İçinde YE geçen kelimeler

İçinde YE geçen kelimeler 10136 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ye aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ye anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YE geçen kelimeler

25 harfli

acele yürüyen yolda kalır, aç ne yemez, tok ne demez, adın belirtilmesi yetkisi, ağır taş yerinden oynamaz, alerjik ensefalomiyelitis, aman diyene kılıç kalkmaz, Amerikan oyuncak teriyeri, Amerikan pitbull teriyeri, analiz edici, analizliyen, atımı yer (... atımı yer), ayakkabı eskitme maliyeti, bakteriyel identifikasyon, Bayesçi olabilirlik oranı, bedelsiz sermaye artırımı, (bir iş) medreseye düşmek, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir yer) zindan kesilmek, (bir yere) kakılıp kalmak, ...

24 harfli

açlıktan ölmeyecek kadar, adam olana bir söz yeter, adî diferansiyel denklem, ağır basar, yeğni kalkar, akla gelmeyen başa gelir, aklı (bir şeye) takılmak, aklını başka yere vermek, Altay Muhtar Cumhuriyeti, alternatif yem maddeleri, Altı Yedi Eylül Olayları, ayaklarını yerden kesmek, azalan bakiyeler yöntemi, B1 vitamini yetersizliği, bağrını yerden kaldırmak, baklava börek olsa yemem, bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,, balık yiyen yarasagiller, balık-yiyen-yarasagiller, başında kavak yeli esmek, ...

23 harfli

abdestsiz yere basmamak, absolüt kalp yetmezliği, âdet yerini bulsun diye, aktif maliyet esnekliği, Amerikan kukır spanyeli, ateş düştüğü yeri yakar, avian ensefalomiyelitis, bağışıklık yetersizliği, bakteriyel endokarditis, bakteriyel fermantasyon, bakteriyel meme yangısı, bakteriyel psödomisetom, balı olan bal yemez mi?, bârını yerden galdırmak, bastığı yerde ot bitmez, başı üstünde yeri olmak, Batı Trakya Cumhuriyeti, besin değeri yüksek yem, beşeri sermaye yatırımı, bildirmelik yeğlemeleri, bileşik yalancı şemsiye, ...

22 harfli

akıl kişiye sermayedir, aklı başka yerde olmak, akraba dışı yetiştirme, anterograd piyelografi, antlaşmalara halefiyet, aralıklı birleşme yeri, aşırı sermaye birikimi, Avrupa Birliği üyeliği, ay yeñisi, (ay yiñisi), ayakkabı-deri maliyeti, ayakları yere değmemek, aydedeye misafir olmak, azalan bakiyeler usulü, bakan yemez, kapan yer, baklagil yeşil yemleri, baktariyel degradasyon, başta yeğinlik vurgusu, belediye eğlence resmi, bir başa bir göz yeter, (bir şeye) cila vermek, (bir şeye) dâhil olmak, ...

21 harfli

abdominal ovaryektomi, aç kurt yavrusunu yer, ademi merkeziyetcilik, adını ...-ye çıkarmak, aklına mukayyet olmak, amiyeloblastik lösemi, antijen bağlanma yeri, at ensefalomiyelitisi, ayağı yerden kesilmek, bakım-onarım atölyesi, bakımcı yetki belgesi, balık yetiştiriciliği, basit Keynesyen model, bastığı yeri bilmemek, başabaş seçme yetkisi, başlatmak (yürütmeye), baştan kıçtan yörüyen, bazofil metamiyelosit, beğenilmeyen benzetme, beklenmeyen enflasyon, beslenme yetersizliği, ...

20 harfli

acı badem kurabiyesi, ademimerkeziyetçilik, ağır vasıta ehliyeti, ağız yer, yüz utanır, ahını yerde koymamak, akım-potansiyelölçüm, aklı bir yerde olmak, Alman yerli Merinosu, antijen bağlama yeri, arkası yere gelmemek, asimetri potansiyeli, aşırı yeme hastalığı, ateşbalığı, sardalye, ayırıcı besi yerleri, bahriye çiftetellisi, basit yeniden üretim, baş üstünde yeri var, Bathyergus maritimus, batık maliyet etkisi, Bayesçi bilgi ölçütü, belediye denetlemesi, ...

19 harfli

açık atölye sistemi, ağzından yel alsın!, ahmak yerine koymak, aklına yelken etmek, akrabalı yetiştirme, aksiyon potansiyeli, alıcı yerleştirmesi, alışveriş yetkilisi, allı yeşilli kibrit, antidromik faaliyet, anuyumsuz yenilemek, aptal yerine koymak, arasal yetkinsizlik, asit dirençli emaye, Avustralya teriyeri, babadiye, (babadya), bağıl çağ yerbilimi, barkiçi yetiştirim., başlangıç sermayesi, Bayesçi ardıl bahis, Belediyeler Bankası, ...

18 harfli

a´dan z´ye (kadar), abannaya debennéye, Afanasyevo kültürü, afiyet üzere olmak, ağzı burnu yerinde, akıntı potansiyeli, alım seçme yetkisi, alıp verme yetkisi, allı yeşilli olmak, alternatif maliyet, Amerikan yerlileri, antemortem muayene, aritmetik tümleyen, artezyen kuyu suyu, aşınma payı yedeği, Avrupa cumhuriyeti, ayağı yer basmamak, ayerza çom beldeği, bağıntı iyelikçisi, bakır yetersizliği, bakteriyel misetom, ...

