İçinde YÜZÜ geçen kelimeler

İçinde YÜZÜ geçen kelimeler 225 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YÜZÜ geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) yüzüne bağırmak, (birinin) yüzünü ağartmak, ağzına yüzüne bulaştırmak, bağı ağlayanın yüzü güler, başı yastık yüzü görmemek, el eli yıkar, iki el yüzü, yüzüne göre tabanca urmak, yüzüne gözüne bulaştırmak, yüzünü duvara yapıştırmak

24 harfli

(bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyin) yüzü açılmak, çizgeleme aygıtı arayüzü, eline yüzüne bulaştırmak, yüzüne bakmaya kıyamamak, yüzüne bir daha bakmamak

23 harfli

(bir şey) yüzü görmemek, (bir şeye) yüzü olmamak, çerinin yüzün döndürmek, gerçek yüzünü göstermek, sayısal görüntü arayüzü, taşıma sürücüsü arayüzü, yüzükçül-yudakçıl (kas), yüzünü ayağına bırakmak

22 harfli

(birinin) yüzüne karşı, yüzüğü geriye çevirmek, yüzünü gören cennetlik

21 harfli

ayıbını yüzüne vurmak, paranın yüzü sıcaktır, sağrak iç yüzü yalımı, ters yüzü geri dönmek, yüzünden kan damlamak, yüzüne bakılmaz olmak

20 harfli

dirlik yüzü görmemek, şeytan görsün yüzünü, ters yüzüne çevirmek, yüzü kıbleden dönmek, yüzüne bakamaz olmak, yüzüne bakılır olmak, yüzünü kara çıkarmak, yüzünü şeytan görsün, yüzünün derisi kalın, yüzüstü (yüzü koyun)

19 harfli

ağ arayüzü yazıcısı, dünya yüzü görmemek, en az yerbölüm yüzü, öfke yüzü göstermek, rahat yüzü görmemek, yüzü kireç kesilmek, yüzükçül-kovamsıcıl

18 harfli

ayıüzümü, çayüzümü, eli yüzü düzgünlük, koşut kapı arayüzü, paralelyüzün hacmi, ters yüzüne dönmek, yüzü özekli küpsel, yüzü yazılı kalmak, yüzünü yere depmek

17 harfli

alnı açık yüzü ak, gün yüzü görmemek, orantılı yazıyüzü, yüzü gözü açılmak, yüzücü kaburgalar, yüzüne kan gelmek, yüzüne su çarpmak

16 harfli

eli yüzü yalamaç, su yüzü görmemiş, su yüzüne çıkmak, yarım yüzü güzel, yüzü sıcak olmak, yüzü soğuk olmak, yüzü yere düşmek, yüzükçül-bukacıl, yüzün yere urmak, yüzüne duramamak, yüzünü ele almak, yüzünü karartmak, yüzünüze gülsuyu, yüzüstü bırakmak

15 harfli

çevirme arayüzü, eli yüzü düzgün, eli yüzü yünmüş, tekara yazıyüzü, yüzü seçilmemek, yüzü yumuşaklık, yüzün yer urmak, yüzünden okumak, yüzüne bakmamak, yüzünü görmemek, yüzünüze güller

14 harfli

Bayıryüzügüney, çadırın önyüzü, eli yüzü temiz, gökyüzü mavisi, sağrak iç yüzü, şövalye yüzüğü, yüzü kir olmak, yüzük kıkırdak, yüzünden akmak, yüzüne beraber, yüzüstü kalmak

13 harfli

duyarkat yüzü, yüzü ak olsun, yüzü bozulmak, yüzü kalmamak, yüzü kızarmak, yüzü sararmak, yüzücü keseli, yüzük parmağı, yüzükkelebeği, yüzüne dökmek, yüzüñe güller, yüzüne gülmek, yüzüne yazmak

12 harfli

davarın yüzü, dayanma yüzü, Dereyüzüdere, nişan yüzüğü, yüzü asıklık, yüzü asılmak, yüzü eğilmek, yüzü karalık, yüzü yumuşak, yüzük takmak, yüzün düşmek, yüzünü almak, yüzünü eğmek

11 harfli

eman yüzüğü, kapı içyüzü, su yüzünden, yorgan yüzü, yüzü dutmak, yüzü düşmek, yüzü gülmek, yüzü ışımak, yüzü peklik, yüzü suyuna, yüzük oyunu, yüzüktürmek, yüzün yüzün, yüzündüşmek

10 harfli

Altınyüzük, dalga yüzü, deniz yüzü, gelin yüzü, giriş yüzü, koyun yüzü, sidik yüzü, taban yüzü, Yerey yüzü, yüzü aklık, yüzü çalık, yüzü dürük, yüzü güzel, yüzü yerde, yüzü yirde, Yüzüncüyıl, yüzünguylu, yüzünkapak, yüzünkoylu, yüzünkoyun, yüzünkuylu, ...

9 harfli

Bayıryüzü, çit yüzük, Çorakyüzü, et yüzümü, koyunyüzü, ters yüzü, yüzü asık, yüzü berk, yüzü kara, yüzü sulu, yüzücülük, yüzüguyun, yüzügüzel, yüzüğümsü, Yüzükbaşı, yüzükoyun, yüzükuyın, yüzünatma, yüzüngoyu, yüzünguyu, yüzünkoyu, ...

8 harfli

Dereyüzü, Kaleyüzü, Satıyüzü, yazıyüzü, yüzü pek, yüzükmek, yüzükoyu, yüzükuyu, yüzülmek, yüzünden, yüzüngör, yüzüşmek

7 harfli

Bağyüzü, Çayyüzü, gökyüzü, Gölyüzü, Gülyüzü, Günyüzü, kayyüzü, sütyüzü, yeryüzü, yüzü ak, yüzüksü, yüzülme, yüzüncü, yüzünge, yüzüngü, yüzüntü, yüzüstü

6 harfli

E yüzü, P yüzü, Yüzüak, yüzücü

5 harfli

yüzüg, yüzük, yüzüm, yüzün, yüzüş

Kelime Ara