İçinde YEN geçen kelimeler

İçinde YEN geçen kelimeler 1391 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YEN geçen kelimeler

25 harfli

acele yürüyen yolda kalır, aman diyene kılıç kalkmaz, analiz edici, analizliyen, borcun yeniden finansmanı, borç yiyen kesesinden yer, düzelgeli ilerleyen tince, eşleşmeyi engelleyen ajan, gerilimli yenim çatlaması, istemem diyenden korkmalı, işkembe içeriği muayenesi, Keynesyen çapraz diyagram, özsermayenin kazanma gücü, paraya çevrilmeyen tahvil, sermayenin değer bileşimi, sermayenin dolaşım süreci, sermayenin marjinal ürünü, sermayenin merkezileşmesi, sermayenin ortalama ürünü, yakıtın yeniden işlenmesi, yenene içilene bakılmamak, Yeni Dünya akbabasıgiller, ...

24 harfli

akla gelmeyen başa gelir, balık yiyen yarasagiller, balık-yiyen-yarasagiller, bulgu belgesini tümleyen, çoklu yeniden etkin olma, eden bulur, inleyen ölür, gelirin yeniden bölüşümü, gelirin yeniden dağılımı, iki-bilinmiyenli denklem, karından söyleyen=karnaz, kırmızı burunlu komedyen, Manheim yenileşim paneli, üsteleyen ateşli sarılık, yargılamanın yenilenmesi, yengeç kıskacı keseklemi, yeni bir yönergeye değin, Yeni Dünya kirpisigiller, Yeni Dünya maymunugiller, yeni sanayileşen ülkeler, yenidünya-akbabasıgiller, yenileşim aykırı gözlemi

23 harfli

denetlenemeyen giderler, eskiyi yeniye geçtirmek, genleyen soluman ergimi, görülmeyen geçmiş zaman, gözlenmeyen çoktürellik, kartezyen koordinatları, kemikleyen faslak benek, makrobiyotik vejetaryen, rektal muayene eldiveni, rumen içeriği muayenesi, sermayenin derinleşmesi, sermayenin getiri oranı, sermayenin toplam ürünü, sermayenin yoğunlaşması, Wansbeek-Kaptyen hilesi, yağda eriyen vitaminler, yazıyı bilmeyen halklar, yeniden birleşim izgesi, yeniden değerleme oranı, yeniden girilir izlence, yeniden kristallendirme, ...

22 harfli

ay yeñisi, (ay yiñisi), büyük tırtıl yiyen kuş, büyük tırtıl-yiyen kuş, düşünülemiyen giderler, geliştirici yenilikler, günde ikileyen (gezik), irinleyensel pürtük ur, kartezyen koordinatlar, Mendellenmeyen kalıtım, sermayenin aşınma payı, sermayenin genişlemesi, yapıt hakkını yenileme, Yeni Amerikan Sineması, yeni ekonomik coğrafya, yeni iktisadi coğrafya, yeñi yaz, (yeñi bahar), yeniden başlama durağı, yeniden boyutlandırmak, yeniden değerlendirmek, yeniden satış piyasası, yeniden sayfalandırmak, ...

21 harfli

basit Keynesyen model, baştan kıçtan yörüyen, beğenilmeyen benzetme, beklenmeyen enflasyon, eş zamansız yenilemek, laboratuvar muayenesi, özsermayenin getirisi, puan hesabıyla yenmek, sapkın yenilik modeli, üçte ikileyen (gezik), Yeni Dünya maymunları, yeni korporasyonculuk, yeni kuşak gerilemesi, yeni sayışıma aktarma, yeni şirketler pazarı, yeni tekniği uygulama, yeniden eklenmiş disk, yeniden ısıtma fırını, yeniden konutlandırma, yenilemede hak süresi, yenilemenin sonuçları, ...

20 harfli

basit yeniden üretim, bölünemeyen aktifler, çıkarsama yenileşimi, disk yeniden bağlama, her kuşun eti yenmez, iki yönünden yörüyen, lakto-ovo-vejetaryen, organoleptik muayene, ödenmeyen kesenekler, ölüm sonrası muayene, pleksus miyenterikus, sermayenin temerküzü, tepki önleyen yoldam, tırnak muayene pensi, ürüyen köpek ısırmaz, yengeç kıskacı alımı, yeni doğan mastitisi, yeni doğan oftalmisi, yeni doğmuş boğulumu, yeni koşuk biçimleri, yeni ördek hastalığı, ...

19 harfli

anuyumsuz yenilemek, bitkisel yenilikler, büyük karınca yiyen, elin yeñinde tutmak, eski ağza yeni taam, geviş getirmeyenler, görünmeyen işlemler, gözlenmeyen etkiler, hijyenik et torbası, karşıyenimli alaşım, karteziyen En uzayı, kendözünü yenememek, kesişmeyen doğrular, nöbetçi yeniçeriler, ölüm öncesi muayene, sermayenin getirisi, yancımak, (yencmek), yardımcı bilinmeyen, yeni adla kaydetmek, yeni biçimleyicilik, yeni doğan sarılığı, ...

18 harfli

aba yeninden atmak, antemortem muayene, aritmetik tümleyen, artezyen kuyu suyu, borcun yenilenmesi, büyük karıncayiyen, değişmeyen sermaye, elle derin muayene, endoskopik muayene, ezilmeden yenilmek, gevişgetirmeyenler, görünmeyen ithalat, göyündürgü önleyen, göz dibi muayenesi, Gregoriyen takvimi, iç salgı muayenesi, ilerleyen uzunayak, kalkansıcıl yengeç, karıncayiyengiller, karşıyenimli ortam, katı vejetaryenizm, ...

