İçinde YÜZ geçen kelimeler

İçinde YÜZ geçen kelimeler 963 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yüz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yüz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YÜZ geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) yüzüne bağırmak, (birinin) yüzünü ağartmak, ağzına yüzüne bulaştırmak, bağı ağlayanın yüzü güler, başı yastık yüzü görmemek, el eli yıkar, iki el yüzü, heteroserk kuyruk yüzgeci, homoserkal kuyruk yüzgeci, kronik yüzeysel keratitis, kütle/hacim yüzdesi (m/v), uzun yüzgeçli Peru balığı, yüz bulunca astar istemek, yüz verince astar istemek, yüzertoplu buhar tutucusu, yüzey merkezli kübik yapı, yüzey özekli küpsel metal, yüzeysel mantar hastalığı, yüzüne göre tabanca urmak, yüzüne gözüne bulaştırmak, yüzünü duvara yapıştırmak

24 harfli

(bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyin) yüzü açılmak, çizgeleme aygıtı arayüzü, eline yüzüne bulaştırmak, geldik yüze, çıktık düze, jugular pelvik yüzgeçler, simetrik yüz dermatozisi, yüz biñ dahi yiğirmi biñ, yüz tutmak, (yüz dutmak), yüzey özekli küpsel yapı, yüzeyin asli eğrilikleri, yüzüne bakmaya kıyamamak, yüzüne bir daha bakmamak

23 harfli

(bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeye) yüzü olmamak, çerinin yüzün döndürmek, deniz yüzey değişikliği, difiserk kuyruk yüzgeci, dikdörtgenel koşutyüzlü, geniş yüzgeçli sazancık, gerçek yüzünü göstermek, hisse senedi yüz değeri, homoserk kuyruk yüzgeci, İskoç kara yüzlü koyunu, kullanıcıdan ağa arayüz, Mainesiyah yüzlü koyunu, sayısal görüntü arayüzü, taşıma sürücüsü arayüzü, yeğinlik dağılış yüzeyi, yuvarlak-yüzgeçligiller, yüzdelerin belgelenmesi, yüzey gerilim katsayısı, yüzeyin temel biçimleri, ...

22 harfli

(birinin) yüzüne karşı, ara yüzey deri yangısı, dikenli yüzgeçligiller, iki yüzlü dilgi bıcağı, iplik yüzgeçli mozayik, karınları yüzgeçsizler, karınları-yüzgeçsizler, n boyutlu paralelyüzlü, süprülme, yüzden erime, yüz yokluğu “doğuştan”, yüz yüze ilişki kümesi, yüzde yüz sözlü (film), yüzey karbonu niceliği, yüzey sertleştirilmesi, yüzlük birimler bölüğü, yüzüğü geriye çevirmek, yüzünü gören cennetlik

21 harfli

(bir şeye) yüz tutmak, ayıbını yüzüne vurmak, dikenliyüzgeçligiller, döviz kuru yüz değeri, karbonsuzlaşmış yüzey, kasımpatı yüzlü köpek, kemircik ters yüzlemi, kırmızı yüzgeç balığı, paranın yüzü sıcaktır, sağrak iç yüzü yalımı, ters yüzü geri dönmek, yüzde birler basamağı, yüzeylerarası gerilim, yüzünden kan damlamak, yüzüne bakılmaz olmak

20 harfli

ağız yer, yüz utanır, çok yüzeyli virüsler, dirlik yüzü görmemek, doğal bolluk yüzdesi, güzel yüzgeçli tekir, protoplâzmik yüz, Ps, sekizyüzsel yörüngeç, spesifik yüzey alanı, şeytan görsün yüzünü, tek yüzlü blok kitap, ters yüz geri dönmek, ters yüzüne çevirmek, yuvarlak yüzgeçliler, yüz aklığı göstermek, yüzde geçirgenlik, T, yüzdebirler basamağı, yüzey bitirme işlemi, yüzey etkin maddeler, yüzey yükseltgenmesi, yüzü kıbleden dönmek, yüzüne bakamaz olmak, ...