17 harfli

ad çekmeye girmek, ademimerkeziyetçi, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, ağırını yeñnitmek, al yeşil kuşanmak, alüvyon yelpazesi, andını yere komak, ardiye sözleşmesi, arterya yeyunales, artımlı yedekleme, asliyye mahkemesi, atmosfer yenileme, atnalı seyir yeri, ayakta seyir yeri, azalan maliyetler, bağırsak yelerimi, bağlaçlı iyelikçi, bakiyeyi yüklenim, bakteriyel kültür, bakteriyel toksin, ...

16 harfli

absolüt asamiyet, ad verme yetkisi, adliye mahkemesi, adliye teşkilatı, Adliyye Vekâleti, ağrını yenlitmek, ahvâl-i şahsiyye, Airedaleteriyeri, alabandayı yemek, aliman yeşilisan, alt yetki ilkesi, arazi tamamiyeti, araziye uydurmak, arı yiyen çaylak, artan maliyetler, arteryel siyanoz, arteryel tromboz, aş deliye galmak, ayerza sayrılığı, bakteriyel enzim, bakteriyel flora, ...

15 harfli

A yetki belgesi, abaz abaz yemek, Âbidei Hürriyet, ademimerkeziyet, ah yerde kalmaz, akım kerteleyen, aktif yemlikler, almaşık maliyet, ana çıkar iyesi, araköriye almak, Arpalıkihsaniye, arşivleyebilmek, artezyen kuyusu, artık üyeli baş, aşamalı yemleme, Atherina boyeri, ayçiçeği yeşili, ayrışık sermaye, B yetki belgesi, Bağdat vilayeti, balık sırtı eye, ...

14 harfli

afı küfü yemek, ahır yemlemesi, ak-başlı yelve, akım yeğinliği, aktif manyetik, Alâiye Beyliği, alaminüt yemek, alan yeğinliği, alan yerbilimi, allım yeşillim, aminoaçil yeri, aminoasil yeri, antibakteriyel, ara yerteknesi, arşivleyebilme, art niyetlilik, askerî rüştiye, askerî yetenek, Aşağıyeniyapan, ateş fasulyesi, ateşleyebilmek, ...

13 harfli

abiyetik asit, açılmaz yemiş, afiyet bulmak, ağartı işeyen, ağızını yemek, ahıl yetirmek, akbaşlı yelve, Alcıyeniyapan, altıdan yemek, alyeşil kuşak, ana yelpazesi, anası yerinde, anhidromiyeli, ansal yetiler, araziye uymak, artezyen suyu, Aşağıihsaniye, Aşağıserinyer, aşırı yemleme, ateşleyebilme, ... atımı yer, ...

12 harfli

açık maliyet, açılır yemiş, adarı yetmek, aktarma yeri, alım yeşilim, allı yeşilli, altın yedeği, ana yelvuran, anapiyesmata, antihijyenik, ardılış yeri, ariyere borç, arpa şehriye, arteryektomi, asabiyecilik, aş yerikliği, Aşagıyenigün, Aşağıyeniköy, atelye resmi, atıl sermaye, atölye resmi, ...

11 harfli

abakteriyel, açık atölye, açık işyeri, aidiyet eki, akademisyen, akliyecilik, alaviresiye, alimi yeşil, allım yeşil, alt diyelek, analizliyen, anayerlilik, arap yemeği, ardiyecilik, arınmış yer, arka yerler, art niyetli, art yetişim, artifisiyel, asit yemler, aslın iyesi, ...

10 harfli

acara yeli, açık yeşil, adım yerde, ağaç iyesi, ağır yeyim, ağzı yelli, ahenk yeri, ak yenirce, akalliyyet, aklı yetik, akşam yeli, alatürkiye, Allahdiyen, allı yeşil, almaç yeri, amiyelinik, anapiyesma, annaç yeli, arıtımyeri, aş yerimek, aşağı yeli, ...

9 harfli

acel yeni, acer yeni, acı yeşil, ağ yemşen, ağniyemon, ahır yeli, Ahmetyeri, Akyeniköy, alasefiye, aleniyyet, alevyiyen, alyeverme, amaz yeli, ammonyemi, anksiyete, ara yerde, art niyet, artık yem, asabiyeci, aşağı yel, aşyerimek, ...

8 harfli

acı yeri, acıtiyek, aciliyet, ademiyet, afiyetle, ahmediye, ak yeygi, akca yel, akce yel, akça yel, akliyeci, aktariye, aleniyet, ambiyens, ameliyet, amiyelik, anayerli, angariye, anguriye, añıl yel, ardiyeci, ...

7 harfli

acayeni, Adeviye, afafiye, ağ yeri, Ağayeri, aidiyet, akcayel, akidiye, Akifiye, Aksüyek, Akyemiş, Alpayer, alyeşil, amediye, ameliye, ampiyem, an yeri, Antyeri, AP yeri, ara yer, arakiye, ...

6 harfli

A yeri, adliye, Adniye, Adviye, afiyet, ak yel, ak yem, akliye, Akyele, alayek, ardiye, ariyet, aryeti, Arziye, asliye, atelye, atölye, aveyet, aviyet, Avniye, ayegen, ...

5 harfli

abiye, aciye, Afiye, ağyel, akiye, akyel, akyem, Akyer, Aliye, Asiye, Atiye, ayele, ayevi, badye, bâyem, Bayer, beyek, Beyel, beyem, beyen, beyez, ...

4 harfli

Asye, ayeç, ayel, ayem, ayen, ayer, ayet, azye, beye, biye, böye, büye, ciye, çiye, daye, deye, diye, düye, eşye, eyeç, eyef, ...

3 harfli

aye, eye, iye, uye, üye, yea, YED, yeg, yeğ, yeh, yek, yel, yem, yeñ, YEp, yer, yes, yeş, yey

2 harfli

ye

Kelime Ara