İçinde YARI geçen kelimeler

İçinde YARI geçen kelimeler 1056 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yarı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yarı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YARI geçen kelimeler

25 harfli

bir saatlik deneme yarışı, bugün bana ise yarın sana, el durduracı uyarı imleci, ikili çifteker hız yarışı, manyetik yüksekliği ayarı, ortalama sağrak yarıklığı, uzunlama omurga yarıklığı, yarı korumalı replikasyon, yarı mikroanalitik terazi, yarı-mikrokimyasal terazi, yarıçapsal dağılım işlevi, yarım yuvarlak seyir yeri, yarıortadan hafif ağırlık, yolda saatli takım yarışı

24 harfli

alttan yarısürekli işlev, aortik yarım ay kapaklar, biyolojik yarılanma ömrü, bozukluk uyarı çevirgeci, dün buçuğu, (dün yarısı), melanosit uyarıcı hormon, ortalama bukak yarıklığı, ortalama kavuk yarıklığı, pamuklu yarışlık lastiği, sıçan düşse başı yarılır, tepkiç (tepkiçsel yarık), üstten yarısürekli işlev, yarı değişken maliyetler, yarı dolaysız aydınlatma, yarı kontrollü döl alımı, yarı-ortalamalar yöntemi, yarım-dalgalı doğrultmaç

23 harfli

bağışıklık uyarıcı ilaç, bayrağı yarıya indirmek, beyarı, anaarı, kraliçe, düşey doğrusallık ayarı, fare düşse başı yarılır, hıyarcıksı kasık yarığı, ipekli yarışlık lastiği, ödüllü yarışma duyurusu, saatli kilometre yarışı, yarı değişir maliyetler, yarı dolaylı aydınlatma, yarı özdevingen aktarma, yarı-yinelemeli tasarım, yarım yöncül kıpırdakça, yarışılabilir piyasalar, yarıyalınç doğru-uzaysı, yatay doğrusallık ayarı, yük çiftekerleri yarışı, yükseklik ayarı düğmesi

22 harfli

aklının ayarını bozmak, birincilik yarışmaları, döl yatağı uyarıcıları, eşit yarışım kuralları, gangliyon uyarıcı ilaç, genişlik ayarı düğmesi, Giannuzzi yarım ayları, göğüs kemiği yarıklığı, kurma algılama uyarısı, laktasyonun uyarılması, motorartçısı yarışları, ovulasyonun uyarılması, poligonun dış yarıçapı, teknik yarışımı önleme, uyarı-propaganda oyunu, yansıtımcalı usyarılım, yarı dalga potansiyeli, yarı hücre potansiyeli, yarı özdevinimli alıcı, yarı saydam görüntülük, yarı-tersüstel çizenek, ...

21 harfli

bağırcıl göbek yarığı, beyin yarım yuvarları, bölgenin dış yarıçapı, gençler arası yarışma, koloni uyarıcı faktör, Magdeburg yarımküresi, öğecik etkin yarıçapı, özgüsel yarı çıkık el, poligonun iç yarıçapı, Roma arabası (yarışı), uyarıcı katılan silaj, yarı bağdaşık çökelim, yarı bağdaşık çökelti, yarı bitirilmiş çelik, yarı dayanç yarışları, yarı eşkıyılı dörtgen, yarı kentsel yerleşme, yarı yön durumsuzluğu, yarı-etkensel tasarım, yarıgeçirimsel arıtım, yarım daire kanalları, ...

20 harfli

bağcıklı yarım potin, birincilik yarışması, bölgenin iç yarıçapı, bugün git, yarın gel, çalıştırıcısız yarış, çene yarışına girmek, çifteker yarış alanı, denizler yarımyuvarı, derni ardı yarışçısı, gerilemeli usyarılım, güncel uyarı dergisi, hormon uyarıcı madde, ışık düzengeci ayarı, kabul etmeme uyarısı, kolesterol yarıkları, Piramidin içyarıçapı, pozitif yarı tanımlı, radyoaktif yarı ömür, seçme-elemeyarışları, yakınsaklık yarıçapı, yarı belgesel (film), ...

19 harfli

bayağı deniz-hıyarı, belirli ödül yarışı, birkaç günlük yarış, biyolojik yarı ömür, biyolojik yarılanma, bozunum yarı-yaşamı, çalıştırıcılı yarış, dönüşüm yarı-yaşamı, Dulkadirliyarımkale, fırdolanım yarıçapı, karalar yarımyuvarı, kuvvetli yarım adım, saatli yarış çıkışı, sayı toplama yarışı, uyarılma gizilgücii, yarı akıl hastalığı, yarı anlamlı sözcük, yarı dengeli karbür, yarı düzgün değişen, yarı düzgün yansıma, yarı koşu yönelteci, ...

18 harfli

ağız tavanı yarığı, ağtabaka yarışması, altı yarıklı balık, altı yarıklıgiller, altı-yarıklı balık, bağdaştırıcı ayarı, bağımsızlar yarışı, bağırsak yarıklığı, bayağı denizhıyarı, beş bitik-yarıtçıl, beyin yarım küresi, branşiyal yarıklar, bronşiyal yarıklar, değiştiren yarışçı, doğumun uyarılması, dönü atlama yarışı, Ebner yarım ayları, esnek yarım dingil, güzellik yarışması, ilingesel yarıöbek, kalbin uyarı odağı, ...