19 harfli

ağ arayüzü yazıcısı, dikenli yüzgeçliler, dünya yüzü görmemek, en az yerbölüm yüzü, eşkenar paralel yüz, güzel yüzgeçli neon, kapalı yüzme havuzu, kazan ısıtma yüzeyi, kütlece yüzde (m/m), on bir kere yüz bin, öfke yüzü göstermek, rahat yüzü görmemek, sıcak yüz göstermek, yaygın yüzeyli akış, yumuşak yüzgeçliler, yumuşak-yüzgeçliler, yüz bete-şimsizligi, yüz binler basamağı, yüz yerde baş komak, yüzde ölçünlü sapma, yüzde sıfır T ayarı, ...

18 harfli

ağrılı yüz seğirim, arayüz kart yuvası, ayıüzümü, çayüzümü, bir iki günlüğeyüz, dışbükey çok yüzlü, dikenliyüzgeçliler, dörtyüzlü bağlanma, düzenli onikiyüzlü, düzenli yirmiyüzlü, ektoplâzmik yüz, E, eli yüzü düzgünlük, eşiğine yüz sürmek, eşölçevli yüzeyler, karbonlanmış yüzey, katmanlaşma yüzeyi, koşut kapı arayüzü, paralelyüzün hacmi, primordiyal yüzgeç, seviye hiperyüzeyi, taşınmaz yüzdecisi, ters yüzüne dönmek, ...

17 harfli

alnı açık yüzü ak, arayüzey gerilimi, düzenli çok yüzlü, gimnotiform yüzme, gün yüzü görmemek, Hall yüzdebirliği, ikişer yüz kırkar, kesiklilik yüzeyi, kristal yüzeyleri, orantılı yazıyüzü, ölçüştürme yüzeyi, özgül yüzey alanı, saçak yüzgeçliler, saçak-yüzgeçllier, silindirsel yüzey, standart yüzdelik, ters yüz çevirmek, uyumsuzluk yüzeyi, yalınç yüzeyçizim, yüz boyama uzmanı, yüz kızartıcı suç, ...

16 harfli

arayüz karışması, aşamalı yüzdürme, bileşik yüzdürme, çift yüzlü baskı, çift yüzlü kumaş, doğrultma yüzeyi, eli yüzü yalamaç, kimyasal yüzerme, köpüklü yüzdürme, on kerre yüz biñ, parametrik yüzey, rektifiyan yüzey, seçmeli yüzdürme, su yüzü görmemiş, su yüzüne çıkmak, tabansuyu yüzeyi, ters yüzen çöpçü, yarım yüzü güzel, yeniden yüzdürme, yumuşak yüzlülük, yük yüzeyi alanı, ...

15 harfli

ağ arayüz kartı, akyüzlü soytarı, arayüz tanıtımı, bağlanım yüzeyi, belirteç yüzeyi, beyaz yüzlü kaz, binikiyüz şeyhi, çevirme arayüzü, çift yüzlü film, dekor dipyüzeyi, derisini yüzmek, eksi yüzeyetkin, eli yüzü düzgün, eli yüzü yünmüş, eşit doz yüzeyi, iki yüzlü yargı, konut yüzdecisi, olasılık yüzeyi, pektoral yüzgeç, tekara yazıyüzü, ters yüz dönmek, ...

14 harfli

adipoz yüzgeci, adipöz yüzgeci, Bayıryüzügüney, biçmesel yüzey, biryanlı yüzey, çadırın önyüzü, dışbükey yüzey, dik koşutyüzlü, eli yüzü temiz, Enneper yüzeyi, gökyüzü mavisi, güler yüzlülük, iki yüzlerinde, kuyruk yüzgeci, lambert yüzeyi, önyüz uzaklığı, pürüzsüz yüzey, Riemann yüzeyi, sağrak iç yüzü, sert yüzeyleme, solunum yüzeyi, ...

