İçinde YAK geçen kelimeler

İçinde YAK geçen kelimeler 1886 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YAK geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, akaryakıt tüketim vergisi, arka ayak bilek kemikleri, arka ayak tarak kemikleri, ayakkabı eskitme maliyeti, ayakları geri geri gitmek, ayaksılı diriciksi gözere, ayakta gövdeyi yana bükme, dayak cennetten çıkmıştır, durduraç ayaklığı direnci, düzgün yakınsama ilingesi, ekinsel-tarihsel yaklaşım, en iyi yaklaşan fonksiyon, Fejer anlamında yakınsama, gururunu ayakaltına almak, hayat-durumları yaklaşımı, ileriye fark yaklaşıklığı, kırmızı ayaklı sümsükkuşu, kokal -incik-ayakbilekçil, mâni düzmek (veya yakmak), merkezi fark yaklaşıklığı, ...

24 harfli

(bir şeyi) ayakta tutmak, amonyak temelli atmosfer, ayak açmak (veya vermek), ayaklarını yerden kesmek, ayaksılı diricik kılıklı, ayaksılı diriciksi tavır, ayakta (duruş) (durarak), bir yakadan baş çıkarmak, bire yakın artıkla bölüm, bire yakın eksikle bölüm, can damarından yakalamak, fon değiştirme yaklaşımı, genelden özele yaklaşımı, gözerecil yakrı orantısı, intrakardiyak bradikardi, intrakardiyak enjeksiyon, kaytan yakısı uygulaması, klasik iktisat yaklaşımı, köşe taşı köşede yakışır, maşa varken elini yakmak, ön ayak parmak kemikleri, ...

23 harfli

(birinden) yaka silkmek, akışkan yakıtlı reaktör, arterya ilyaka eksterna, arterya ilyaka kommunis, artikulasyo sakroilyaka, Astrom-Bohlin yaklaşımı, ateş düştüğü yeri yakar, Avrupa Ayaktopu Birliği, ayak yardımıyla avcılık, ayakkabılarını çevirmek, ayakları üstünde durmak, az ateş çok odunu yakar, Bunyakovski eşitsizliği, dönerbaşlı yağ yakıcısı, dört ayak üstüne düşmek, elektrikli yakıt basacı, en iyi yaklaşan polinom, gerçekleme yaklaşımları, her yerde yakınsak seri, ilerlek aykırı yakrılık, integralin yakınsaklığı, ...

22 harfli

(birini) ayakta tutmak, Abel yakınsaklık testi, akaryakıt tüketim fonu, arterya ilyaka interna, ayak ayak üstüne atmak, ayak uçlarında yürüyüş, ayakkabı-deri maliyeti, ayakları yere değmemek, ayakta terazi (planör), başını ateşlere yakmak, dönüştürülmüş yaklaşım, dört ayaklı kelebekler, Durlauf-Hall yaklaşımı, el (veya elini) yakmak, fırtınaya yakın rüzgâr, hava-gazyakıt karışımı, hava-gazyakıt yakıcısı, hazırlıksız yakalanmak, kaba ekonomi yaklaşımı, kaliteli baskıya yakın, kesine yakın yakınsama, ...

21 harfli

(birine) abayı yakmak, (birine) kıyak yapmak, amonyak fermantasyonu, antesedan yarma koyak, ard-ayaklı kertenkele, art ayaklı kertenkele, ayak baş parmak olayı, ayak bileği çalışması, ayak bileği kemikleri, ayak bilekçil kayıkça, ayak dışıyla durdurma, ayak tarağı kemikleri, ayak-bileği kemikleri, ayakta komak (koymak), ayakyolu akçal yalımı, Box-Jenkins yaklaşımı, Budapeşte Ayaklanması, Chamberlain yaklaşımı, dıştan tek ayak kapma, Duesenberry yaklaşımı, fon çevirme yaklaşımı, ...