17 harfli

ağırını yeñnitmek, atmosfer yenileme, başlama meridyeni, beklenmeyen nesne, cüce karıncayiyen, çivi yukarı yenme, değişmeyen düzlem, Doyen kulak pensi, eczacı teknisyeni, erimeyen elektrot, gerileyen renkler, gregoryen takvimi, ilerleyen renkler, inmeleyen dönelge, inmeleyen dönenti, inmeleyen dönerce, Jüliyen günbiliği, Jülyen tarihi, JT, kendüyi yeñememek, Keynesyen iktisat, Kızıldağyeniyapan, ...

16 harfli

ağrını yenlitmek, arı yiyen çaylak, birikinti yenimi, börtliyen dikeni, çözünmeyen madde, dil yeniği olmak, endokrin muayene, fiziksel muayene, genişleyen evren, gönüllü yeniçeri, gözüne yendirmek, gümrük muayenesi, istenmeyen durum, kambriyen öncesi, kan yengeçlenimi, kartezyen çarpım, Keynesyen çapraz, köklü yenilikler, kömürleyen emlem, lakto-vejetaryen, meridyen çemberi, ...

15 harfli

akım kerteleyen, artezyen kuyusu, balık sütliyeni, başteknisyenlik, çevreleyen ülke, çingene yengeci, doğum ivetleyen, durumca önleyen, eksipiyen madde, Emirleryenicesi, eriyen elektrot, etezyen yelleri, gazabını yenmek, gerilimli yenim, hava yeniletimi, istenmeyen adam, istenmeyen kişi, kapılı yeniçeri, kara yengeç uru, karbon yenileme, katı vejetaryen, ...

14 harfli

Aşağıyeniyapan, beyinsi yengeç, bezesel yengec, bilet yenileme, bukacıl yengeç, Cerityeniyapan, Çaybaşıyeniköy, çorba çöpleyen, çöpelcan yiyen, deriyenileşimi, dikey tümleyen, diyen, (deyen), ekonometrisyen, enü yenü olmak, fiziki muayene, hırsını yenmek, jülyen takvimi, kanal yenileme, Kargalıyeniköy, koku muayenesi, lesepsiyen göç, ...

13 harfli

ağartı işeyen, Alcıyeniyapan, artezyen suyu, başına yenmek, bélden yénmek, Büyükgürleyen, çalış yürüyen, çatlak yenimi, Çimeliyeniköy, Ekecikyeniköy, el yengilliği, Evciyenikışla, fennî muayene, görülmeyen el, görünmeyen el, görünmeyenler, göz muayenesi, gözle muayene, hipokrat yeni, iş yenilenmek, jülyen dönümü, ...

12 harfli

antihijyenik, Aşagıyenigün, Aşağıyeniköy, balçık yiyen, balçık-yiyen, başteknisyen, Birinci Yeni, çiğ et yiyen, deri bezeyen, deri yengeci, diyalizliyen, diyensefalon, el yenilliği, elle muayene, gayrimuayyen, gıda hijyeni, gölerimleyen, görüpsüleyen, Gümüşyeniköy, Irmakyeniköy, iliyen şapka, ...

11 harfli

akademisyen, analizliyen, Aşağıyenice, balçıkyiyen, Belenyenice, benim diyen, Beyen Planı, beyendirmek, bölünemeyen, Büyükyenice, Çakıryenice, Çimenyenice, çiyen çiyen, çukur yenim, Dağyenicesi, dizginleyen, düzme yensi, genel yenim, göyendirmek, gözü yeñmek, güve yeniği, ...

10 harfli

ak yenirce, Allahdiyen, bilinmeyen, bilinmiyen, bit yeniği, böcekyiyen, bütünleyen, çiçeksiyen, çiçi yenge, çiltiyenli, çiltiyenni, Dağyeniköy, delgileyen, demirliyen, dirimleyen, diyetisyen, düzenleyen, ezomfalyen, gerimleyen, gözerleyen, gulah eyen, ...

9 harfli

acel yeni, acer yeni, Akyeniköy, alevyiyen, baş yenge, Beyyenice, bityeniği, börtliyen, börtlüyen, bükeleyen, çiçiyenge, Dağyenice, devoniyen, diyeneçek, diyenedek, eselleyen, eşinleyen, ezimleyen, güceleyen, günaziyen, güreleyen, ...

8 harfli

ambiyens, artezyen, belleyen, benzeyen, besleyen, beyenmek, biyenmek, börliyen, böyenmek, cilliyen, çiltiyen, çimtiyen, çülliyen, derleyen, deyeneyh, deyenmek, dilyenek, dipleyen, dişleyen, diyenece, diyenmek, ...

7 harfli

acayeni, bişiyen, biyenim, böyenti, çiyenek, Dağyeni, deleyen, deyenek, deyeney, dimyeni, diyenet, döneyen, emleyen, eryende, etleyen, eyenmek, galiyen, gateyen, gatiyen, getiyen, göveyen, ...

6 harfli

deryen, duayen, efiyen, eyengi, gelyen, heryen, hijyen, ileyen, iliyen, karyen, mayene, miyene, ödeyen, siyenç, sohyen, sutyen, sütyen, tüyeng, üyenti, yen ot, yencek, ...

5 harfli

beyen, biyen, ceyen, deyen, düyen, eyenk, fiyen, göyen, iyenk, leyen, liyen, mayen, payen, siyen, söyen, süyen, tayen, Yenal, Yenay, yence, yenci, ...

4 harfli

ayen, eyen, iyen, öyen, yene, yeng, yeni

3 harfli

yeñ

Kelime Ara