İçinde YE geçen kelimeler

İçinde YE geçen kelimeler 10136 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ye aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ye anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YE geçen kelimeler

25 harfli

(bir iş) medreseye düşmek, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir yer) zindan kesilmek, (bir yere) kakılıp kalmak, (bir yeri) ahıra çevirmek, (bir yeri) örümcek sarmak, (bir yerin) başında olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biriyle) ilişkiye girmek, acele yürüyen yolda kalır, aç ne yemez, tok ne demez, adın belirtilmesi yetkisi, ağır taş yerinden oynamaz, alerjik ensefalomiyelitis, aman diyene kılıç kalkmaz, Amerikan oyuncak teriyeri, Amerikan pitbull teriyeri, analiz edici, analizliyen, ...

24 harfli

(bir iş) sekteye uğramak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) kuvvet vermek, (bir şeye) sünger çekmek, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir yer) mahşere dönmek, (bir yerde) gözünü açmak, (bir yere) başını sokmak, (bir yere) kendini atmak, (bir yere) parmak basmak, (birine) bok yemek düşer, (birini) kesintiye almak, (birini) yer kabul etmez, (birinin) parasını yemek, açlıktan ölmeyecek kadar, adam olana bir söz yeter, adî diferansiyel denklem, ağır basar, yeğni kalkar, akla gelmeyen başa gelir, ...

23 harfli

(bir iş) aceleye gelmek, (bir şeye) cevaz vermek, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) hayat vermek, (bir şeye) kulak vermek, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir yere) abayı sermek, (bir yere) ayağı düşmek, (bir yere) kapağı atmak, (bir yere) temel kakmak, (bir yeri) sel götürmek, (birine) tarziye vermek, (her şeye) baş sallamak, abdestsiz yere basmamak, absolüt kalp yetmezliği, âdet yerini bulsun diye, aktif maliyet esnekliği, Amerikan kukır spanyeli, ateş düştüğü yeri yakar, avian ensefalomiyelitis, ...

22 harfli

(bir şeye) cila vermek, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeye) renk gelmek, (bir şeye) temas etmek, (bir yer) adam almamak, (bir yer) zindan olmak, (bir yere) yolu düşmek, (birinin) başını yemek, akıl kişiye sermayedir, aklı başka yerde olmak, akraba dışı yetiştirme, anterograd piyelografi, antlaşmalara halefiyet, aralıklı birleşme yeri, aşırı sermaye birikimi, Avrupa Birliği üyeliği, ay yeñisi, (ay yiñisi), ayakkabı-deri maliyeti, ayakları yere değmemek, aydedeye misafir olmak, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (bir şeye) can gelmek, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir yere) baş tutmak, (bir yere) para akmak, (birine) yetki vermek, abdominal ovaryektomi, aç kurt yavrusunu yer, ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, adını ...-ye çıkarmak, aklına mukayyet olmak, amiyeloblastik lösemi, antijen bağlanma yeri, at ensefalomiyelitisi, ayağı yerden kesilmek, bakım-onarım atölyesi, bakımcı yetki belgesi, ...

20 harfli

(bir işte) yer almak, (bir şeye) kul olmak, (bir yeri) yol etmek, (bir yerin) üst başı, acı badem kurabiyesi, ademimerkeziyetçilik, ağır vasıta ehliyeti, ağız yer, yüz utanır, ahını yerde koymamak, akım-potansiyelölçüm, aklı bir yerde olmak, Alman yerli Merinosu, antijen bağlama yeri, arkası yere gelmemek, asimetri potansiyeli, aşırı yeme hastalığı, ateşbalığı, sardalye, ayırıcı besi yerleri, bahriye çiftetellisi, basit yeniden üretim, baş üstünde yeri var, ...

19 harfli

... demeye getirmek, ... demeye kalmamak, açık atölye sistemi, ağzından yel alsın!, ahmak yerine koymak, aklına yelken etmek, akrabalı yetiştirme, aksiyon potansiyeli, alıcı yerleştirmesi, alışveriş yetkilisi, allı yeşilli kibrit, antidromik faaliyet, anuyumsuz yenilemek, aptal yerine koymak, arasal yetkinsizlik, asit dirençli emaye, Avustralya teriyeri, babadiye, (babadya), bağıl çağ yerbilimi, barkiçi yetiştirim., başlangıç sermayesi, ...

18 harfli

a´dan z´ye (kadar), aba yeninden atmak, abannaya debennéye, Afanasyevo kültürü, afiyet üzere olmak, ağzı burnu yerinde, akıntı potansiyeli, alım seçme yetkisi, alıp verme yetkisi, allı yeşilli olmak, alternatif maliyet, Amerikan yerlileri, antemortem muayene, aritmetik tümleyen, artezyen kuyu suyu, aşınma payı yedeği, Avrupa cumhuriyeti, ayağı yer basmamak, ayerza çom beldeği, bağıntı iyelikçisi, bakır yetersizliği, ...

17 harfli

ad çekmeye girmek, ademimerkeziyetçi, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, ağırını yeñnitmek, al yeşil kuşanmak, alüvyon yelpazesi, andını yere komak, ardiye sözleşmesi, arterya yeyunales, artımlı yedekleme, asliyye mahkemesi, atmosfer yenileme, atnalı seyir yeri, ayakta seyir yeri, azalan maliyetler, bağırsak yelerimi, bağlaçlı iyelikçi, bakiyeyi yüklenim, bakteriyel bombaj, bakteriyel kültür, ...

