İçinde YAL geçen kelimeler

İçinde YAL geçen kelimeler 2478 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yal aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yal anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YAL geçen kelimeler

25 harfli

(birini) yalancı çıkarmak, (birinin) yalancısı olmak, antimikrobiyal kemoterapi, apertura pelvis kranyalis, arterya sekalis mediyalis, arterya tibyalis kaudalis, atlantoaksiyal uyumsuzluk, bal tutan parmağını yalar, bürmeç-yürek çevre yalımı, diyalizedici, dializliyeu, doğançıkta göz akı yalımı, Ekonomik ve Sosyal Komite, ekvatoryal elektron çifti, endotelyokoriyal plasenta, gölerimli çevreger yalımı, gözleme dayalı çalışmalar, hayal kırıklığına uğramak, İktisadi ve Sosyal Komite, kahverengi yalnız örümcek, kurtsal-öt kapçığı yalımı, muskulus kleidobrakiyalis, ...

24 harfli

(yatın) boyun içi yalımı, adventisyal plasentasyon, ağarmaçsal yaygır yalımı, akral yalama dermatitisi, asalakçıl kalkansı yalım, bağır çevre irinli yalım, çok vardiyalı çalıştırma, çok yöneticili kopyalama, düğmüksü bitkilik yalımı, foramen mentale mediyale, genikulum nervi fasyalis, gırtlak-kemirtlek yalımı, kaya ucu kemikzar yalımı, kemirtlek-soluman yalımı, keratohiyalin granülleri, kızıl damar çevre yalımı, kirpikçil kapanak yalımı, kör bağırsak takı yalımı, nervus gluteus kranyalis, pleksus brakiyalis felci, primordiyal eşey hücresi, ...

23 harfli

angulus okuli mediyalis, angulus zolea aksiyalis, ateşlik yalıtkanı burnu, bağak içi yaygın yalımı, bağırsak-tutamak yalımı, bileşik yalancı şemsiye, bireysel sosyal sermaye, bölgeçsel bürmeç yalımı, dış yaşmak-yürek yalımı, dizin kopyalama aracısı, endotrakiyal entübasyon, epitelyokoryal plasenta, göbek kara damar yalımı, hemoendotelyal plasenta, hiyalin kıkırdak dokusu, immünopotansiyalizasyon, kabuk kopyalama kancası, kapanak-yin zarı yalımı, kara başlı yalı bülbülü, kara-başlı yalı bülbülü, kendirsel ürenti yalımı, ...

22 harfli

Arap´ın yalellisi gibi, aşınımsal pelit yalımı, atardamar hiyalinozisi, atriyal septum defekti, bademcik-yudak yalımıı, bağak derin kat yalımı, bağırsak-bumbar yalımı, balantidiyal dizanteri, beyin-beyin-zar yalımı, börtükçül bağak yalımı, burun efirmeççil yalım, burun-solumaççıl yalım, diş ev kemikzar yalımı, diyalektik materyalizm, ekzokardiyal üfürümler, endokardiyal üfürümler, imik zar yalaka yalımı, intrasinovyal anestezi, kalın beyin zar yalımı, kapanaksal beze yalımı, kesime bağlı eyaletler, ...

21 harfli

alt yandak yalpalanım, amilalkol mayalanması, Arnavutluk sosyalizmi, ayakyolu akçal yalımı, ayrıcalıklı eyaletler, badak ak çevre yalımı, badak badaküsü yalımı, bağırsak bağır yalımı, beyin ince zar yalımı, “bezold” tümük yalımı, bilharziyal dizanteri, böbrek yumacık yalımı, bronşiyal bez adenomu, damarcıl bağak yalımı, düzme çevreger yalımı, egzistansiyalist etik, emperyalist burjuvazi, emperyalizm kuramları, emperyalizm teorileri, epikondilus mediyalis, filaryal elefantiozis, ...

20 harfli

açığa dayalı harcama, adreslenmiş dosyalar, ağartısal zar yalımı, akla hayale gelmemek, altın yaldızlı metal, Arap-Avrupa diyaloğu, ASCII veri dosyaları, Avrupa-Arap diyalogu, bağırsak dışı yalımı, benekli bağak yalımı, betek-yolakçıl yalım, bombar iç zar yalımı, böteke iç zar yalımı, coğrafyalık -in hali, çökülcul damar yalım, dizine dayalı tahvil, dünyalara değişmemek, dünyalığı doğrultmak, ekonomik emperyalizm, endometriyal biyopsi, eziğimsi deri yalımı, ...

19 harfli

açık yalazlı ışıtaç, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, area nervi fasyalis, arterya akromiyalis, atriyal fibrilasyon, Avrupa emperyalizmi, Avrupa sosyal şartı, badak üstcün yalımı, benekli bağa yalımı, beremsi deri yalımı, bilek oynağı yalımı, bukak yalpım ölçüsü, çadırga oymaçyalımı, çok kopyalı plâzmit, dibir (dübür) yalım, dilmik arası yalımı, diş ev çevre yalımı, filaryal dermatitis, gıllan yallan itmek, gölet-böbrek yalımı, ...

18 harfli

antiemperyalistlik, anulus prepusyalis, arterya brakiyalis, Avrupa sosyal fonu, badak çevre yalımı, bağır çevre yalımı, “bartholin” yalımı, beyin çevre yalımı, beyin zar yalımcıl, bilek oynak yalımı, bilimsel sosyalizm, bitken deri yalımı, branşiyal yarıklar, bronşiyal yarıklar, büzek çevre yalımı, çeç avgıncık yalım, damar-yürek yalımı, dorsoilyal vaziyet, dölüt mumyalaşması, dövize dayalı bono, ekstraperikardiyal, ...