20 harfli

ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, amonyak zehirlenmesi, aorta-iliyak tromboz, artayaklı kertenkele, ayak akarcası bilimi, ayak içiyle durdurma, ayak tarağı yapışımı, ayak uçlarında koşma, ayakaltında bırakmak, ayakaltında dolaşmak, ayaklar altına almak, ayaklı gelbezekliler, ayaklı solungaçlılar, ayaksılı davranışlık, ayaksılı devingenlik, balmumlu yakrımsı ur, başsız-ayaksız (döl), celâlî ayaklanmaları, cimnastik ayakkabısı, dimdik ayakta durmak, ...

19 harfli

ağzı kulağına yakın, akaryakıt istasyonu, akyakalı sinekkapan, amonyak bakterileri, Anzavur ayaklanması, ardışık yaklaştırım, ayak götürüp gitmek, ayak oyununa gelmek, ayak tarak-boğunsal, ayaklandırılabilmek, ayaksılı diriciksel, ayrışık çift uyaklı, beşinci ayak duruşu, beyaz yakalı yarasa, birinci ayak duruşu, burnundan yakalamak, dağılımda yakınsama, DNA ve RNA ayak izi, elyordamı yaklaşımı, eniyileme yaklaşımı, fenersiz yakalanmak, ...

18 harfli

ambulakral ayakçık, ayak biçimli hücre, ayak bilek-ortasal, ayak tarak-ortasal, ayak üstünde olmak, ayak-kanat halkası, ayak-tarağı kemiği, ayaklandırılabilme, ayaklı ansiklopedi, ayaksılı diricikçe, ayaksılı diriciksi, bağlantı yaklaşımı, başını nâra yakmak, beyaz yaka suçları, burçkuşağı, zodyak, Diophant yaklaşımı, duygu yakıştırması, düzgün yakınsaklık, epidermis yakalığı, esneklik yaklaşımı, ganahlı kan ayaklı, ...

17 harfli

ağzına yakışmamak, amonyak muamelesi, anlamsal yaklaşım, ayak ağşak yalımı, ayak bilek üstçül, ayak değiştirmesi, ayak hokkabazlığı, ayak tarak ağrısı, ayak tarak üstçül, ayaklandırabilmek, ayaksılı dirikçik, ayakta seyir yeri, ayaktopu oyuncusu, başsız-ayaksızlık, beyaz yakalı işçi, biber gibi yakmak, birimcil yaklaşım, birincil yakınlar, boyak kuru derice, cıyak cıyak etmek, ciziyi ayaklatmak, ...

16 harfli

(ayak) ısı ölçer, amonyak oluşması, ardışık yaklaşma, arık yakınsaklık, aşırı yakrılânım, ayak bağı kesmek, ayak değiştirmek, ayakaltına almak, ayakbastı parası, ayakkabı törpüsü, ayaklandırabilme, ayaklarım çatmak, ayaklı deneykabı, ayaklı kalenderi, ayaklı kütüphane, ayaktan bırakmak, Ayaktopu Birliği, ayaktopu tekniği, bakışımsız koyak, barışçı yaklaşım, Baumol yaklaşımı, ...

15 harfli

ambulakral ayak, amonyaklaştırma, arterya sölyaka, ayak alışverişi, ayak bağı olmak, ayak bilek ağrı, ayak burkulması, ayak burkuntusu, ayak değiştirme, ayak gezeletmek, ayak uyuzböceği, ayakkabı işliği, ayakkabı vurmak, ayaklandırılmak, ayaklara salmak, ayaklık boşluğu, ayaklık tırtılı, ayaktopu kılığı, ayaktopu takımı, ayrım yaklaşımı, belirtici sayak, ...