16 harfli

absolüt asamiyet, ad verme yetkisi, adliye mahkemesi, adliye teşkilatı, Adliyye Vekâleti, ağrını yenlitmek, ahvâl-i şahsiyye, Airedaleteriyeri, alabandayı yemek, aliman yeşilisan, alt yetki ilkesi, arazi tamamiyeti, araziye uydurmak, arı yiyen çaylak, artan maliyetler, arteryel siyanoz, arteryel tromboz, aş deliye galmak, ayerza sayrılığı, bakteriyel enzim, bakteriyel flora, ...

15 harfli

A yetki belgesi, abaz abaz yemek, Âbidei Hürriyet, ademimerkeziyet, ah yerde kalmaz, akım kerteleyen, aktif yemlikler, almaşık maliyet, ana çıkar iyesi, araköriye almak, Arpalıkihsaniye, arşivleyebilmek, artezyen kuyusu, artık üyeli baş, aşamalı yemleme, Atherina boyeri, ayçiçeği yeşili, ayrışık sermaye, B yetki belgesi, Bağdat vilayeti, balık sırtı eye, ...

14 harfli

afı küfü yemek, ahır yemlemesi, ak-başlı yelve, akım yeğinliği, aktif manyetik, Alâiye Beyliği, alaminüt yemek, alan yeğinliği, alan yerbilimi, allım yeşillim, aminoaçil yeri, aminoasil yeri, amiyelensefali, antibakteriyel, ara yerteknesi, arkasın yepmek, arşivleyebilme, art niyetlilik, askerî rüştiye, askerî yetenek, Aşağıyeniyapan, ...

13 harfli

... atımı yer, abiyetik asit, açılmaz yemiş, afiyet bulmak, ağartı işeyen, ağızını yemek, ahıl yetirmek, akbaşlı yelve, Alcıyeniyapan, altıdan yemek, alyeşil kuşak, ana yelpazesi, anası yerinde, anhidromiyeli, ansal yetiler, araziye uymak, artezyen suyu, Aşağıihsaniye, Aşağıserinyer, aşırı yemleme, ateşleyebilme, ...

12 harfli

açık maliyet, açılır yemiş, adarı yetmek, aktarma yeri, alım yeşilim, allı yeşilli, altın yedeği, ana yelvuran, anapiyesmata, antihijyenik, ardılış yeri, ariyere borç, arpa şehriye, arteryektomi, asabiyecilik, aş yerikliği, Aşagıyenigün, Aşağıyeniköy, atelye resmi, atıl sermaye, atölye resmi, ...

11 harfli

abakteriyel, açık atölye, açık işyeri, aidiyet eki, akademisyen, akliyecilik, alaviresiye, alimi yeşil, allım yeşil, alt diyelek, analizliyen, anayerlilik, arap yemeği, ardiyecilik, arınmış yer, arka yerler, art niyetli, art yetişim, artifisiyel, asit yemler, aslın iyesi, ...

10 harfli

acara yeli, açık yeşil, adım yerde, ağaç iyesi, ağır yeyim, ağzı yelli, ahenk yeri, ak yenirce, akalliyyet, aklı yetik, akşam yeli, alatürkiye, Allahdiyen, allı yeşil, almaç yeri, amiyelinik, anapiyesma, annaç yeli, arıtımyeri, aş yerimek, aşağı yeli, ...

9 harfli

acel yeni, acer yeni, acı yeşil, ağ yemşen, ağniyemon, ahır yeli, Ahmetyeri, Akyeniköy, alasefiye, aleniyyet, alevyiyen, alyeverme, amaz yeli, ammonyemi, anksiyete, ara yerde, art niyet, artık yem, asabiyeci, aşağı yel, aşyerimek, ...

8 harfli

acı yeri, acıtiyek, aciliyet, ademiyet, afiyetle, ahmediye, ak yeygi, akca yel, akce yel, akça yel, akliyeci, aktariye, aleniyet, ambiyens, ameliyet, amiyelik, anayerli, angariye, anguriye, añıl yel, ardiyeci, ...

7 harfli

Abadiye, acayeni, Adeviye, afafiye, ağ yeri, Ağayeri, aidiyet, akcayel, akidiye, Akifiye, Aksüyek, Akyemiş, Alpayer, alyeşil, amediye, ameliye, amiyeli, ampiyem, an yeri, Antyeri, AP yeri, ...

6 harfli

A yeri, adliye, Adniye, Adviye, afiyet, ak yel, ak yem, akliye, Akyele, alayek, ardiye, ariyet, aryeti, Arziye, asliye, atelye, atölye, aveyet, aviyet, Avniye, ayegen, ...

5 harfli

abiye, aciye, Afiye, ağyel, akiye, akyel, akyem, Akyer, Aliye, Asiye, Atiye, ayele, ayevi, badye, bâyem, Bayer, beyek, Beyel, beyem, beyen, beyez, ...

4 harfli

Asye, ayeç, ayel, ayem, ayen, ayer, ayet, azye, beye, biye, böye, büye, ciye, çiye, daye, deye, diye, düye, eşye, eyeç, eyef, ...

3 harfli

aye, eye, iye, uye, üye, yea, YED, yeg, yeğ, yeh, yek, yel, yem, yeñ, YEp, yer, yes, yeş, yey

2 harfli

ye

Kelime Ara