simgesi, toplam kalite yönetimi, uzaktan yönetme aygıtı, ...

21 harfli

geniş yönetim bölgesi, ilgisizlik yöneticisi, ilingesel yöney uzayı, olumsallık yöneticisi, omuz ve kafa yönelişi, portföy risk yönetimi, sanal bellek yönetimi, sıvılı yönetme kapacı, sözlendirme yönetmeni, standart normal yöney, veri tabanı yönetmeni, yapıdüzen yönetmeliği, yatay yönetilen kukla, yerinden yönetimcilik, yönelteç boşluk ayarı, yöneltmesiz sestoplar, yönetim yöresi sınırı, yönetmen yardımcılığı, zorunluluk yöneticisi

20 harfli

aktif/pasif yönetimi, çok merkezli yönetim, dışsatım yönetmeliği, düzgeli yöney dolamı, gösterim yönetmeliği, güvenlik yönetmeliği, hepolacak yöneticisi, ilköğretim yönetmeni, işçilerin özyönetimi, kullanıcı yöneticisi, pozitif suya yönelim, renk yönetim sistemi, televizyon yönetmeni, uygulayım yöneticisi, yarı kalkık yönelteç, yerel yönetim birimi, yordam yönelimli dil, yöneltmeli sestoplar, yöneltmesiz dalgalık, yönetim bilgi tabanı, yönetimli dalgalanma, ...

19 harfli

bilgisayar yönetimi, çöpelcan yönelgenöz, dışa yönelik büyüme, etkili yol yönetimi, etnosentrik yönetim, genörgütsel yönetim, görüşmeci yönergesi, hepolmuş yöneticisi, içeyönelik davranış, ihracat yönetmeliği, iletişim yöneticisi, ithalat yönetmeliği, karşıdeğişkin yöney, kent yönetim kurulu, kentleşme yöneltisi, koşu yeri yönetmeni, masaüstü yöneticisi, mıknatıssal yönelme, müzik başyöneticisi, orkestra yöneticisi, önbellek yöneticisi, ...

18 harfli

bağlantı yönelimli, çöpelcan yönelgeni, dalgalık yöneltici, demokratik yönetim, düzlemdeş yöneyler, eklenti yöneticisi, içeyönelik düşünce, içeyönelik kişilik, jeosentrik yönetim, kullanım yönergesi, n-li yöneten deyim, niceleme yönergesi, orkestra yönetmeni, portfolyo yönetimi, program yöneticisi, sıralı yöney uzayı, soruna yönelik dil, söyleşme yönetmeni, yarışlık yönelteci, yarışma yöneticisi, yerinden yönetimci, ...

17 harfli

açılış yöneticisi, bağımsız yönetmen, bilgisel yönetici, bölümsel yönetici, bütünsel yönetici, çiftucay yönelimi, elektriğe yönelim, elektrik yönelimi, eştümleşim yöneyi, eştümleşme yöneyi, finans yöneticisi, görüntü yönetmeni, kriz yöneticiliği, kullanıma yönelme, lisans yöneticisi, merkezden yönetim, olacak yöneticisi, ortaklık yönetimi, oturum yöneticisi, ses yönetim odası, sinema yöneticisi, ...

16 harfli

alt-üst yönelteç, basınçlı yönetme, başçı yöneltiler, bilme yöneticisi, birim yöneticisi, bunalım yönetimi, çatışma yönetimi, değirmi yönelteç, değişim yönetimi, dosya yöneticisi, düzlük yönetmeni, eşdeğişkin yöney, finansal yönetim, görev yöneticisi, güvenli yönetici, hesap yöneticisi, ileti yöneticisi, işletme yönetimi, kipsel yönetilen, kirpik yöneltimi, koşa günyönelimi, ...

15 harfli

alıcı yönetmeni, amaçsız yönetik, bina yöneticisi, coğrafi yönetim, dans yöneticisi, disk yöneticisi, eğitim yönetimi, girdiye yönelim, havalı yönelteç, işlik yönetmeni, izin yöneticisi, kısımlı yönetir, kipsel yönetici, kişi yöneticisi, konut yöneltisi, kriz yöneticisi, merkezi yönetim, merkezi yönetim, negatif yönelim, nesne yönelimli, nüfus yöneltisi, ...

14 harfli

aktif yönetimi, alan yönetmeni, araçlı yönetik, askerî yönetim, aygıt yönetimi, baskı yönetimi, başyönetmenlik, batkı yönetimi, belge yönetimi, besin yönelimi, dalgı yöneltir, dans yönetmeni, dikey yöneyler, dikeysel yöney, dizin yönetimi, gamet yönelimi, genel yönetici, Havaya yönelim, içe yöneliklik, ilkel yönetici, işlik yönetimi, ...

13 harfli

ağ yöneticisi, borç yönetimi, disk yönetimi, doku yönelimi, düzgeli yöney, ekim yönetimi, ereğe yönelim, ışığa yönelim, ışık yönelimi, içeyöneliklik, kabuk yönetim, kamu yönetimi, kent yönetimi, kimyayönelimi, kota yönetimi, kriz yönetimi, ocak yönetimi, okul yönetimi, ortak yönetim, rasgele yöney, risk yönetimi, ...

12 harfli

akımyönelimi, anayönetilen, değiyönelimi, dikeç yöneyi, dizeç yöneyi, durum yöneyi, kalan yöneyi, konum yöneyi, kötü yönetim, mali yönetim, neme yönelim, sıfır yöneyi, suya yönelim, sütun yöneyi, teğet yöneyi, tek yönetici, ters yönelir, ters yönelme, yere yönelim, yönel çarpım, yönelebilmek, ...

11 harfli

ağ yönetimi, bağlı yöney, başyönetici, başyönetmen, birim yöney, dış yönetik, erkin yöney, ev yönetimi, gizil yöney, güneyönelim, günyönelimi, havayönelim, ısıyönelimi, nemyönelimi, örtük yöney, öze yönelik, öze yönenme, özgün yöney, sağayönelim, sıkıyönetim, solayönelim, ...

10 harfli

anayöneten, hız yöneyi, iç yönetik, öz yönetim, özyöneltim, suyönelimi, yelyönelim, yeryönelim, yönelimsel, yöneltilme, yöneltmeli, yönetilmek, yönetimsel, yönetmelik, yönettirme

9 harfli

eşyönelim, özyönetim, uzyönetim, yönelmeli, yöneltici, yöneltimi, yöneltmek, yönetilen, yönetilme, yönetişim

8 harfli

bölyönet, gizyöney, öz yöney, uzyöneti, yönekmek, yönelmek, yönelteç, yöneltik, yöneltim, yöneltme, Yönemdeş, yönetici, Yönetken, yönetmek, yönetmen, yönetsel, yönetsiz, yöneylem, yöneysel, yönenmek

7 harfli

özyöney, yönelek, yönelge, yönelik, yönelim, yöneliş, yönelme, yönelti, yönerge, yönetçe, yönetik, yönetim, yönetiş, yönetli, yönetme, yönetti, yönenme

6 harfli

yöneği, yöneti

5 harfli

yönek, Yöner, yönet, yöney

4 harfli

yöne

Kelime Ara