17 harfli

açık yarım çember, altıyarıklıgiller, aşırı uyarılırlık, Avustralya yarışı, Batı Yarım Küresi, birleşik yarışlar, bugünlük yarınlık, buruş yarış olmak, büyük ödül yarışı, denetim sesyayarı, denizhıyarıgiller, doğrusallık ayarı, göz çukuru yarığı, güney yarımyuvarı, ha bugün ha yarın, kapalı yarı doğru, kapalı yarış yolu, kuzey yarımyuvarı, mesep yarıştırmak, radyouyarıcı ilaç, Riesz yarıdüzgesi, ...

16 harfli

aşamalı yarışlar, ayarı bozuk akçe, ayarını düşürmek, bağımsız yarışçı, batı yarımyuvarı, çene yarıştırmak, çift yarıklı mil, doğu yarımyuvarı, eğrilik yarıçapı, ekvator yarıçapı, enlemesine yarık, gülleri yarılmak, güvenlik uyarısı, ışınuyarı aygıtı, kapalı yarı uzay, kardeş yarışması, kıyasıya yarışım, kutupsal yarıçap, motorardı yarışı, ödenmeme uyarısı, sahne sesi ayarı, ...

15 harfli

alınaltı yarığı, alt yarı düzlem, altı gün yarışı, Amerikan yarışı, Arap yarımadası, aşırı uyarıklık, bugünden yarına, bugünlü yârınlı, çekince uyarısı, çene yarıştırma, değişen yarışçı, dolanımlı yarış, donuk usyarılım, etkin yarı ömür, görünen yarıçap, ışıklama yarığı, kafatası yarığı, kapalı yarışlık, karşı yarışmacı, karşıtlık ayarı, kasnakçıl yarıt, ...

14 harfli

beluga havyarı, Bilezik yarığı, Bindirme yarık, dönme yarıçapı, eşlek yarıçapı, gaz uyarılması, genişlik ayarı, haksız yarışım, İtalyan yarışı, kalınlık ayarı, kesecik yarığı, kontrast ayarı, noksiyus uyarı, ok yarıştırmak, örnek yarışlar, öt kını yarıtı, özenci yarışçı, rolando yarığı, sinaptik yarık, soluman yarığı, sönümleç ayarı, ...

13 harfli

açık yarışlık, bağa yarılımı, bayrak yarışı, bölgeç yarığı, çağrılı yarış, deneme yarışı, göz yarışması, incelik ayarı, kalkış yarışı, karşı yarışçı, kasık yarılma, konaklı yarış, koşullu yarış, oturga yarığı, ödeme uyarısı, sazan havyarı, sertlik ayarı, sınırlı yarış, uyarı iletisi, uyarı sistemi, uyarıcı sargı, ...

12 harfli

açık yarışım, aorta yarığı, arazi yarışı, arkası yarın, Aşağıyarımca, aşırı uyarım, bağak yarıtı, balans ayarı, buzul yarığı, cavır hıyarı, damak yarığı, diyarıgurbet, dudak yarığı, eşleme ayarı, gayarı yemek, göbek yarığı, görsel uyarı, güncel uyarı, hata uyarısı, iki yarılmak, iliksi yarıt, ...

11 harfli

ayarı bozuk, baba diyarı, baba yarısı, baş yarışçı, beşli yarış, böğün yarın, bugün yarın, çene yarışı, denizhıyarı, dış yarıçap, dönme ayarı, ehdiyarırak, erken uyarı, eşek hıyarı, eylem ayarı, gece yarısı, Hint hıyarı, ikinci yarı, karma yarış, karnı yarık, tavukkayarı, ...

10 harfli

açık yarış, ana yarısı, bağrıyarık, buz yarığı, dış uyarım, dışyarıçap, dik yarısı, dün yarısı, eşekhıyarı, etine yarı, gaziyarısı, hız yarışı, iç yarıçap, karnıyarık, kıl yarıcı, onlu yarış, saat ayarı, sal yarışı, ses yarığı, soyarıtımı, söz yarışı, ...

9 harfli

ağız yarı, azı yarım, çiftyarık, içyarıçap, it hıyarı, ses ayarı, son yarış, su yarığı, ur yarımı, usyarılım, uyarı eki, uyarı ses, uyarılgan, uyarılmak, yarı alan, yarı ayaz, yarı felç, yarı gece, yarı grup, yarı katı, yarı kırk, ...

8 harfli

eme yarı, et yarığ, Günyarık, ilk yarı, iri yarı, ithıyarı, uyarıcık, uyarılır, uyarılma, uyarınca, yarı bel, yarı can, yarı çöl, yarı kan, yarı son, yarı zar, yarı-kok, yarı-son, yarı-yıl, yarıkatı, yarıklık, ...

7 harfli

içyarık, önuyarı, uyarıcı, yarıçap, Yârıdil, yarıkçı, Yarıköy, yarılıh, yarılım, yarılır, yarılma, yarımah, yarımak, yarıman, yarımay, yarımca, yarımcı, yarımla, yarımna, Yarımsu, yarımşâ, ...

6 harfli

Akyarı, uyarım, uyarış, Yarıca, yarıcı, yarıcu, Yarışl

5 harfli

uyarı, yarık, yarım, yarın, yarış, yarıt

4 harfli

yarı

Kelime Ara