İçinde YANI geçen kelimeler

İçinde YANI geçen kelimeler 554 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yanı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yanı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YANI geçen kelimeler

25 harfli

bağı ağlayanın yüzü güler, bu sıcağa kar mı dayanır?, Çekoslavakyanın A57işgali, dayanıklı tüketim malları, kel yanında kabak anılmaz, markaların dayanıksızlığı, ostenit dayanıklılaştırma, yanına salavatla varılmaz

24 harfli

çok yanıtlı test maddesi, dört yanı deniz kesilmek, dünyanın tadını çıkarmak, elektriksel dayanıklılık, engellenme dayanıklılığı, hataya dayanıklı sürücü, kavuşmaz ölçünlü yanılgı, ostenit dayanıklılaşması, sınama-yanılma öğrenmesi, taşıyanına yazılı belgit, üzümsük-kulakyanı yalımı, yanık amonyaklı atmosfer, yanıtlayıcı seçme açkısı

23 harfli

aksaklığa dayanıklı DDS, ferrit dayanıklılaşması, göz yumulabilir yanılgı, iki elim yanıma gelecek, Müller-Lyer yanılsaması, yanıltıcı fiyatlandırma

22 harfli

böbrek-böbrekçil yanıt, böbrek-siğmıkçil yanıt, dayanışmacı işbırakımı, deneme yanılma yöntemi, deneme-yanılma yordamı, depreme dayanıklı yapı, örnekleme dışı yanılgı, örtük yanıt fonksiyonu, özdevinimli yanıtlamak, rastlantılı yanılgılar, yanıtsayıcı yorgunluğu, ölçünlü yanılgı ölçümü

21 harfli

alt yanı çıkmaz sokak, benzerlik dayanışması, borcun dayanılmazlığı, çağrışımsal yanılsama, dördüncü derece yanık, dünyanın yedi tansığı, ellerim yanıma gelsin, gerilme dayanıklılığı, hümoral bağışık yanıt, iki eli yanına gelmek, ikincil bağışık yanıt, olumsuz yanıt damgası, ölmüş de ağlayanı yok, taşıyanına ödenebilir, taşıyanına yazılı çek, yaklaştırım yanılgısı, yanılgı küçültme gücü, yanıltmacalı masalcık, yanına yaklaştırmamak

20 harfli

birinci derece yanık, dayanırlık yoklaması, değişken yanılgıları, dört yanından tutmak, dünyanın dört bucağı, dünyanın ucu uzundur, hataya dayanıklı DDS, örnek alma yanılgısı, primer bağışık yanıt, var yok yanıt modeli

19 harfli

aksaklığa dayanıklı, Ateşe dayanır gereç, birinci tür yanılgı, dağ kuyruksallayanı, dayanıklılık sınavı, gemi yanında teslim, ikinci derece yanık, karşıtyanıtlı ölçek, kuşkucu yanıtlayıcı, örnekleme yanılgısı, toplumsal dayanışma, tragedyanın öğeleri, uyur uyanık görüpsü, üçüncü derece yanık, yanıçlık-denksizlik, yanılsamacı tiyatro, yanın yanın yürümek, yeme de yanında yat, yuvarlama yanılgısı, yürek yanı kalkıntı, Zöllner yanılsaması

18 harfli

a (alfa) yanılgısı, antijakoben isyanı, ateşe dayanıklılık, dayanıklılaştırmak, devimsel yanılsama, ikinci tür yanılgı, kestirim yanılgısı, örgensel dayanışma, özgür yanıtlı soru, soru-yanıt yöntemi, ß (beta) yanılgısı, Uyanış Çağı üslûbu, uzbilimsel yanılım, yanı yönü bellisiz, yanıltmacalı masal, yanıt hakkı doğmak, yelkensel yanıkçık, yol yanı durguluğu

17 harfli

boğulmaya dayanım, dayanıksız mallar, dayanışma ödeneği, denklem yanılgısı, dokunma yanılgısı, dünyanın öbür ucu, imir uyanık olmak, kınış yanış etmek, kurt ağzı dalyanı, Nicelikte yanılma, Nitelikte yanılma, Olgun Uyanış Çağı, özdevinimli yanıt, parasal yanılsama, sınama ve yanılma, taşıyanına ödenir, uyanırlık azalımı, üretilmiş yanılgı, yanılgı değişkesi, yanılgı sınırları, yanıltıcı ambalaj, ...

