İçinde YEL geçen kelimeler

İçinde YEL geçen kelimeler 1269 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yel aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yel anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YEL geçen kelimeler

25 harfli

alerjik ensefalomiyelitis, bakteriyel identifikasyon, damak tavan-yelken onarım, endüstriyel serbest bölge, İngiliz Springer Spanyeli, interstisyel hücre tümörü, istirahat zar potansiyeli, omurgada yil=yel birikimi, potansiyel ekonomik artık, potansiyel iktisadi artık, potansiyel türlü integral, teyel yapmak (veya atmak), yapım iyeliğini sınırlama, yapıt iyeliğinin aktarımı, yele ve kuyruk distrofisi, yeleken gırtlak burtarımı

24 harfli

adî diferansiyel denklem, azalan bakiyeler yöntemi, bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,, başında kavak yeli esmek, cemaziyelevvelini bilmek, endüstriyel organizasyon, intraarteryel enjeksiyon, kanatlı miyeloblastozisi, megakaryositik miyelozis, meningoensefalomiyelitis, miyelitis spinalis akuta, radikulomeningomiyelitis, yapım iyeliği temsilcisi, yel kovmak, (yel koğmak), yel yeperek yelken kürek, yelkenleri suya indirmek, yelkensel yürek yaşmakça, yükseltgenme potansiyeli

23 harfli

Amerikan kukır spanyeli, avian ensefalomiyelitis, bakteriyel endokarditis, bakteriyel fermantasyon, bakteriyel meme yangısı, bakteriyel psödomisetom, damak yelkeni yaşmacığı, damak yelkeni yirikliği, döner sermayeli işletme, döner sermayeli kuruluş, eozinofil metamiyelosit, Galler springerspanyeli, iyeliği tanıtma yetkisi, koyun ensefalomiyelitis, miyeloid/eritroit oranı, multifaktöriyel kalıtım, süreksiz ve yerelyeller, Yapım İyeliği Müdürlüğü, yapıt iyeliği belirgesi, yaratmacı olarak iyelik, yelkensel yaşmak yalımı, ...

22 harfli

anterograd piyelografi, Avrupa Birliği üyeliği, azalan bakiyeler usulü, baktariyel degradasyon, burnunun yeli kırılmak, çok üyeli, çok terimli, dejeneratif miyelopati, diferansiyel besi yeri, diferansiyel santrifüj, diferensiyel gönderimi, endüstriyel kapitalizm, ensefalomiyelonöropati, esansiyel yağ asitleri, etkin potansiyel farkı, göğüs irin-yel gölerim, güzel sanatlar iyeliği, indirgenme potansiyeli, İngiliz kukır spanyeli, interstisyel keratitis, kamusal toprak iyeliği, lökoensefalomiyelopati, ...

21 harfli

amiyeloblastik lösemi, at ensefalomiyelitisi, bazofil metamiyelosit, damak yelken dikişlem, dış diferansiyel form, diferensiyel topoloji, domuz poliomiyelitisi, dönüşlü iyelik sıfatı, endüstriyel demokrasi, frechet diferansiyeli, Gateaux diferansiyeli, hak iyeliği belirtisi, interstisyel hücreler, interstisyel nefritis, iyonlaşma potansiyeli, kuvvetli diferansiyel, osteogenik potansiyel, promiyelositik lösemi, seviyeleme çözücüleri, terbiyeli maymun gibi, yapım iyeliği hakları, ...

20 harfli

akım-potansiyelölçüm, asimetri potansiyeli, çevreger yelkinletim, diferansiyel denklem, diferensiyel denklem, diferensiyel diagnoz, elektrot potansiyeli, endüstriyel kirlenme, esansiyel amino asit, iki yelkenli kapatkı, interstisyel amfizem, interstisyel gelişim, interstisyel orşitis, interstisyel pnömoni, itkenlenim yelteklik, iyeliğin geçirilmesi, kara gagalı yelkovan, kara-gagalı yelkovan, karınzar yelkinlenim, karınzar yelkinletim, miyeloblastik lösemi, ...

19 harfli

ağzından yel alsın!, aklına yelken etmek, aksiyon potansiyeli, Belediyeler Bankası, birikinti yelpazesi, damak yelken onarım, damak yelken yapımı, düşey yelpaze kesim, ekolojik potansiyel, emeğini yele vermek, endüstriyel ekonomi, endüstriyel tasarım, eozinofil miyelosit, eritremik miyelozis, esansiyel aminoasit, göğüs yelpirinlenim, hipomiyelinogenezis, Hutton-Lyell ilkesi, iç içe grup üyeliği, ikramiyeli istikraz, interstisyel atrofi, ...

18 harfli

akıntı potansiyeli, bağıntı iyelikçisi, bakteriyel misetom, binom diferansiyel, biyotik potansiyel, buğaz yelken yapım, burnuna yel girmek, cankurtaran yeleği, diferansiyel hesap, endüstriyel atalet, endüstriyel reklam, endüstriyel toplum, faktöriyel simgesi, hıkâyeleme türleri, iki yelkenli büket, interstisyel yangı, kalıplaşmış iyelik, kolyeli ardıç kuşu, koruma potansiyeli, miyelinli sinirler, miyeloid metaplazi, ...

