İçinde YAĞ geçen kelimeler

İçinde YAĞ geçen kelimeler 1379 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yağ aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yağ anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YAĞ geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, hızlı marmenevişleme yağı, kısmetini ayağıyla tepmek, mahalleyi ayağa kaldırmak, tam yağlı yemlik süt tozu, yağa göre düzeltilmiş süt, yağlarda asitlik derecesi, yoğunlaştırılmış süt yağı

24 harfli

ayağını taştan esirgemek, ayağının tozuna bakmamak, ayağının tozunu silmeden, çoklu doymamış yağ asidi, düğümsel yağ çıkınlanımı, düşük yağlı süt sendromu, elinle ver, ayağınla ara, sayağı, (sayağ, sayyağı), Sudan siyah B yağ boyası, üç yağrın-karu-dirsekçil, yağ çekmek (veya yapmak), yağda çözünen vitaminler, yağlı karaciğer sendromu, yağmurla beslenen akarsu, yağrın-karaca -dirsekçil, yağrın-köprücük kaldıran

23 harfli

ayağının çorabı olmamak, bir ayağı çukurda olmak, (bir yere) ayağı düşmek, (birine) yağcılık etmek, dönerbaşlı yağ yakıcısı, eline ayağına üşenmemek, kedilerin yağlı kuyruğu, kendi yağıyla kavrulmak, kovuk damarcalı yağ uru, tabanca tipi yağ yakıcı, yağcumur, (yağ cumruğu), yağda eriyen vitaminler, yağların seröz atrofisi, yağmur geçirmez ışıklık, yağsız ayranla savdırma, yüzünü ayağına bırakmak

22 harfli

ayağının bağını çözmek, balık yağı konsantresi, bayağı türetik denklem, (bir şey) ayağa düşmek, derialtıyağı (domuzda), elektrikli yağ giderme, eli dursa ayağı durmaz, esansiyel yağ asitleri, eşleksel yağmur ormanı, eteği ayağına dolaşmak, kandilin yağı tükenmek, kazın ayağı öyle değil, kendi ayağı ile gelmek, lamba petrolü, gazyağı, mayalı yağsız süt tozu, nimeti ayağıyla tepmek, sızdırılmış domuz yağı, yağda sertleşmiş çelik, yağda suverilmiş çelik, yağmur yağdırma aygıtı, yemlik yağlarda kalite

21 harfli

ayağı yerden kesilmek, ayağının türabı olmak, az doymamış yağ asidi, bayağı denizkestanesi, bayağı kara kurbağası, cinleri ayağa kalkmak, düğümsel yağ urlanımı, kahverengi yağ dokusu, karın içi yağ nekrozu, kurşun manyağı yapmak, morina karaciğer yağı, oluşum çöküntü koyağı, tereyağı asidi tayini, tereyağı balığıgiller, yağ düzeyi göstergesi, yağlandıra ballandıra, yağlayıp ballandırmak, yağma Hasan´ın böreği, yağrın oynak ak tomur, yağda suverme teknesi

20 harfli

ayağı yürüten baştır, ayağına bok bulaşmak, ayağına çelme takmak, ayağına kira istemek, bayağı karakurbağası, dabdır ayağa kalkmak, dayağa idmanlı olmak, elini ayağını öpeyim, kabuk yağı kalınlığı, kan yağsarcıl orantı, karaciğer yağlanması, katı yağlı kalaylama, leçeğini ayağa salma, mısır endosperm yağı, omega-3 yağ asitleri, pentaenoik yağ asidi, tereyağıbalığıgiller, tetraenoik yağ asidi, yağ granülü hücreler, yağda marmenevişleme, yağda suverme ortamı, ...

19 harfli

anlam bayağılaşması, asılı buzul koyağı,, ayağına balta urmak, ayağını denk basmak, bağrı yağın eritmek, bayağı deniz-hıyarı, bayağı köpek balığı, bayattat (tereyağı), buğday embriyo yağı, ekmeğine yağ sürmek, eline ayağına çabuk, gövdünloğlu yağmuru, marmenevişleme yağı, meydan dayağı atmak, monoenoik yağ asidi, net enerji yağlanma, polienoik yağ asidi, sakalına kar yağmak, soya fasülyesi yağı, tazelenmiş tereyağı, Türk kırmızısı yağı, ...

18 harfli

akanyıldız yağmuru, ansatüre yağ asidi, ayağı yer basmamak, ayağına bağ vurmak, ayağını denk almak, bayağı denizhıyarı, buğulu yağ giderme, çisen çisen yağmak, defne yaprağı yağı, Devitken kol ayağı, doymamış yağ asidi, eli ayağı şaşırmak, eli ayağı titremek, ester yağ asitleri, göğdünoğlu yağmuru, gün ayağu dururken, harmanına yağmamak, hızlı suverme yağı, hidrolizlenmiş yağ, içinin yağı erimek, iyod'lu yağ tanımı, ...

17 harfli

Andromeda yağmuru, aşırı yağlandırma, ayağ üzere gelmek, ayağı düze basmak, ayağına bağ olmak, ayağına baş urmak, ayağına ip takmak, ayağına üşenmemek, ayağını esirgemek, ayağını kaldırmak, ayağını kaydırmak, ayağını tek almak, ayağının tozu ile, bayağı denizüzümü, bayağı sarısalkım, börkenekli yağmur, damızsal yağlantı, damlalı yağdanlık, dienoik yağ asidi, eğincil-yağrıncıl, el ayağa kavuşmak, ...