17 harfli

adventisyal hücre, alaca yalıçapkını, alkol mayalanması, angulus kranyalis, anjiyohiyalinozis, antibranşiyal zar, arbor bronkiyalis, aşırı kızık yalım, ateşlik yalıtkanı, ayak ağşak yalımı, beze çevre yalımı, boyalı kurd eşini, böbrek içi yalımı, böbrek üstü yalım, branşiyal açıklık, bronşiyal pnömoni, burun borga yalım, çanak yalayıcılık, damar deri yalımı, devlet sosyalizmi, dil yaygın yalımı, ...

16 harfli

Akdeniz diyaloğu, akridin boyaları, aksiyal iplikçik, altın yaldızlama, anti emperyalizm, arterya fasyalis, arterya radyalis, asit mayalanması, astım bronşiyale, aşırı yalazlanım, badak kın yalımı, beyin zar yalımı, binomiyal sistem, boyayıcı boyalar, boz yulun yalımı, branşiyal boşluk, branşiyal fistül, branşiyal odacık, branşiyal poşlar, bursa sinovyalis, burun boru yalım, ...

15 harfli

ak damar yalımı, ak yulun yalımı, antant kordiyal, antiemperyalist, antiemperyalizm, Aşağıkayalıdere, atmık kın yalım, atriyal flatter, avucunu yalamak, bademcik yalımı, bağırsak yalazı, bağırsak yalımı, bal dök de yala, balyalayabilmek, beyincik yalımı, boyalı kurdeşen, böbrek yalazçıl, böbrek yalımcıl, börk ucu yalımı, brankiyal delik, branşiyal çubuk, ...

14 harfli

Allah´a yalvar, anilin boyalar, antikoksidiyal, antimikrobiyal, asidik boyalar, atriyal ruptur, “b c g” yalımı, balyalayabilme, batızsal yalım, bilyalı başlık, bilyalı çıtçıt, bol salyalanım, branşiyal kist, buzyalağı gölü, çanak yalayıcı, Çin Sosyalizmi, çok salyalılık, dijital sinyal, diş evi yalımı, diyalektolojik, diyalog kurmak, ...

13 harfli

ağ zar yalımı, ak zar yalımı, analog sinyal, Asarcıkkayalı, Aşağıtaşyalak, Aşağıyalankoz, aşıksal yalım, bağlam yalazı, bağlam yalımı, batiyal ortam, Berçinyayalar, bilyalı eklem, bilyalı yatak, boyalı işıtaç, böbrek yalazı, böbrek yalımı, bölgeç yalımı, bukanak yalım, bumbar yalımı, bunduk yalımı, çanak yalamak, ...

12 harfli

abisiyal zon, ağsal yalımı, akçal yalımı, aksiyal ışın, alaz yaldızı, altın yaldız, Antalyalılık, apityalismus, Avustralyalı, azo boyaları, badak yalımı, bağak yalımı, bağır yalımı, bağlam yalım, beldem yalım, beyin yalımı, bir yalamlık, biramayaları, boğmuk yalım, boyalı basın, boyalı dabaz, ...

11 harfli

Alikahyalar, Amasyalılık, antisiyalik, aşırı yalım, Avusturyalı, azgın yalım, azo boyalar, bağa yalımı, balyalanmak, balyalatmak, baz-ı hayal, beyaz yalan, bilharziyal, borga yalım, borgu yalım, börk yalazı, börk yalımı, bronşiyalis, Büyükkayalı, çadır hayal, dalak yalım, ...

10 harfli

ağık yalım, ağız yalım, anlayalım!, apityalizm, asosyallik, aşı boyalı, ayallanmak, bakteriyal, balyalamak, balyalanma, balyalatma, baş yalımı, boyalanmak, Boyalıtepe, brakiyalis, Brezilyalı, buka yalım, buz yalağı, bük yalımı, Cumakayalı, çav yalımı, ...

9 harfli

abaksiyal, ağ yalımı, aksiyalis, aktüeryal, akyalavuş, alayyallı, Antalyalı, Asyalılık, ayalanmak, ayallamah, ayallamak, balyalama, bataryalı, bayalamak, bazihiyal, bifasiyal, Bolivyalı, boyalamak, boyalanım, boyalanma, Boyalılar, ...

8 harfli

ak yalaz, Alanyalı, Amasyalı, ayalamak, balyalık, bayalmak, boyalama, Boyalıca, buyalacı, diyalekt, dûnyaluk, dünyalıh, dünyalık, dünyaluh, ehlieyal, Eryalçın, Evliyalı, fasyalis, filaryal, folyalak, Girayalp, ...

7 harfli

aksiyal, alayalı, alıyalı, asosyal, ayalama, ayalmak, Ayaltın, Ayyalap, Ayyalın, batiyal, Beyalan, Boyalan, Boyaldı, boyalık, ciriyal, Çayaltı, diyalaj, diyalel, diyaliz, diyalog, doyalıh, ...

6 harfli

Asyalı, batyal, bayalı, béyâli, boyalı, Danyal, dayalı, eşyalı, eyalet, filyal, gıyalı, havyal, hayali, hayali, Kayalı, kıyalı, koryal, mayalı, mayalu, meyyal, payalı, ...

5 harfli

Ayalp, çuyal, hayal, heyal, kıyal, oyalı, oyali, Oyalp, reyal, riyal, sayal, viyal, yâlaç, yalaf, yalah, yalak, yalan, yalap, yalaş, yalav, yalaz, ...

4 harfli

ayal, eyal, Oyal, yalç, yalı, yali, yalk, yalô, Yalt

3 harfli

yal

Kelime Ara