13 harfli

ağlamış yüzlü, ayırma yüzeyi, bulaşık yüzey, çarpana yüzlü, çizeçli yüzey, çok yüzlü açı, dorsal yüzgeç, duyarkat yüzü, eğri yüzlülük, emdirik yüzey, göğüs yüzgeci, hacimce yüzde, ısıtma yüzeyi, karın yüzgeci, kaudal yüzgeç, koca yüzlülük, kuartik yüzey, küçükçe yüzey, küçüksü yüzey, minimal yüzey, önyüz çizgisi, ...

12 harfli

açınır yüzey, anus yüzgeci, anüs yüzgeci, apikal yüzey, burgu yüzeyi, çatmal yüzey, çok yüzlülük, dalga yüzeyi, dalıp yüzmek, davarın yüzü, dayanma yüzü, Dereyüzüdere, dev yüzlülük, eğimli yüzey, eleme yüzeyi, göğüs-yüzcül, gülenç yüzlü, güzel yüzgeç, iğneli yüzey, kapalı yüzey, kayma yüzeyi, ...

11 harfli

anal yüzgeç, arabi yüzlü, binikiyüzcü, bütün yüzey, büzük yüzey, çatık yüzlü, disk yüzeyi, donuk yüzey, dönel yüzey, döner yüzey, duvar yüzlü, eman yüzüğü, eşaltıyüzlü, güleç yüzlü, güler yüzlü, ikiyüzlülük, kapı içyüzü, konik yüzey, nice yüzden, özel yüzlük, özgür yüzey, ...

10 harfli

Altınyüzük, aşırıyüzey, berk yüzlü, beş yüzlük, çift yüzlü, dalga yüzü, deniz yüzü, dört yüzlü, düğe yüzlü, eğri yüzey, eğri yüzlü, gelin yüzü, giriş yüzü, hiperyüzey, ısıcak yüz, kara yüzlü, katı yüzlü, koşutyüzlü, koyun yüzü, onikiyüzlü, ön yüzbaşı, ...

9 harfli

alt yüzey, altıyüzlü, Bayıryüzü, bek yüzlü, beş yüzlü, bu yüzden, çatık yüz, çit yüzük, çok yüzlü, Çorakyüzü, don yüzlü, donuk yüz, dörtyüzlü, et yüzümü, gög yüzlü, güler yüz, iki yüzlü, im yüzeyi, itmeseyüz, koyunyüzü, nur yüzlü, ...

8 harfli

akyüzlük, arayüzey, arka yüz, asra yüz, başyüzme, beşyüzlü, Dereyüzü, dipyüzey, eğri yüz, ekşi yüz, el yüzlü, Güleryüz, Günyüzlü, iç yüzey, ikiyüzlü, Kaleyüzü, kara yüz, ne yüzle, o yüzden, Satıyüzü, tefeyyüz, ...

7 harfli

akyüzlü, arkayüz, Bağyüzü, Çayyüzü, dış yüz, Dolayüz, eñseyüz, geleyüz, gökyüzü, Gölyüzü, Gülyüzü, Günyüzü, iki yüz, kayyüzü, sütyüzü, temayüz, üçyüzlü, yan yüz, yeryüzü, yüz akı, yüz göz, ...

6 harfli

Alayüz, arayüz, Arıyüz, dötyüz, E yüzü, Gülyüz, Günyüz, iç yüz, P yüzü, Şenyüz, Tanyüz, Tokyüz, yanyüz, yüzbek, yüzbez, yüzcek, yüzcük, yüzcül, yüzden, yüzgeç, yüzgen, ...

5 harfli

akyüz, Aryüz, Ayyüz, cöyüz, içyüz, önyüz, yüzde, yüzeç, yüzek, yüzen, yüzer, Yüzev, yüzey, yüzgü, yüzig, yüzik, yüzlü, yüzme, yüzüg, yüzük, yüzüm, ...

3 harfli

yüz

Kelime Ara