İçinde YAPI geçen kelimeler

İçinde YAPI geçen kelimeler 943 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yapı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yapı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YAPI geçen kelimeler

25 harfli

bedensel yapı sınıflaması, cebir benzeryapı dönüşümü, çürük yapı besi yavaşlığı, eşyapılı üingesel öbekler, hemen hemen karmaşık yapı, henüz yayımlanmamış yapıt, ilingesel eşyapı dönüşümü, karşılaştırmalı yapıbilim, kimyasal kanser yapıcılar, kuşaklı yapıştırma aygıtı, özdevinimli yapılandırmak, Riesz benzeryapı dönüşümü, uluslararası yapım ölçeği, yapım iyeliğini sınırlama, yapım yerbölümü katsayısı, yapım yönetmen yardımcısı, yapımda uygulama yeteneği, yapısal denklemler modeli, yapısal kararlık sınaması, yapıt iyeliğinin aktarımı, yapıt kazançları ayrılığı, ...

24 harfli

basılmış yazılı yapıtlar, biryapımlı çekirdeklenme, bölütleyici yapılaştırma, cebirsel eşyapı dönüşümü, çekirdekçik benzeri yapı, çokyapımlı çekirdeklenme, doğrusal eşyapı dönüşümü, geçmiş yapılı şimdikilik, göğdeden yapışık ikizler, işleyimsel yapım yöntemi, izinsiz çoğaltılan yapıt, kamu altyapı yatırımları, oylum özekli küpsel yapı, tecim ve yapım markaları, televizyon yapım merkezi, türevsel eşyapı dönüşümü, uç uca yapıştırma aygıtı, yapım iyeliği temsilcisi, yapımdeğişimi anabolisma, yapısal katman eksikliği, yapışkan eriyikli işleme, ...

23 harfli

damar yapılış bozukluğu, eşyapılı düzgün uzaylar, kamu malı olan yapıtlar, masaüstü yapılandırması, sıraca eşyapılı kümeler, sırasal eşyapı dönüşümü, yapılıkçı, yapılıkçılık, Yapım İyeliği Müdürlüğü, yapısal müzayede modeli, yapısal olmayan protein, yapışık ikiz periklilik, yapıt hakkının aktarımı, yapıt iyeliği belirgesi

22 harfli

Avrupa yapısal fonları, ayırtık ilingesel yapı, belgesel yapım merkezi, burun deliği yapışması, çöpelcan yapıştıran öz, dayatkılı oynak yapımı, depreme dayanıklı yapı, dışyapı dağlama deneyi, fiilden fiil yapım eki, fiilden isim yapım eki, isteğin yapıldığı ülke, iyesi olmayan yapıtlar, karmaşık yapıcı ikilem, kimyasal kanser yapıcı, örtük yapı çözümlemesi, sınai yapı çözümlemesi, yapı denetleme düzlemi, yapı taşı yerde kalmaz, yapılandırma sihirbazı, yapısal gözden geçirme, yapısal kırılma modeli, ...

21 harfli

bahçe yapıtasarcılığı, birebir yapı dönüşümü, biryapımlı karbonlama, çöpelcan yapıştırgısı, doğal eşyapı dönüşümü, eşdeğişirlik yapıları, eti kemiğine yapışmak, fiziksel yapılandırma, gelişmiş yapılandırma, genel yapım giderleri, görey yapıtasarcılığı, güzel sanat yapıtları, izlence yapım merkezi, karbür yapıcı element, kendiliğinden yapışım, kulak borusu yapışımı, ova-bursal yapışmalar, yapıdüzen yönetmeliği, yapılaşmamış davranış, yapım iyeliği hakları, yapışkan balığıgiller, ...

20 harfli

ağaç yapısında arama, aşırı yaşlanmış yapı, ayak tarağı yapışımı, bal mumu yapıştırmak, bir yapımlı, homojen, çüğre üstçül yapışık, dizi yapıtlar bölümü, dudakla dudak yapımı, en geniş yapım alanı, gamma yapıcı element, göz kapağı yapışması, havuz yapılandırması, iç özeşyapı dönüşümü, içözekli küpsel yapı, ikili yapı kuramları, oynakların yapışması, özgün donatım yapımı, tecim ve yapım odası, televizyon yapımcısı, yalınç yapıcı ikilem, yapılacaklar listesi, ...

19 harfli

alfa yapıcı element, altyapı yatırımları, ayırtık düzgün yapı, benzeryapı dönüşümü, biçimsel yapışıklık, bitişik yapı düzeni, borç yapılandırması, çıkarımsal yapılama, çıkarma yapımcılığı, damak yelken yapımı, dinlemelik yapıtlar, disk yapılandırması, fiziksel yapı kaydı, ikili ekonomik yapı, ikili iktisadi yapı, kenet gibi yapışmak, ortak yapıt iyeliği, örümsüz yapılı soru, sanki karmaşık yapı, takma saç yapımcısı, temel yapısal model, ...

18 harfli

açıklanmamış yapıt, aşırı ısınmış yapı, bağırsak yapışması, besinyapımaddeleri, binmeli yapıştırma, biryapımlı çökelme, buğaz yelken yapım, çokyapımlı çökelme, düzlemsel yapıtlar, etkin yapı teorisi, fiyat yapışkanlığı, içyapışkanlıkölçer, ikincil yapımlılar, katkılı yapı alanı, kene gibi yapışmak, Kmenta hata yapısı, köşegen yapıştırma, kuşaklı yapıştırma, örümlü yapılı soru, özgün marka yapımı, parmak yapışıklığı, ...