17 harfli

alüvyon yelpazesi, bağırsak yelerimi, bağlaçlı iyelikçi, bakteriyel bombaj, bakteriyel kültür, bakteriyel toksin, bazofil miyelosit, belediyelik olmak, boyun yelsili uru, denge potansiyeli, diferansiyel rant, diyelek aşırılığı, döküntü yelpazesi, durgun potansiyel, düşme potansiyeli, endüstriyel alkol, endüstriyel duman, ensefalomiyelitis, formal potansiyel, geçiş potansiyeli, göğüs yelkinlenim, ...

16 harfli

arteryel siyanoz, arteryel tromboz, bakteriyel enzim, bakteriyel flora, Belediyeler Fonu, bumbar yelintisi, burunu yel almah, demiyelinizasyon, dış diferansiyel, dölgü yel çıkımı, eksenel yelvuran, emek şövalyeleri, fındık midyeleri, hipomiyelinasyon, iyelikli bileşik, iyelikli ikileme, iyelikli tamlama, karma potansiyel, kavalyelik etmek, kursak yelintisi, ling ling yelmek, ...

15 harfli

artık üyeli baş, bastım yellendi, bilimsel iyelik, bülbudak yeleni, cariyelik etmek, dışlak yelmeşik, dismiyelinasyon, dölgü yellenimi, dümen yelpazesi, etezyen yelleri, faktöriyel seri, fıskiyeli çeşme, furtana yelkeni, hikâyeleştirmek, ILO tavsiyeleri, işe yel iletmek, iyelik -in hali, iyelik aktarımı, kan yelezlenimi, kan yelsinimcil, katmerli iyelik, ...

14 harfli

ak-başlı yelve, amiyelensefali, antibakteriyel, benekli yelsin, benzeşik üyeli, bileşik iyelik, Birlik üyeleri, cemaziyelevvel, çi potansiyeli, demiyelinasyon, düşünü iyeliği, emici yelvuran, göbek yel debe, göbek-yelkicil, göğüs yelpinim, günbatısı yeli, gündoğusu yeli, hikâyeleştirme, intra-arteryel, iyelik düşmesi, iyelikli sıfat, ...

13 harfli

akbaşlı yelve, ana yelpazesi, anhidromiyeli, bağırsak yeli, bilim iyeliği, bilyeli yatak, borsa üyeleri, borsa üyeliği, cemaziyelahir, çıplak iyelik, çoklu miyelom, damak yelkeni, dirgersel yel, divan üyeleri, diyastomiyeli, Edvardsiyeloz, eksponansiyel, esansiyel yağ, Fieldspanyeli, gabya yelkeni, göğüs yelerim, ...

12 harfli

ana yelvuran, avurdu yelli, avurdu yellü, bağır yeleği, batı yelleri, bıyığı yelli, çok uyelilik, dış yelmeşik, diferansiyel, diferensiyel, düzensiz yel, ekin yelvesi, eksik üyelik, emprenyeleme, garbi yelken, gündoğu yeli, hematomiyeli, istiridyeler, iyelik konut, kan yelsinim, karartı yeli, ...

11 harfli

abakteriyel, alt diyelek, artifisiyel, bağlam yeli, battaniyeli, belediyelik, biteviyelik, bölgeç yeli, çakmak yeli, çelik yelek, diplomiyeli, dirsek yeli, dönemli yel, düzenli yel, endüstriyel, ev eyelemek, evladiyelik, hidromiyeli, hikâyelemek, iftariyelik, ikaz yeleği, ...

10 harfli

acara yeli, ağzı yelli, akşam yeli, amiyelinik, annaç yeli, aşağı yeli, aşşağı yel, aydın yeli, aykırı yel, azman yeli, bakteriyel, başı yellü, Başyellice, can yeleği, cüce yelve, çengi yeli, demiyeline, deniz yeli, faktöriyel, gılbiyelem, gönyelemek, ...

9 harfli

ahır yeli, amaz yeli, aşağı yel, bahriyeli, batı yeli, Beyelması, bir üyeli, cariyelik, cembiyeli, çiyelemek, deri yeli, deve yeli, diyeltmek, emayeleme, geyelemek, gök yelis, gömeçyeli, gönyeleme, hafiyelik, harbiyeli, hediyelik, ...

8 harfli

akca yel, akce yel, akça yel, amiyelik, añıl yel, arı yeli, aşşa yel, baş yeli, büyelmek, çem yeli, çöyelmek, dağ yeli, deveyeli, diyelmek, doğruyel, Doğuyeli, dün yeli, eğri yel, gaba yel, gün yeli, Hediyeli, ...

7 harfli

akcayel, amiyeli, aşa yel, avcıyel, Beyelli, bilyeli, bisiyel, boz yel, büyelek, çarkyel, çiyelem, Dağyeli, deliyel, diyelek, emayeli, eyelmiş, gabayel, garayel, gökyeli, guruyel, günyeli, ...

6 harfli

ak yel, Akyele, biyeli, bozyel, Çayeli, çiyele, eyelce, gayeli, gökyel, isiyel, iyelik, kanyel, miyelo, piyelo, siyele, Tanyel, üyeler, üyelik, yel ur, yelatı, yelati, ...

5 harfli

ağyel, akyel, ayele, Beyel, biyel, deyel, diyel, eyele, meyel, miyel, seyel, siyel, teyel, tiyel, Yelal, yelci, Yelda, yeleç, yelef, yelek, yelen, ...

4 harfli

ayel, yele, yeli

3 harfli

yel

Kelime Ara