16 harfli

arıtılmış yağlar, atkuyruğu yağmak, ayağa eğik cephe, ayağı düz basmak, ayağı ile gelmek, ayağın turgurmak, ayağına çağırmak, ayağına geçirmek, ayağına getirmek, ayağını alamamak, ayağını bağlamak, bağırımsı yağnır, basınçlı yağlama, bayağı başlangıç, bayağı hornblend, bayağı tersüstel, beyaz yağ dokusu, böbrek çevre yağ, buğday germ yağı, çiftlik tereyağı, doymuş yağ asidi, ...

15 harfli

A vitamini yağı, ağıryağ süzgeci, ağrılı yağlantı, altın yağmurcun, ayağa ip dakmak, ayağa kaldırmak, ayağı bağlanmak, ayağı garıncalı, bayağı metaller, bayağı semender, bayağılaştırmak, buğday özü yağı, D vitamini yağı, damarsal yağ ur, dondurulmuş yağ, donyağı dolması, donyağı kandili, doymamış yağlar, ekşisüt sağyağı, el ayağa düşmek, gongaylı yağmur, ...

14 harfli

acı badem yağı, ateş yağdırmak, ayağa bırakmak, ayağa fırlamak, ayağı çekilmek, ayağı gitmemek, ayağı üzengide, ayağın yürümek, ayağına düşmek, ayağına gelmek, ayağına gitmek, ayağına sağlık, ayağına sıkmak, ayağını çekmek, ayağını giymek, ayağını kesmek, az yağlı krema, basma tereyağı, bayağı engerek, bayağı karınca, bayağılaştırma, ...

13 harfli

alabalık yağı, asfalt kayağı, Aslan yağmuru, Aşağıyağcılar, Aşağıyağmurlu, ayağa kalkmak, ayağı alışmak, ayağın durmak, ayağın turmak, ayağına çabuk, ayağını almak, ayağma gelmek, ayaktan ayağa, ayçiçeği yağı, bayağı günlük, bayağı kaçmak, bayağı üleşke, boran yağmuru, çakal yağmuru, çalgı yağmuru, çıvgın yağmak, ...

12 harfli

acımış (yağ), asit yağmuru, ayağa binmek, ayağa çıkmak, ayağa düşmek, ayağa gelmek, ayağa turmak, ayağı ağırlı, ayağı dışarı, ayağı gaymış, ayağı sınmak, ayağı şaşmak, ayağı uğurlu, ayağım yağlı, ayağın almak, başdan ayaği, bayağı ardıç, bayağı biçem, bayağı kabak, bayağı kesir, bayağı kumru, ...

11 harfli

araşit yağı, ayağ düşmek, ayağı ağmak, ayağı almak, ayağı bağlı, ayağı bozuk, ayağı kabın, ayağı sıvık, ayağı yeğni, Bahçekoyağı, balina yağı, bayağıkesir, bayağılaşma, bayağılayın, biryan yağı, böbrek yağı, çember yağı, çenber yağı, çift yağrın, çorba ayağı, dağ yağmuru, ...

10 harfli

ardıç yağı, aspur yağı, atak ayağı, ayağı ağır, Ayağıbüyük, Babayağmur, badem yağı, balık yağı, bayağı fiğ, bayağı mal, bayağı yıl, bezir yağı, biran yağı, Büyükyağcı, Büyükyağlı, çene ayağı, çene-ayağı, çiçek yağı, çim kayağı, defne yağı, difer yağı, ...

9 harfli

ak yağmur, Alayağmur, alme yağı, ayağ açma, ayağ yolu, ayağı pek, basbayağı, basit yağ, bayağılık, beyaz yağ, boya yağı, cıkla yağ, cila yağı, çeneayağı, danaayağı, deri yağı, doğuz yağ, duyuayağı, eşekayağı, golonyağı, göl ayağı, ...

8 harfli

ağır yağ, ağızyağı, asit yağ, ayağ işi, ayağ ucu, ayağaltı, ayağdonu, balyağar, ban yağı, bayağdan, bayağıca, beyağten, bezinyağ, çam yağı, çayağacı, don yağı, döğmeyağ, garayağı, gaz yağı, gazayağı, gazayaği, ...

7 harfli

acı yağ, ağıryağ, aş yağı, at yağı, ayağcağ, balyağa, bayağıl, Beyağaç, beyağıt, Çayağzı, çiğ yağ, daşyağı, dış yağ, donyağı, duyağan, gazyağı, gazyaği, gıyağan, gülyağı, ham yağ, iç yağı, ...

6 harfli

ayağan, ayağuç, bayağa, bayağı, daşyağ, gıyağu, içyağı, iseyağ, kıyağı, köyağı, sağyağ, tayağa, toyağa, yağ ur, yağada, yağadı, yağaşı, yağbal, yağbez, Yağcık, yağdan, ...

5 harfli

akyağ, ayağe, bayağ, beyağ, boyağ, iyağı, sayağ, yağaç, yağak, yağal, Yağan, yağar, yağas, yağaş, yağaz, Yağca, yağcı, yağda, yağın, yağır, yağış, ...

4 harfli

ayağ, uyağ, yağa, yağı

3 harfli

yağ

Kelime Ara