16 harfli

aç, yanından kaç, anamnestik yanıt, bahçe uyuklayanı, bahçe uyuklıyanı, basılma dayanımı, basmakalıp yanıt, bednar yanıkçığı, belirtimIi yanıt, burulma dayanımı, çeşit boyanırlık, çıkakta yanıltma, çökertme dalyanı, dayanıklı mallar, dayanıksızlaşmak, dayanılmazlaşmak, değişken yanılgı, değişmez yanılgı, dizgesel yanılgı, enit yanıt olmak, gerçek yanılması, göreceli yanılgı, ...

15 harfli

ağız yanışlamak, aside dayanıklı, aşınma dayanımı, ateşe dayanıklı, ayanı esirgemek, ayanı galdırmak, bilüsü yañılmak, dayanıklaştırma, dayanıklı denge, dayanıklı dizge, dayanıksızlaşma, dayanılmazlaşma, dizgeli yanılgı, dünyanın ... sı, elektrik yanığı, Geç Uyanış Çağı, göbek yanı debe, hece yanıltmacı, ısıya dayanıklı, kepasti dalyanı, kişisel yanılgı, ...

14 harfli

anlamsız yanıt, Ateşdayanırlık, aya tümse yanı, ayanı bağlamak, bağrı yanıklık, Belçika İsyanı, belirsiz yanıt, dayanılabilmek, dayanım sınırı, dayanışabilmek, dayanışmacılık, dondayanırlığı, duyu yanılgısı, Gereç dayanımı, görüşmeci yanı, kayaç dayanımı, kimyasal yanık, Kişide yanılma, kuraga dayanım, ölçülü yanılgı, Ön Uyanış Çağı, ...

13 harfli

Aşağıyanıktaş, ateşe dayanır, bağıl yanılgı, bağışık yanıt, Boksör İsyanı, boru dayanığı, Bulgar İsyanı, buz çağlayanı, çelişik yanıt, dağ sallıyanı, dayanıksızlık, dayanılabilme, dayanılmazlık, dayanımsızlık, dayanış yansı, dayanışabilme, denel yanılgı, dünyanın sonu, göz yanılması, gümrük beyanı, ısığa dayanır, ...

12 harfli

ayanı çékmék, ayanı kesmek, biniden yanı, boyanıvermek, çocukluyanış, dayanıklılık, dayanım ömrü, dayanışırlık, Değirmenyanı, gelin yanısı, güneş yanığı, irade beyanı, Kahveleryanı, salt yanılgı, sürmeliyanış, şıra dalyanı, tabakayanışı, tayanıgörmek, termal yanık, uyanık olmak, uyanıklaşmak, ...

11 harfli

Arap isyanı, ayanı almak, bağrı yanıh, bağrı yanık, benden yanı, beri yanıma, boyanıverme, dayanışmacı, dayanışmalı, gece yanığı, gice yanığı, kabakyanışı, kaynak yanı, kındık yanı, rüzgâr yanı, solar yanık, uyanıgelmek, uyanıklanım, uyanıklaşma, uyanıvermek, uyur uyanık, ...

10 harfli

Bağrıyanık, Büyükyanık, dayanıklık, dayanıksız, dayanılmak, dayanılmaz, dayanımsız, dayanırlık, dayanışmak, don yanığı, doruk yanı, eğri yañış, gara yanız, gelin yanı, göbek yanı, kara yanık, karşıyanıt, kayık yanı, mal beyanı, tuz yanığı, uyanıverme, ...

9 harfli

Ağız yanı, Bıçkıyanı, buka yanı, dayanıklı, dayanılma, dayanışık, dayanışma, -den yanı, ev çıyanı, garayañız, Hüyükyanı, Irmakyanı, inceyanış, karayanık, Kavakyanı, Kemeryanı, Köprüyanı, Sarayyanı, Söğütyanı, uyanıklık, uyanırlık, ...

8 harfli

alt yanı, Cumayanı, dalyanış, Dereyanı, evçıyanı, gün yanı, iç yanık, karayanı, köy yanı, kuz yanı, Olukyanı, öte yanı, yanıçlık, yanıgara, yanığara, yanıkara, Yanıkçam, Yanıkçay, Yanıkdağ, Yanıkköy, Yanıklar, ...

7 harfli

akyanış, aliyanı, bayanın, boyanık, boyanış, Dağyanı, dayanık, dayanım, dayanış, Gölyanı, gudyanı, güdyanı, Hanyanı, yanıarâ, Yanıcak, yanıIım, yanıkal, Yanıker, Yanıklı, yanıklu, yanıksı, ...

6 harfli

nûyanı, oyanıh, sayanı, uyanık, uyanım, uyanış, yanıcı, yanına

5 harfli

ayanı, yanıç, yanık, yanıl, yanım, yanın, yanır, yanış, yanıt, yanız

4 harfli

yanı

Kelime Ara