17 harfli

ayrık yapı düzeni, bacaktan yapışmak, basılmış yapıtlar, bilimsel yapıtlar, biryapımlı kurşun, boyunları yapışık, dil altı yapışımı, döl yolu yapışımı, duruşma yapılması, etkin yapı kuramı, gövde özekli yapı, granülosit yapımı, iş ucuna yapışmak, kapak yapışıklığı, kemik yapıştırman, okunacak yapıtlar, olağan yapım gücü, özeşyapı dönüşümü, sıradüzensel yapı, sülük yapıştırımı, televizyon yapımı, ...

16 harfli

açıklanmış yapıt, ağ yapımında tur, anlaşma yapılmak, bacaktan yapışık, bağımsız yapımcı, biçimdeş yapılar, birincil yapılık, çekirdeksel yapı, çok fazlı içyapı, değişik yapımcıl, derleme yapıtlar, eşyapı gönderimi, ince taneli yapı, iş dökümü yapısı, işletme yapıları, kapanak yapışımı, kemirtlek yapımı, kutyasak yapıntı, martensitli yapı, özgerilimli yapı, parmak yapışması, ...

15 harfli

bacağa yapışmak, badak kın yapım, bırakılmış yapı, birbiçimli yapı, bütün yapıtları, çalgı yapımcısı, çokyapımlı yapı, çürük yapılanım, dallantılı yapı, diş yapışıklığı, düzgün eşyapılı, düzgünümsü yapı, eşyapı dönüşümü, halk yapıcılığı, ısmarlama yapım, ikincil yapılık, iri taneli yapı, kalkan yapınmak, kancak yapışımı, kapanak yapışım, kelime yapılığı, ...

14 harfli

adsız yapıtlar, alyuvar yapımı, bebenek yapımı, biçimsel yapım, biryapımlayıcı, bürmeç yapışım, çekilmiş yapıt, çelik içyapısı, çokbarklı yapı, dizcil (yapıt), döden yapışımı, dördüncül yapı, dudak yapışımı, düz yapıştırma, elmacık yapımı, göñlü yapılmak, gövde yapılığı, halk yapıntısı, hareket yapımı, içyapışmaölçer, ilingesel yapı, ...

13 harfli

akman yapışım, ayrık yapılar, bileşik yapım, biryapımlılık, bülez yapışım, çakraz yapısı, çözümsel yapı, dışyapıbilimi, dizi yapıtlar, dizimsel yapı, doku içyapısı, dramatik yapı, eski yapıtlar, ferritli yapı, filmin yapısı, finansal yapı, geniz yapışım, içyapı kusuru, içyapışkanlık, iri yapılılık, kamu yapıları, ...

12 harfli

ağır önyapım, algısal yapı, Allah yapısı, babaç yapılı, bağak yapımı, barış yapıcı, beden yapısı, benzeryapılı, birinci yapı, biryapımlama, bitişik yapı, çift katyapı, dil yapışımı, dimerik yapı, direksi yapı, DNA yapıları, dudak yapımı, düzgülü yapı, fiyat yapıcı, fizik yapısı, gamma yapıcı, ...

11 harfli

alan yapısı, alfa yapıcı, anaç yapılı, Aşağıyapıcı, beta yapısı, burun yapım, çevrel yapı, deneç-yapık, diş yapılım, düzgün yapı, düzlek yapı, eğreti yapı, enek yapımı, geçici yapı, göğüs yapım, görüntüyapı, iç yapıkçıl, ikinci yapı, ince içyapı, ince yapılı, işok yapılı, ...

10 harfli

açık yapım, ağız yapım, altyapısal, apış yapım, başyapımcı, biryapımlı, bük yapımı, çokyapımlı, çürük yapı, dışyapısal, dışyapışma, düğü yapım, en altyapı, ısık yapım, ikili yapı, iri yapılı, kaçak yapı, kan yapımı, komşu yapı, kul yapısı, makas yapı, ...

9 harfli

ana yapım, baş yapıt, düşünyapı, eğik yapı, el yapımı, esen yapı, ev yapımı, göz yapım, içyapışma, ince yapı, kaba yapı, kara yapı, Kayapınar, köşe yapı, mali yapı, masa-yapı, özyapışma, üye yapım, yapı taşı, yapı yeri, yapıcılıh, ...

8 harfli

ana yapı, başyapıt, Eskiyapı, eş yapım, eşyapılı, kuleyapı, soyyapıt, tam yapı, tel yapı, yan yapı, yapıkçıl, yapıkmak, yapılcan, yapıldak, yapılgan, yapılmak, yapım öz, yapımevi, yapımsal, yapıncah, yapıncak, ...

7 harfli

altyapı, dışyapı, düşyapı, eş yapı, katyapı, önyapım, öz yapı, özyapım, üstyapı, yapıcak, yapıkçı, yapılıh, yapılık, yapılım, yapılış, yapılma, yapımcı, yapınca, yapıncı, yapınçı, yapınık, ...

6 harfli

Akyapı, içyapı, özyapı, yapıcı, yapılı, yapımı, yapını, yapıri

5 harfli

yapık, yapım, yapın, yapış, yapıt

4 harfli

yapı

Kelime Ara