14 harfli

ağrılı yakrıca, akaryakıtçılık, ardışık uyaklı, aşırı yakrılık, ayak çevirgeci, ayak davıştısı, ayak hokkabazı, ayak hoplamaca, ayak kaldırmak, ayak kamçağısı, ayak tavuşdusu, ayakca işlemek, ayakdan düşmek, ayakkabı ütüsü, ayakla uzunluk, ayaklanabilmek, ayaklandırılma, ayaklanıvermek, ayaklar üçgeni, ayaklı canavar, ayaklı ışıklık, ...

13 harfli

ağır ayak gün, akla yakınlık, altıayaklılar, altını yakmak, ayak anahtarı, ayak bağlamak, ayak basmamak, ayak dolaşığı, ayak katılağı, ayak kılavuzu, ayak miyanesi, ayak oyunları, ayak satıcısı, ayak tarakçıl, ayak taraksal, ayak tedavisi, Ayak tekerlek, ayak tenekesi, ayak uydurmak, ayakcı karısı, ayakdaş olmak, ...

12 harfli

akaryakıtlar, altıncı ayak, amonyaklamak, Aşağıelyakut, Aşağıyakacık, ayak atmamak, ayak beraber, ayak berberi, ayak burçmak, ayak cildesi, ayak çengeli, ayak çeşmesi, ayak çevirme, ayak damlası, ayak derliği, ayak diremek, ayak dolgusu, ayak duşşağı, ayak halfesi, ayak havlusu, ayak kanseri, ...

11 harfli

abıyakavlak, acar ayaklı, ağ ayakları, ağır ayaklı, ağıt yakmak, akaryakıtçı, amonyaklama, asılı koyak, Avhatyakası, ayak arkası, ayak artmak, ayak basımı, ayak basmak, ayak bileği, ayak çekmek, ayak çürüğü, ayak dahımı, ayak davuşu, ayak divanı, ayak dönümü, ayak döşeği, ...

10 harfli

afrodizyak, akla yakın, alğış ayak, artık uyak, ayak açmak, ayak almak, ayak atışı, ayak atmak, ayak bilek, ayak bilim, ayak boynu, ayak çekme, ayak dönme, ayak eşiği, ayak kesme, ayak kıltı, ayak kurdu, ayak naibi, ayak orusı, ayak oyunu, ayak perde, ...

9 harfli

açık ayak, açık uyak, ağır ayak, akaryakıt, Altınyaka, arka ayak, Aslanyaka, ayak alnı, ayak altı, ayak ayak, ayak bacı, ayak bağı, ayak boyu, ayak damı, ayak dibi, ayak elde, ayak gabı, ayak kabı, ayak kapı, ayak kolu, ayak taşı, ...

8 harfli

ağırayak, ağlıayak, Altıyaka, anakoyak, ayak bağ, ayak eni, ayak içi, ayak işi, ayak izi, ayak otu, ayak önü, ayak ucu, ayak-mum, ayakaltı, ayakçalı, ayakdamı, ayakgabı, ayakkabı, ayakkabi, ayaklama, ayaklıma, ...

7 harfli

Alayaka, amonyak, ayakavı, ayakcağ, ayakcak, ayakcık, ayakcıl, ayakçak, ayakçat, ayakçık, ayakçıl, ayakçın, ayakçin, ayakdaş, ayakdeş, ayakkab, Ayakkıf, ayaklık, ayakmaç, ayakmak, ayakman, ...

6 harfli

Akyaka, arayak, ayakca, ayakça, ayakçı, ayakçu, ayakım, ayaklı, ayaksı, ayakta, bayakı, cıyyak, çölyak, eyaklı, fiyaka, gazyak, içuyak, İçyaka, kanyak, konyak, Koryak, ...

5 harfli

bayak, biyak, boyak, cayak, cıyak, ciyak, dayak, dıyak, enyak, gayak, gıyak, goyak, hoyak, kayak, kıyak, koyak, kuyak, Odyak, payak, sayak, siyak, ...

4 harfli

eyak, oyak, uyak, yaka, yakı, yaku

3 harfli

yak

Kelime Ara